Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Черкеси


В процесі дослідження передісторичних процесів у Східній Європі було зроблене припущення етнічну тотожність печенегів і чеченців. Вихідним пунктом перевірки цього припущення стали дані про тісні історичні взаємини печенігів і мадярів, в результаті вивчення яких був написаний начерк Печеніги і мадяри. Печенеги грали значну роль в історичних подіях на території Східної Європи, але інші народи Північного Кавказу теж повинні були брати в них якусь участь. Адже в хроніках залишилися відомості про половців чи так званих "чорних клобуків" (узи, торки, берендеї, ковуї, каепичи, турпеи), серед яких могли бути і кавказькі народи. Костянтин Багрянородний повідомляв про якихось каварів, іменованих також кабарами. Він вказував, що кавари "походять із роду хозар", що може говорити не про їхнє походження, а про місце первісного перебування. Тоді їх можна пов'язувати із сучасними кабардинцями і далі з іншими народами абхазо-адизької мовної групи. Тісніші родинні стосунки відрізняють групу народів, узагальнено званих адигами:


Самоназва племен Північно-Західного Кавказу, споріднених за мовою і культурою, звучить як "адиге", сьогодні адигами вважаються адигейці, кабардинці та черкеси (Ганич Анастасия. 2005, 35).


Родинні взаємини абхазо-адизьких мов вже були вивчені за допомогою графоаналітичного методу. В цю групу входять абхазька, абазинська, адигейська, кабардино-черкеська і мертва убихська, про яку, однак, залишилися задокументовані свідоцтва.При цьому "адизькі мови (адигейська і кабардинська) досить далекі від інших мов абхазько-адизької групи (Шагиров А.К. Том первый. 1977, 4), тому можна припускати їхнє спільне походження з однієї материнської прамови. Менш впевнено можна говорити про спільну прамову абхазької і абазінської. Проте, для побудови графічної моделі спорідненості були прийняті дані Сергія Старостіна, представлені для усіх зазначеними вище п'яти абхазо-адигських мов.


За цими даними схема спорідненості будується дуже легко, вона показана на малюнку 1.


Мал. 1. Графічна модель спорідненості абхазо-адизьких мов.Здогадно місце для отриманої схеми на мапі слід шукати десь поблизу сучасних поселень абхазо-адизьких народів, проте невелика кількість мов цієї групи не дозволяє впевненоно локалізовати їх доісторичну прабатьківщину. Схема може бути співвіднесена з територією Західного Кавказу, де на узбережжі Чорного моря можна виділити чотири досить виражені географічні ареали, але не знаходиться місця для ареалу кабардино-черкеської прамови. Очевидно кабардино-черкеська і адигейська, дійсно, мали спільного окремого генетичного предка. При цьому предки адигейців, кабардинців і черкесів, яких назвемо умовним ім'ям адиги, повинні були проживати в ареалі між річками Мзимта і Бзиб, а предки убихів – між річками Мзимта і Шахе (див. мапу на малюнку 2) .


Мал. 2. Ареали формування абхазо-адизьих мов в західій частині Кавказу.


Така локалізація графічної моделі дозволяє стверджувати, що на місцях свого первісного поселення між річками Бзиб і Кяласур залишились абхазці, дещо розширивши до теперішнього часу свою споконвічну територію за річки Бзиб і Кодорі.

Наявність ареалу між річками Кяласур і Кодорі, який відповідає моделі спорідненості, дає підставу стверджувати, що абазінська мова розвинулася саме там, по сусідству з ареалом абхазької і це зумовили особливу близькість цих мов. Абазинці є предками історичних абазгів (абасків), країна яких розташовувалася приблизно в цих же місцях.


Формування окремих праабхазько-адизьких мов відбувалося під час переходу від енеоліту до ранньої бронзи (Савенко С.Н. 2011, 61). Можна сказати, що це сталося до того, як тюркські племена з їхньої прабатьківщини у степах України у 3 тис. до н.е. просунулися на Північний Кавказ. Пізніше сюди через Білоріченський перевал почали прибувати адигські племена і, оскільки степи вже були зайняті тюрками, вони заселили північні схили Головного Кавказького хребта. На той час тюрки вже одомашнили коня, а від них адиги запозичили основи конярства і з часом досягли великих успіхів у цій галузі тваринництва. Про це свідчить знаменита кабардинська порода верхових коней. Уявлення про рівень культури та особливості життя адигів на той час можна отримати після більш глибокого вивчення новосвободененської культури, яка існувала на Західному Кавказі до 2900-2880 до н.е.. За нею слідувала більш вивчена дольменна культура. Вона була поширена по обидва боки Головного Кавказького хребта, а її носії займалися переважно тваринництвом, оскільки відсутність придатної землі гальмувало розвиток сільського господарства. Наприкінці другого тисячоліття адиги увійшли до культурно-історичної спільності майкопської культури та були творцями її західного локального варіанта (див. карту на мал. 3). Головною відмінністю від східних варіантів Майкопської та пізнішої кобанської культури мало бути більш розвинене конярство, оскільки на Центральному Кавказі ще в другій половині першого століття до н.е. конярство мало допоміжний характер (Прокопенко Ю.А. 2014, 25).


Мал. 3 Ареал пам'яток майкопської культури. Псекупський варіант:

Згідно з (Резепкин Алексей. 2020, 516).Навпаки, до початку I тис. до н.е. у адигів уже була добра кіннота. Попередні дослідження показали, що адиги були частиною кіммерійців, що населяли степи Північного Причорномор'я, а іншу частину складали предки сучасних курдів (див. . Кіммерійці. в історії Східної Європи). Їхня роль в історії добре відома фахівцям:


Кіммерійці були одними з найяскравіших представників ранніх кочівників. З ними пов'язане поширення кочового скотарства, виробів із заліза, а також першої кінноти. Використання коня для верхової їзди і поява на початку I тис. до н.е. у причорноморських степах перших вершників спричинили революцію в комунікаціях, полегшивши зв'язки між віддаленими регіонами (Махортых Сергей Владимирович. 2008, 4)

Поширення верхової їзди в кіммерійську епоху означало, що добре підготовлені кінні загони могли швидко переміщатися і вражати супротивника, долаючи величезні відстані. Поява кінноти змінила військову справу в більшості регіонів Південно-Східної Європи. Завдяки кіммерійцям, у східноєвропейських степах поширюється нове кінське спорядження та предмети озброєння, що передбачають більш високий рівень спеціалізації військової тактики та техніки, ніж раніше, який у свою чергу поєднувався з вищим рівнем розведення коней та управління ними (там же: 382).


Завдяки добрій кінноті адиги могли здійснювати далекі військові рейди. Пріоритетним напрямом таких походів були країни Передньої Азії. Зручні переправи у горах Західного Кавказу полегшували здійснення таких підприємств.

В VIII ст. до н. е. адиги предствляли собою вже настільки потужну силу, що могли включитися в протиборство між окремими країнами у Закавказзі і залишили своє ім'я в історії як кіммерійці (див. розділ Кіммерійці). Звичайно кіммерійців важають іраномовним народом і ысторично засвідчені імена їхніх царів вважаються іранськими, але ці імена не мають надійного тлумачення на жодній з мов. (Khrapunov Igor', 2012, 9). Тим часом таку можливість надає кабардинська мова:

Теушпа, кіммерійський цар, який в 679 році до н. е. програв битву проти ассірійців, під час якої загинув. Подібне ім'я Τεισπισ (Teispis) мав син Ахемена, родоначальник династії Ахаменідів у Персії (Ельницкий Л.А. 1977, 27). Це вагомий аргумент на користь іранської належності кіммерійців , але на прсидській мові ім'я пояснення не має. Натомість добре для цього надається кабардинська – каб. теущэбэн "товкти, потовкти" годиться для імені войовничого царі, особливо коли ім'я іншого царя Лігдаміса теж добре розшифорвується за допомогою кабардинської (див. нижче

Лігдаміс (Лігдаміс), кіммерійський цар того ж часу і його не має нічого подібного в іранських мовах лIыгъэ "мужність" і дамэ "крило, крила". Він був наступником Теушпи і робив напади на Фрігію, Лідію та Кілікію і теж загинув у бою


… аккадские джерела дозволяють встановити, що найуспішніший набіг кіммерійців на Лідію, в результаті якого цар Гиг був убитий, датується 644 р. до н.е. По всій видимості, цей набіг торкнувся не тільки Лідії, але і Іонії, і саме його мають на увазі грецькі джерела, коли повідомляють про набіг кіммерійців. Ті ж аккадские джерела, описуючи загибель Лігдаміса/Дугдамме, датують її 641 р. до н.е., тобто через три роки (Иванчик А.И. 2005, 123).


Дещо раніше від кіммерійців свої мандри по Малій Азії розпочали курди які прибули з Балкан і поступово рухалися на схід, де вони зустрілися з адигами. Очевидно, між ними установилися добрі стосунки, бо місцеве населення називало і тих, і других одним словом gimirrai, яке походить від курд. gimîn, gimi-gim „грім" і mêr „чоловік". Ця невизначеність ще більше підсилилась після прибуття в Малу Азію скіфів, малоазійські хроникери нечітко розрізняли усі ці войоничі групи наїзників. Наприклад кіммерійський цар Партатуа, ім'я якого добре розшифровується курдською мовою (курд. pertaw "промінь, сяйво", "полум'я", tua/dua "молитва", "благословіння"), в хроніках називається скіфом.


Таким чином, якщо повністю покладатися на суб'єктивні свідчення, відновити історію черкесів неможливо, між тим, хто нею зацікавився, здебільшого покладається саме на них:


Інтерес до багатої історії черкесів, до їхнього яскравого та самобутнього способу життя підтримувався тривалий час звістками східних та європейських хроністів, мандрівників (Бубенок О.Б. 2019, 3).


Перші отримані результати етногенетичних досліджень настільки часто знаходили підтвердження в історичний антропонімії і топонімії, що ономастика стала ще одним ефективним методом досліджень особливо в тих випадках, коли бракує історичних документів. Робота зі словником кабардинської мови дала підстави шукати сліди перебування кіммерійців-адигів в грецькій мові. Перш за все можна розглянути грецькі слова, які починаються з букви пси (ψ). Відповідний звук в праіндоєвропейській мові, з якої походить грецька, відсутній, і усім словам з початковим ψ складно знайти індоєвропейську етимологію. Такі спроби мають гіпотетичний характер,але при пошуках не залучалися мови абхазо-адизької групи, в яких звукопоєднання ps широко поширене. Нижче даються кілька кабардинських слів, яким є відповідники у грецькій мові:

Каб. псалъэ 1. "слово", 2. "мова", 3. "розмова", 4 "поголос" і похідні від нього: псэлъэн "говорити", псалъэмакї "розмова", "говір" і багато інших з вузьким значенняи – гр. ψαλμος "псалм", яке пов'язується з гр. ψάλλω "струна" (музичного інструменту), яке не має певної етимології (Frisk H. 1960-1972, 1129).

Каб. псэ "душа", псэу "живий; той, хто живе", псэун "жити" – гр. ψῡχή "подих, дихання, життя, душа". Розглянуваши кілька похідних від цього слова, Фріск робить висновок "Подальша історія ψῡχή лежить в доісторчній темряві"(Frisk H. 1960-1972, 1129).

Каб. псэ "душа", уд "відьма, чаклунка" – гр. ψεύδομαι, "брехати". Нічого фонетично і семантично близького Фріск не дає, крім вірм. sut (Frisk H. 1960-1972, 1132-113).

Каб. псэ "душа", уд "ведьма, колдунья" – гр. ψεύδομαι, "врать". Ничего фонетически и семантически близкого Фриск не дает, кроме арм. sut (Frisk H. 1960-1972, 1132-113), що лише підкреслює темне походження слова. Зіставлення адигських та грецького слів вже зазначено в літературі, але воно визнано довільним(Шагиров А.К. 1977, 14)

Каб. psy "вода" – такі слова, можуть бути зв'язані з цим коренем: Gr. ψακάς "крапля", ψίζομαι "плакати", ψύδραξ "пухир" (каб. псыбыб "пухир"), гр. ψεδνός "тонкий" (каб. псигъуă "тонкий").

Ці запозичення в грецьку мову від кіммерійців свідчать, що вони не поступалися грекам у культурному розвитку, а протистояння з малоазійськими народами збагатили їхній політичний досвід. У той час у Малій Азії лінгва франка була аккадська мова, споріднена з арабською, і кіммірійці запозичили з неї деякі слова, походження яких лінгвісти відносять до арабських запозичень. Вони збереглися досі у курдській мові і повинні бути в адизьких мовах теж. Серед них може бути каб. уэлий "володар", про що свідчить розшифровка деяких черкеських топонімів (Велиж, Невель).

Після невдалих пригод у Малій Азії кіммерійці були змушені залишити її. Вважається, що після поразки Лідії у війні з Мідією та Нововавилонією кіммерійці та скіфи, які підтримували Лідію, за умовами миру «мали піти туди, звідки прийшли, тобто. у Північне Причорномор'я» (Артамонов М.И. 1974, 34). диги повернулися до місць своїх колишніх поселень, а курди, рухаючись уздовж східного берега Чорного моря, досягли Таманського півострова і заселили найближчу вільну місцевість по берегах Кубані, про що свідчить топонімія, що збереглася до теперішнього часу. Використовуючи свій малоазійський досвід, там вони почали будівництво власної держави, що згодом здобула назву Боспорське царство. Набувши впливу в Північному Причорномор'ї, вони незабаром стали найчисленнішою етнічною групою в цьому регіоні. Адиги теж збільшили свою чисельність і, згідно з оцінкою, за даними Сарматського ономастикону склали 10% населення всієї Сарматії . Нижче наведено імена адигського походження із загальної кількості 348 слів репрезентативної вибірки ономастикону. Для розшифровки епіграфічного матеріалу використовувалася кабардинська мова. Латинська транскрипція кабардинських слів проводилася за правилами, прийнятими Тбіліською школою кавказознавців (Шагиров А.К. 1977. Том первый, 39).


Αβλωνακος (ablo:nakos), син Арсеуаха (див. Αρσηουαχος), стратег в Ольвії. Латишев – каб. Iэблэ 1. "передпліччя", 2. "рука", унагъэ "домашнє господарство".

Αβροαγος (abroagos), син Сусулона (див. Σουσουλον), стратег в Ольвії; Αβραγοσ, син Самбута (див. Σαμβουτοσ), батько Хараксена (див. Χαραξηνοσ), син Хуарсадза Khuarsadzos (див. Χυαρσαζοσ). Латишев – каб. абрагъуэ "великий, високий”.

Αργουαναγος (arγouanaγos), син Карахта, батько Карахта, Кенодзарда (див. Καινοξαρθοσ) і Навтима, принцепс в Ольвії. Латышев – каб. еру "свирепый, жестокий", гъунэгъу "сусіда". Неможливо розшифрувати всі імена за допомогою однієї мови.

Αρσηουαχος (arse:ouakhos), Αρσηοχος (arse:okhos), Αρσηοαχος (arse:oakhos), батько Аблонака (див. Αβλωνακος), принцепс в Ольвії – каб. хьэрш "місце збору в потойбічному світі", еувэхын "спускатися".

Αυχαταιι, авхати, скіфське плем'я, нащадки Ліпоксая – каб. еухын "ударяти, бити", тай "шар".

Αψαχος (apsakhos), Танаїс, Книпович; Αψωγασ (apso:gas), Ольвія, Лвтишев – може бути пов'язане з ос. æfsæ „кобила” або з каб. епсыхын "злізати" ("піхотинець").

Bevka, сарматський цар – каб. бэвыгъэ "багатство, достаток".

Βωροψαζος (wo:ropsadzos), син Кардзея (див. Καρζεισ), Ольвія. Латишев – каб. уэр "бурхливий", псэ "душа", дзэ "військо".

Δαππασις (dappasis), Гермонесса, Латишев – каб. дэп “жар, вугілля”, пасэ “ранній”.

Zacatae, закати, плем'я азіатських сарматів, територія між Доном і Волгою за Плінієм. – каб. зэкъуэт "ті, що стоять впритул, згуртовані".

Zuardani, зуардани, плем'я азіатських сарматів, Пліній -каб. зауэрей "войовничий", дэн "погоджуватися".

Ιαζαδαγος, Ιεζδαγοσ (iadzadagos, iedzdagos), Ольвія, Фасмер – каб. i`ă, вигук "ну" (вираз спонукання), зэдэкIуэн "йти разом".

Ιναρμαζος (inarmadzos), син Кукодона (див. Κουκοδων), Ольвія, Книпович, Леві – каб. ин "великий", армуужь' "вайло".

Ινσαζαγος (insadzagos), син Щаджа (див. Σθαζεισ), Ольвія. Латишев – каб. ин "великий", seƺe "лезо ножа".

Καδανακος (kadanakos), син Навага (див. Ναυαγοσ). Танаис, Латишев – каб. кIэ "хвіст", "кінець", дэнагъ "межа".

Καρζεις (kardzeis), син Боропсадза (див. Βωροψαζοσ) – каб. кIарц "акація".

Κασακος (kasakos), син Кардзея (див. Καρζεισ), стратег в Ольвії, Κασαγοσ (kasaγos), батько Арсеваха і Каскенаа, Ольвія. Лвтишев – каб. кIасэ 1. "пізній" 2. "молодший в родині"; -гъ – суфікс іменника від прикметника.

Κασκηνος (kaske:nos), син Касага (див. Κασακοσ) – каб. къэскIэн "здригатися".

Καφαναγος (kaphanaγos), батько Моудага (див. Μουρδαγοσ), Ольвія. Латишев – каб. къэфэн “танцювати”, -гъэ – суфікс іменника від дієслівних основ.

Κουκοδων (koukodo:n), батько Інармадза (див. Ιναρμαζοσ), Ольвія. Книпович, Леві – каб. къэукIа "убитий", удын "удар".

Κουκοναγος (koukonagos), син Реховнага (див. Ρηχουναγοσ), администратор ринку в Ольвії – каб. къэукIа "убитий", нэгу "обличчя, лице".

Μαης (mae:s), син Мае. Керч. КБН – каб. мае "поживний, дуже жирний".

Μαισης (maise:s), Горгіппія – каб. маисэ "гостра шабля, гострий ніж".

Μευακοσ (meuakos), батько Навака (див. Ναυακοσ), Танаис – каб. мывэ "камінь", qaz "гусь".

Μουρδαγος (mourdagos), син Кафанага (див. Καφαναγοσ), Ольвія. Латишев – каб. мамыр "мир, спокій", "тишина".

Ναυαγος (navagos), батько Каданака (див. Καδανακοσ), Танаїс. Латсшев – каб. нє "око", вагъує "зірка" .

Νιχεκος (nikhekos), Горгіппія – ос. nix „чоло”, каб. нєхейкIэ “наперкор, на зло”.

Ουαμψαλαγος (ouampsalagos), Ольвія. Книпович. – каб. ауан "глузування", псалъєгъу „співбесідник”.

Ουαρδανης (ovardane:s), назва річки Кубань у Птолемея – це не «широка річка», як припускає Абаєв (ос. urux „широкий” і don „вода, річка”), а, скорше, “бурхлива річка” (каб. уэр „бурхливий”). Кубань протікає територією адигів, але деякий час тут проживали також осетини.

Ουαχωζακος (ouakho:dzakos), Ольвия; Οχωδιακοσ, син Дули (див. Dula), батько Азаса и Стормая (див. Στορμαισ), Танаїс, Латишев – каб. егъэджакIуэ "учитель”. Лія Ахеджакова, артистка, адигейка за національністю.

Ουμβηουαρος (ombe:ouaros), син Ургбаза (див. Ουργβαζοσ), Ольвія – каб. IумрIей "неподатливий, неслухняний", уэр "бурхливий”.

Ουργβαζος (ourgbadzos), батько Умбевара (див. Ουμβηουαροσ), Ольвія – каб. уэркъ "уздень, шляхтич", бадзэ "муха".

Ουργοι (ourgoi), урги, за Страбоном одне з сарматських племен – каб. уэркъ "уздень, шляхтич". Пор. Ουργβαζοσ.

Ρηχουναγος (re:khounagos), батько Кукунага (див. Κουκοναγοσ), Латишев – каб. ерэхъу "добре, згода", năgu "обличчя".

Σθαζεις (sthadzeis), син Инсадзага (див. Ινσαζαγοσ) – каб. щэджащэ "велетень, витязь".

Χοζανια (khodzania), жіноче им'я, Пантикапей, Латишев – каб. хуэджын "прясти".

Χοαροσαζος (khoarsadzos), батько Абрага (див. Αβροαγος), Танаїс, Χουαρσαζος, Ольвія – каб. хъуэр "притча" сэдзэ "лезо ножа".


Рис.4 Мармурова плита з Одьвії та її текст

Друга половина 2-го ст. до н.е. Розмір: 380x300 мм.
(Книпович Т.Н., Леви Е.И. 1968, таблица XL )


Переклад тексту на плиті: В добрий час! Стратеги з Наутимом, сином Аргуанага, на чолі з Аполлоном Простатом, Теодором, сином Тумбага, Трифоном, сином Трифона, Годарзом, сином Фарсея, Гістеєм, сином Садая, присвятили золоте намисто на благо міста, для миру, а також для власного здоров'я та мужності . Феодул, син Макага, служив чудово. За відмінне виконання посту Рада та народ удостоїли стратегів золотої корони.


Згідно з ономастиконом, більшість носіїв адигських імен проживало в Ольвії. На місці цієї грецької колонії зараз розташоване село Парутине, назву якого можна пов'язувати з каб. пэрыт "провідний, передовий". Оскільки для розшифрування ономастики використовувалася кабардинська мова, Ольвію мали заселити черкеси. Тут слід нагадати, що сучасні черкеси і кабардинці говорять практично однією мовою, тоді як адигейська мова, будучи дуже близькою до них, все ж таки помітно від них відрізняється. Використовуючи далі для зручності назву черкеси, ми матимемо на увазі спільних предків черкесів і кабардинців. Таким чином, немає нічого дивного в тому, що назви їх поселень в районі Ольвії можна розшифрувати і кабардинською мовою, не допускаючи великих помилок. Фахівці, які займаються топонімією Скіфо-Сарматії, напевно, знайомі з мапою давньогрецького вченого Клавдія Птолемея, виданою близько 150 р. н. е. (див. карту на мал. 5). На ній показано кілька населених пунктів Північного Причорномор'я, серед яких є кілька, можливо, черкеських. Карта дає спотворене уявлення про географію басейну Чорного моря; розташування населених пунктів дуже приблизне, але їх назви реальні. Ось їхнє тлумачення:

Navarum – каб. наIуэ "видимий, ясний, чіткий", -р – морфологічний показник називного відмінку. Назва до наших днів не збереглася, але, можливо, вона змінилася і набула вигляду Новоградівка, назви села в Кіровоградській області. Зовсім поряд із Новоградівкою знаходиться село Кетрісанівка, назва якого також розшифровується за допомогою кабардинської мови.

Niconium – каб. ныкъуэн "бути незаповненим". На мапі Птолемея це місто розташоване приблизно на північ від Одеси. Тут йому може відповідати лише назва села Миколаївка. Зміна імені могла статися під впливом імені Никола (Микола). Це припущення підтверджується тим, що неподалік знаходиться село Чигирин, назва якого розшифровується за допомогою кабардинської мови.

Pasyris – каб. пасэрей "старовинний, стародавній". На мапі Птолемея це селище розташоване на південь від Наваруму. Подібної назви тут не виявлено. Однак воно могло зберегти своє первісне значення, і тоді із цим селищем можна пов'язати село Старогорожене Баштанського району Миколаївської області на річці Інгул. З української мови його назву можна перекласти як «старе огороджене поселення». Село дійсно знаходиться на південь від Ноградадівки, яку ми асоціюємо з Наварумом. Тоді українці, які заселили його пізніше, напевно, знали значення його назви, тобто навчилися розуміти мову черкесів.

Tamyrace, – адиг. темыр "північ", каб. кIă1. "хвіст", 2. "кінець". Припущень про місцезнаходження цього та наступного поселення немає. Вони мали розташовуватися в прибережній зоні, де збереглося дуже мало древніх поселень.

Torocca – каб. тIорысă "поношений", кIă1. "хвіст", 2. "кінець".

Fig.5 мапа Птолемея

На мапі червоним кольором відзначені черкеські поселення.


Як уже зазначено, раніше згадана назва села Кетрисанівка має черкеське походження – каб. къытрищIэн "накопичитися". Село розташоване на річці Громокля, притоці Інгулу. Її назва могла походити від каб. гурым «стогін» та укIа "убитий". Буквосполученням гу зазвичай позначається дзвінкий лабіалізований звук кабардинської мови. Назва річки Інгул також може мати черкеське походження – каб. ін "великий", гулъэ "віз, поклажа". Чому річка могла бути названа саме так, залишається неясним. Можна навести приклади ще кількох топонімів України можливого черкеського походження:

Чугуїв, місто в Харківському районі і село Чугуєве в Дніпропетровській обл. – каб. шыгу "плато".

Згадане вище село Чигирин та однойменне місто Черкаської області – каб. чы "лозина" хъыринэ "колиска".

Далешове, село в Городенківському районі Івано-Франківської обл. – каб. делэжьэн "працювати разом".

Фащівка, село в Тернопільському районі Тернопільської обл., два селища в Луганській обл. – каб. 1. фIэщ "серйозність". 2. фIэща "прізвисько, назва". 3. фIэщIа "прив'язаний". Це найпоширеніший черкеський топонім, він зустрічається сім разів. Є ще два населені пункти в Білорусії та Росії, але зрозуміти мотивацію назви з наявних можливостей неможливо. Однак вона, безперечно, черкеська.

Лапшин, село в Тернопільському районі Тернопільської обл. – каб. лъапщэ "нижня частина гомілки".

Липчанівка, село в Ізюмському районі Харківської обл. – каб. Лъэпщ "бог ковальського ремесла".

Липчвни, село в Могилів-Подільському районі Вінницької обл. – див. Липчанівка.

Мурафа, річка, лп Дністра, село в Краснокутському районі Харківської обл. – каб. морафэ "бежевий, світлокоричневий".

Наварія, село в Пустомитівській міській громаді Львівської обл. – див. Navarum.

Шалигине, селище міського типу у Шосткинському районі Сумської обл. – каб. шылъэгу "черепаха".

Щирець, елище міського типу у Львівському районі Львівсьеої обл. – каб. щыр непрямиф відмінок від щы "три".

Стара Ушиця, селище міського типу у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької обл. – каб. ущIa "роззявлений".

Це не повний перелік черкеських топонімів в Україні; їх пошук триває і вони розміщуються на Google My Maps (див. мал. 6). Топонімія дає переконливі докази присутності черкесів в Україні до приходу слов'ян, проте деякі топоніми вказують на культурні контакти між черкесами та українцями. Ще більше про це свідчить антропонімія. Незважаючи на те, що згодом черкеси були асимільовані українцями, їхні предки надовго зберегли свої прізвища та завдяки змішаним шлюбам багато хто з них став українськими прізвищами. Нижче наведено їх список.


Бадзюх, 232 носія цього прізвища, найбільше в Васильківському районі Київської обл. (87) – каб. бадзэ 1. "муха".

Бадзь, 83 носії цього прізвища, найбільше в Жовківському районі Львівської обл. (54) – каб. бадзэ "муха" або бэдж "павук".

Бадзьо, 57 носіїв, найбільше в Ужгородському районі Закарпатської обл. (10) – каб. бадзэ "муха" або бэдж "павук".

Бзенко, 232 носія цього прізвища, найбільше в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської обл. (87) – каб. бзэ 1. "язик", 2. "мова".

Билим, 331 носій цього прізвища, найбільше у Козелецькому районі Чернігівської обл (41) і Машівському районі Полтавської обл. – каб. былым "багатство".

Блащук, 1822 носія цього прізвища, найбільше у Києві (73), Барському районі Вінницької обл (64), Ізяславському районі Хмельницької обл. (62) – каб. благъэ "родич".

Вака, 153 носія цього прізвища, найбільше у Золотоніському районі Черкаської обл. (36) і Знам'янському районі Кіровоградської обл. (26) – каб. вакIуэ "орач".

Гижа, 180 носіїв, найбільше у Києві (29) і Козятинському районі Вінницької обл (28). – каб. хъыжьэ "сміливий".

Гупса, 26 носіїв, найбільше у Харкові (12) – каб. гупсэ "середина, центр".

Дей, 257 носіїв, найбільше у Дніпрі (43) – каб. дей "горіхове дерево, ліщина".

Джигун, 258 носіїв, найбільше у Чемеровецькому районі Хмельницької обл. (43) – каб. джегу "гра, танці", джєгун "брати участь в танцях, вечірці". Походження українського джигун вважається неясним, але зіставлення з кабардинським словом не виключається (Мельничук О.С. 1985, 52).

Джиджора, 150 носіїв, найбільше у Монастириському районі Тернопільської обл. (44) – каб.
джыджэ "блискучий",

Дзига, 249 носіїв, найбільше у Кобеляцькому районі Полтавської обл. (44) – каб.
дзыгъуэ "миша".

Диджик, Діджик, 14 носіїв, найбільше у Новобузькому районі Миколаївської обл. (5) – каб. дыдж "гіркий", дыджа "гіркота", "злість".

Жигадло, 926 носіїв, найбільше у Києві (88) – каб. жыгделэ "клен".

Жигайло, 888 носіїв, найбільше у Жовківському районі Львівської обл. (106) – каб. жыгей "дуб", жыгеилъэ "дубняк".

Жигун, 774 носія, найбільше у Києві (145) і Носівському районі Черігівської обл. (143) – див. Джигун.

Жигунов, Жигунова, 462 носія, найбільше у Києві (34) – див. Джигун.

Жуматій, 146 носіїв, найбільше у Добровеличківському районі Кіровоградської обл. (22) і Первомайському районі Миколаївської обл. (22) – каб. жумарт "щедрий".

Коцаба, 565 носіїв, найбільше у Коломийському районі Івано-Франківської обл. (86) – каб. кусабэ "смугастий".

Кулай, 602 носія, найбільше у Володимирецькому районі Рівненської обл. (68) – каб. къулай "багатій".

Курмак, 48 носіїв, найбільше у Михайлівському районі Запорізької обл. (17) – каб. къурмакъей "горло".

Мамирін, Мамиріна 24 носіїв, найбільше у Снігурівському районі Миколаївської обл. (11) – каб. мамыр "мир, спокій", "тиша".

Мамиркін, Мамиркіна 40 носіїв, найбільше у Макіївці і Луганську (по 7) – каб. мамыр "мир, спокій", "тиша".

Момрик, 107 носіїв, найбільше у Яворівському районі Львівсьої обл. (59) – каб. мамыр "мир, спокій", "тиша".

Момренко, 29 носіїв, найбільше у Роздільнянському районі Одеської обл. (4) – каб. мамыр "мир, спокій", "тиша".

Момро, 27 носіїв, найбільше у Канівському районі Черкаської обл. (7) – каб. мамыр "мир, спокій", "тиша".

Мурафа, 109 носіїв, найбільше у Галицькому районі Івано-Франківської обл. (52) – каб. морафэ "бежевий".

Сабала, 35 носіїв, найбільше у Борщівському районі Тернопільської обл. (68) – каб. сабала "курный".

Сабій, 81 носій, найбільше у Сімферопольському районі, Крим (68) – каб. сабій "дитя".

Собенко, 235 носіїв, найбільше у Пустомитівському районі Львівської обл. (60) – каб. цоб "віл".

Цибак, 205 носіїв, найбільше у Борщівському районі Тернопільської обл. (52) – каб. цыбэ "волохатий".

Цобенко, 224 носіїв, найбільше у Балтському районі Одеської обл. (74) – каб. цоб "віл".

Шубак, 96 носіїв, найбільше у Старосамбірському районі Львівської обл. (52) – каб. шубакъ "черепаха".Рис. 6 Черккська ономастика у Східній Європі

Фіолетовими точками відзначені топоніми, розшифровані за допомогою черкеської мови або інші сліди черкеського походження. Червоними точками позначені населені пункти, у яких зустрічаються прізвища черкеського походження.


Як бачимо, вона переконливо свідчить про присутність черкесів на території України. У зв'язку з цим українцям цікаво познайомитись із цим народом. На жаль, в Україні в уківерситетах не вивчаються мови та культура кавзакзьких народів, але через історичні обставини ці теми не могли залишитися поза увагою, і в російській літературі можна знайти багато цікавого про черкесів та інших кавказьких народів у творах Пушкіна Лермонтова, Толстого. При цьому їх взаємовідносини з росіянами подаються з різних позицій. Пушкін вихваляв імперську політику Росії на Кавказі:


Коли на клич війни кривавий,

Що кинув збурений Кавказ,

Піднісся наш орел двоглавий;

Коли над Тереком мутним

Ударив бою перший грім

І гуркіт руських барабанів,

І в куль потоці огнянім

Палкий з'явився Ціціанов;

Згадає ліра чарівна

І Котляревського, героя,

Що наче чорною чумою

Кавказу нищив племена…

Схили ж високий сніг чола,

Скорись, Кавказе: йде Єрмолов!..


Однак у цілому ставлення до кавказьких народів в інтелектуаному середовищі Росії відрізняється об'єктивністю і в їх характеристиці є такі слова:


Те, що горян відрізняли прекрасні, щеплені ще в дитинстві військові навички, відзначали історики та етнографи, офіцери – учасники Кавказької війни. Так, історик, очевидець подій на Кавказі Н.Ф. Дубровін писав, що найдорожчою для горця була слава лихого молодця, який зробив багато зухвалих вилазок у стан противника і повернувся з багатою здобиччю (Ганич А.А. 2007, 50).


В даний час найбільше черкесів проживає в Йорданії. Там вони опинилися внаслідок насильницької еміграції їхніх предків до Османської імперії після закінчення російсько-кавказької війни XIX століття. Внесок черкесів у становлення йорданської державності був досить високим і гідно оцінений. Історія, культура та мова адигів в Йорданії вивчається в університетах. Представляють інтерес проведені дослідження в галузі психології та педагогіки, які виділяють такі позитивні якості черкеса:


прагнення до лідерства, сумлінність у роботі, віра в себе, наявність високих моральних цінностей, правдивість у словах, чесність у справі, незалежність у думці, сміливість у суперечках, взаємодопомога, жертовність та відданість тому, хто відданий йому, самовідданість та відсутність схильності до самохвалення Якими б не були його особисті досягнення (там же, 255)


Останнім часом намітився інтерес до зв'язків черкесів з Україною, його можна бачити у цитованій вище книзі (Бубен О.Б. 2019). Очевидно, це невипадково і черкесько-українські зв'язки мають стати предметом наукових досліджень як складова частина української історії. Зокрема може принести користь вивчення впливу черкесів на становлення запорізького козацтва, первісний центр якого знаходився неподалік античної Ольвії. Фактично соціальних передумов для виникнення військового стану козаків в історії України немає і саме слово козак ніякого коріння в українській мові не має теж. Гадане його запозичення з тюркських мов (Мельничук О.С. 1985, 496; Фасмар Макс. 1967, 158) не має надійного підтвердження, бо в Етимологічному словнику тюркських мов воно взагалі не розглядається (Севортян Е.В. 1974 – 2003), тобто його присутність у них також має бути пояснена запозиченням. Можна припускати, що тюрки запозичили слово казак у черкесів – каб. кIасэ 1. "пізній" 2. "молодший у сім'ї", -гъ – суфікс, що утворює іменники від основ прикметників. Від утвореного слова походить літописна назва черкесів касоги та всіляких незалежних, вільних шукачів пригод та волоцюг. Таке перетворення значення може здаватися дивним і тому вимагає прийнятного пояснення. Для цього слід звернути увагу на положення молодшого сина в сім'ї, що мало місце ще в недалекому минулому, але в колишні часи проявлялося чіткіше:


Наявність більше одного сина у батька вже створює напругу всередині сім'ї, причому йдеться не тільки про двох хлопчиків, а й про первістка та його брата. Ревнощі чи навіть смертельна ворожнеча між ними стала темою незліченних літературних творів з часів Каїна та Авеля. З іншого боку, історично важко довести, що двоє чи навіть більше синів від одного батька можуть мирно розміститися у дорослому секторі свого суспільства (Heinsohn Gunnar. 2006, 21).


Молодші сини зазвичай мають меншу частку спадщини і нижчий суспільний статус у порівнянні зі старшими, що розглядається ними як несправедливість. Не в змозі щось змінити в сім'ї, молодші починають шукати власні шляхи успіху. За певних умов таких юнаків, незадоволених своєю долею, в якомусь суспільстві може виявитися непомірно велика частка і це проявляється в демографічному явищі, яке називається youth bulges, що можна перекласти як "молодіжна опуклість". Об'єднуючись у групи ці молоді люди набувають впевненості у своїй силі і пускаються на ризиковані, авантюрні підприємства з метою досягти швидкого успіху. Гуннар Гайнзон пов'язує активність португальців та іспанців у період географічних відкриттів саме з цим явищем, що мало місце на Перинейському півострові наприкінці 15-го століття. Більше того, така активність молоді мала місце в історії людства неодноразово. Наділена енергією та амбіціями, "надмірна кількість молодих людей з таким самим успіхом, як і завжди, призводить до кривавих експансій, так само як і до створення і руйнування імперій" (Heinson Gunnar. 2006, 11). На численних прикладах різного часу для різних народів він доводить цю тезу і це виглядає досить переконливо.


Такий перекіс у демографічній структурі населення Північного Причорномор'я міг відбутися у період щодо спокійного часу у Східній Європі внаслідок зростання народжуваності та зменшення смертності серед молоді. Не знаходячи застосування своєї енергії у мирній праці, молоді люди знайшли можливість збагачення у грабіжницьких походах відповідно до рис свого національного характеру. Щоб уникнути кримінальної відповідальності з боку влади, вони створювали свої поселення в затишних і недоступних місцях. Це й стало зародженням козацтва, у якому почали шукати притулку всі асоціальні елементи із різних місць Європи. Все це припущення, які ще потребують підтвердження.

Дослідження ономастики може лише приблизне уявлення про соціально-історичних процесах, але може ставити питання, відповіді на які можна шукати при зіставленні історичних фактів. Згідно з ономастикою черкеси вважали за краще розселятися на Західну Україну, куди веде ланцюжок адигських топонімів, але черкеська топонімія у східній частині країни попереджена історією Боспорського царства. Воно було багатонаціональним та приваблювало переселенців з різних боків. Хоча курди грали у державі провідну роль, черкеси мали бути у ньому присутні, але їхня аристократія більше концетрирувалася в Ольвії. Назви деяких міст Боспорського царства можна розшифрувати з допомогою балтійських мов (Пантикапей, Патрей, Анапа та інших.), що має свідчити про присутність вихідців і Прибалтики. Їхня присутність також відображена в антропонімії. Власні імена, розшифровані за допомогою балтійських мов, можна знайти в темних місцях творів стародавніх істориків та епіграфії, залишеної учасниками або свідками реальних подій, наприклад: Αρτινοιη, Βαλωδισ, Κυρηακοσ, Παταικοσ, Σαυαγεσ, и др.


Тема міграцій балтійських племен розглядається окремо, а тут ми лише зазначимо, що кубанські балти не втратили зв'язку зі своєю прабатьківщиною. і шлях, прокладений ними сюди з Прибалтики, міг бути використаний іншими народами. Досвід попередніх досліджень показав, що люди залишають свої сліди на шляхах міграцій у топонімах. Тому шлях, спочатку прокладений балтами, маркується топонімами різного походження. Серед них є кабардинські, змішані з балтійськими та курдськими. Нижче наведено невеликий їх список у напрямку з півдня на північ:

Старолеушківська, сельське поселення в складі Павловського району Краснодарського крау Росії. – каб. лъэужь “слід”.

Пишванів, хутір в Зерноградському районі Ростовської області Росії. – каб. пэш “кімната”, уэн "валитися, падати".

Ажинів, хутір у Багаївському районі Ростовської обл. – каб. ажэ “цап”, нэ “око”),

Самбек, село в Неклинввському районі Ростовської обл. – каб. самэ “купа”, бэкхъ` "хлів, коровник".

Щотове, селище міського типу в Ровеньківському районі Лугансьеої обл. – каб. щIытI “канава”.

Фащівка, селище міського типу в Антрацитівському районі Луганської обл. – див. вище.

Фащивка, селище міського типу в Перевальському районі Луганської обл. – див. вище.

Глубока Макатиха, село в Святогорській міській громаді Краматорського районк Донецької обл. – каб. мэкъу "сіно", Iэтэ "стіг".

Липчанівка – див. вище.

Чугуев – див. вище.

Мезенівка, село, Мезенівська сельська рада, Краснопільський район, Сумська обл. – каб. мэз “ліс“, ен “цілий, увесь“.

Кариж, село в Глушківському районі Курської області Росії – каб. кIарыжын “утекти“.

Шалигине – див. вище.

Жихове, село в Серединобудському районі Сумської обл. – каб. жьыху “віяло“, от жьы “вітер“.

Унеча, місто в Брянській обл., Росія – каб. унэщIа “випорожнений“.

Гиженка, агромістечко у Славгородському районі Могилівської області Білорусії – каб. хъыжьэн "бути сміливим смелым".

Шарипи Ведикі, — село у складі Савської сільради Горецького району Могилівської області, Білорусь – каб. шэрыпI “ссавець“.


Недалеко від міста Великі Луки в Псковській області Росії цей ланцюжок закінчується скупченням топонімів черкеського походження там, де знаходиться скупчення пам'яток одного з варіантів культури псковських довгих курганів. Стояки другого варіанта цієї культури у великій кількості поширені на південь від Псковського озера, де є скупчення топонімів курдського походження. Час появи курдів у місцях визначається згадкою одного з курдських міст у літописі в описах приходу варягів на Русь. Це сталося у дев'ятому столітті, тобто курди прийшли сюди ще раніше. Існування культури довгих курганів датується V-XI століттями, та її етнічна приналежність залишається невідомою. Відповідність курдської та черкеської топонімії різним її варіантам дозволяє пов'язати зародження цієї культури з масовим приходом у ці місця курдів та черкесів. Тоді постає питання, що змусило їх залишити свою країну та вирушити на пошуки нових зручних місць для поселення. Відповідь може бути у тому, що наприкінці IV століття гуни вторглися до Причорномор'я і спровокували Велике переселення народів. Боспорське царство припинило своє існування саме тому, що найбільш активна частина його населення воліла не чинити опір войовничим гунам, а розійшлася в різні боки. Черкеси і курди йшли по тому самому шляху, але різними групами, і черкеси йшли першими, тому просунулися далі. Саме у районі Великих Лук місце для постійного поселення обрали черкеси. Прикладами адигейської топонімії в басейні Великої можуть бути такі:

Алоль (Алоля), села в Кудеверській волості Бежаницького району і в Пустошкінському районі Псковської обл., річка, пп Великої, озеро Алоль, Росія – каб. Iэлу "дико", -лэ – суфікс прийменника.

Велиж, город, административный центр района в Смоленской области, Россия – каб. уэлий "властелин" (из аккадского) --жь' суффикс существительного, усиливающий значение.

Комша, село у Великолуцькому районі Псковської обл. – каб. къом 1. "кілька", 2. "множина", -шэд "болото".

Курмели, село у Веліжському районі Смоленської обл. – каб. курмэ "вузол на кінці мотузки.", -лэ – суфікс прикметника.

Невель, місто, адміністративний центр Невельського району Псковської обл. – каб. нэ "глаз", уэлий "властелин".

Опочка, місто, адміністративний центр Опочецького району Псковської обл. – каб. упIышкIуа "м'ятий".

Ребле, село в Пустошкінському районі Псковської обл. – каб. еру "лютий, жорстокий", блэ "змія".

Себеж, місто та адміністративний центр Себіжського району Псковської обл. – каб. сэ "ніж" бэдж "павук". Тонкощі значень цих слів можуть уможливити їх об'єднання в одній назві.

Техомичи, село в Себіжскому районі Псковської обл. – каб. тхьэ "бог", мыщэ "ведмідь".

Усмынь,село в Куньїнському районі Псковської обл. – каб. уэс "сніг", мыин "невеликий".

Халамерье, село у Городоцькому районі Вітебської області Білорусії – каб. хьэлэ-м "тяжкий" ( – закінчення ергативного відмінка), ерууэ "лютий, жорстоко".

Вярьмово, село у Красногородському районі Псковської обл. – каб. уэрам "вулиця".

Жадро, село та озеро у Звонській волості Опочецького району, озеро у Пустошкінському районі Псковської області – каб. джэд "курка", -ру – суфікс об'єктного відмінка.

Жигули, села у Верхньодвінському районі Вітебської області, Білорусь та в Куньїнському районі Псковської області – каб. жыгеилъэ "місцевість поросла дубами", "дубняк".


Остання назва кілька разів зустрічається у Росії, причому по сусідству з іншими топонімами можливого черкеського походження. Однак їх не так багато, щоб робити поспішні висновки без додаткової інформації. Однак немає сумніву в тому, що історія адигів багата на різні події і вимагає ретельного вивчення. Насамперед постає питання, чому черкеси як етнос асимілювалися і не збереглися як етнос в Україні. Відповіді можуть бути різні залежно від того, які події відбувалися у Північному Причорномор'ї після навали гунів та до прибуття українців. Іноді тут з'являлися руси, роблячи свої походи на Константинополь. З літописів відомо, що вони конфліктували з печенігами, а про черкеси жодних повідомлень немає, хоча вони також могли брати участь у цих конфліктах, якщо залишалися у причорноморських степах. Все залежить від того, в яких стосунках були черкеси та печеніги. Коли в степах з'явилися половці, вони відтіснили печенігів у Крим, про що свідчить чеченська топонімія в Криму (див. Печеніги та мадяри ). Черкеси могли розселитися серед українців по лісостеповій смузі ще раніше і асимілюватися серед них, будучи в меншому числі. У всякому разі, вивчення черкеського впливу на українську мову може дати відповідь про подальшу долю черкесів в Україні.

Тепер ми можемо повернутися до питання про "чорних клобуків" (узи, торки, берендеї, ковуї, каепичи, турпеи). Деякі назви можуть бути розшифровані кабардинською мовою, це не самоназви, ті слова яким черкеси називали інші племена:

Каепичі – "відірваний хвіст" (каб. кIа "хвіст", пычын "відривати").

Ковуї – "скандальні" (каб. къаугъэ "скандальний").

Узи – "хворобливий" (каб. уз "хворий", "хворобливий").