Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Освоєння Сибіру і Далекого Сходу англосаксами


В процесі пошуків давньої англосаксонської топонімії у континенальній Європі було встановлено, що велика її частина знаходиться в Східній Європі і при цьому одне з її скупчень доводиться на територію колишнього Ростово-Суздальського князівства і в найближчому сусідстві (див. мапу Google My Maps нижче). Цей та інші факти дають підстави припускати, що середині I тис. н.е. англосакси заклали основи російської державності. Однак жодних згадок в літописах про присутність в князівстві народу, який значно відрізняється мовою від решти населення князівства, не було. Звичайно, англосаксів не було багато, вони становили лише правлячу верхівку племінного союзу відомого в історії під ім'ям мурома. Там не менше, важко припустити, що вони безслідно розчинилися серед місцевих фінно-угрів і прибулих сюди пізніше слов'ян. Не роблячи певних припущень, а лише продовжуючи пошуки англосаксонської топонімії, я помітив, що деяким назви населених пунктів мають дублети в Сибіру і на Далекому Сході. Після розширення області пошуків за Урал, виявилося що це не випадковість, а певна закономірність. Виявлені нові англосаксонські топоніми розтягнулися вузькою смугою від Уралу до Примор'я. Про причини, які змусили англосаксів покинути насиджені місця, можна тільки припускати, оскільки невідомий час початок їх руху за Урал і далі на схід.

Область Верхньої Волги, заселена англосаксами, була, за висловом С.М. Соловйова, «державним ядром» Росії, однак для державотворення вона була підготовлена ​​якнайкраще в економічному, але не в політичному відношенні. Після входження Ростово-Суздальської землі до складу Київської держави місцева племінна верхівка не могла протистояти натиску київської влади. Завдяки досвіду державного будівництва, придбаному при тісних контактах з Візантією, в Києві встановилося династичне правління людей, які розуміли значення економічної переваги для політичного панування. Використовуючи дипломатію і військову силу, київські ставленики прагнули прибирати до своїх рук капітал, накопичений в Ростові і Суздалі місцевою знаттю за часів розквіту торгівлі з країнами Арабського халіфату. В якості опорного пункту в новій землі прибульці заклали на Клязьмі місто Владимир, із часом перетворивши його на фортецю. Політика Андрія Боголюбського, який закріпився на княжіння у Владимирі після Юрія Довгорукого і потребував засобів на будівництво інших міст, викликала велике невдоволення місцевих бояр, і зокрема, з англосаксонського роду Кучковичів. Їх боротьба з князем закінчилася його вбивством у 1174 р Можна припускати, що після такого звершення англосакси визнали за краще мігрувати за Урал, побоюючись помсти численних родичів князя. Однак у середині 12-го століття вони вже мали бути за Байкалом, оскільки Ченгісхан (бл. 1155 або 1162 – 1227) був за походженням англосаксом (див. Англосакси в долі Чингісхана). Отже, частина англосаксів перейшла за Урал значно раніше за конфлікт з Андрієм Боголюбським..

У середньовіччі на півночі Західного Сибіру була поширена нижньообська культура. Наразі встановлені такі хронологічні рамки її розвитку:

- каримський етап (IV – VI вв.);

- зеленогорський етап (VI – VII вв.);

- кучиминський етап (VIII – IX вв.);

- кинтусівський етап (IX – XII вв.);

- сайгатинський етап (XIII-XVI вв.).

(Гордиевнко А.В. 2017, 184)


Темп розвитку культури такий, що у ній нових компонентів слід пов'язувати з впливом мігрантів. У такому разі англосаки могли брати участь у формуванні ще недостатньо вивченого кінтусівського етапу, що існував на території Сургутського Приоб'я. Найбільш детально дослідженою пам'яткою цього етапу є значною мірою розграбований протягом десятиліть складний багатошаровий комплекс Кінтусівське-4. Він включає городище, поселення і могильник (Коноваленко М.В., Балуева Ю.В. 2017). Судячи з рівня металообробки та якості кераміки, творцями артефактів із могильника Кінтусівське 4/3 були люди вищої культури, ніж автохтонне населення, що складалося з оленярів, мисливців та рибалок (див. ілюстрації нижче). Художня цінність виробів пояснює популярність пам'яток серед чорних археологів. Частина втрачених артефактів була зі срібла, про що свідчать окремі знахідки, що залишилися.Могильник Кинтусівське 4/3. Поховання 60. . Фрагмент ілюстрації (там же, Іл. 19, стор. 114).

Бронзові вироби (6 – підвіска лапчаста; 7-9 – привіски грушоподібні; 10 – підвіска конькова; 11 – підвіска кругла; 12-13 – підвіски-лунниці; 14-20 – гудзики-нашивки).


Кінтусівський етап представлений матеріалами близько 30 пам'яток, що складаються з 13 городищ, трьох поселень, чотирьох селищ та шести могильників. Практика будівництва та розташування городищ на тому етапі відрізняються від попередніх, поселення мають більші розміри, могильники також відрізняються своїми особливостями, зокрема у похованнях з'являється кераміка, яка присутня у 80% могил. Серед загальної маси з'являються поховання воїнів з різноманітною зброєю (мечі, шаблі, бойові сокири, оборонне спорядження), що особливо відрізняє кинтосівський етап від попередніх (Гордиевнко А.В. 2017, 184-187).Прикраси та предмети побуту кінтусівського часу. Фрагмент ілюстрації (там же, рис. 7, стор. 197).


Темп розвитку культури такий, що у ній нових компонентів слід пов'язувати з впливом мігрантів. У такому разі англосаки могли брати участь у формуванні ще недостатньо вивченого кінтусівського етапу, що існував на території Сургутського Приоб'я. Найбільш детально дослідженою пам'яткою цього етапу є значною мірою розграбований протягом десятиліть складний багатошаровий комплекс Кінтусівське-4. Він включає городище, поселення і могильник (Коноваленко М.В., Балуева Ю.В. 2017). Судячи з рівня металообробки та якості кераміки, творцями артефактів із могильника Кінтусівське 4/3 були люди вищої культури, ніж автохтонне населення, що складалося з оленярів, мисливців та рибалок (див. ілюстрації нижче). Художня цінність виробів пояснює популярність пам'яток серед чорних археологів. Частина втрачених артефактів була зі срібла, про що свідчать окремі знахідки, що залишилися.Могильник Кинтусівське 4/3. Поховання 60. . Фрагмент ілюстрації (там же, Іл. 19, стор. 114).

Бронзові вироби (6 – підвіска лапчаста; 7-9 – привіски грушоподібні; 10 – підвіска конькова; 11 – підвіска кругла; 12-13 – підвіски-лунниці; 14-20 – гудзики-нашивки).


Кинтусівський етап представлений матеріалами близько 30 пам'яток, що складаються з 13 городищ, трьох поселень, чотирьох селищ та шести могильників. Практика будівництва та розташування городищ на тому етапі відрізняються від попередніх, поселення мають більші розміри, могильники також відрізняються своїми особливостями, зокрема у похованнях з'являється кераміка, яка присутня у 80% могил. Серед загальної маси з'являються поховання воїнів з різноманітною зброєю (мечі, шаблі, бойові сокири, оборонне спорядження), що особливо відрізняє кинтосовський етап від попередніх

(Гордиевнко А.В. 2017, 184-187).Прикраси та предмети побуту кінтусівського часу. Фрагмент ілюстрації (там же, рис. 7, стор. 197).


Значно більше свідчень, ніж у археології, про присутність англосаксів у Сибіру можна знайти у топонімії. Напрямок пошуку топонімів позначили відомі в Східній Європі назви, вже визнані англосаксонськими, такі як Марково (сім випадків), Маркова (два випадки), Фірсове (три випадки), Охтирка, Фірстово, Фофонове, Чурилове (див. The Complete List of Anglo-Saxon Place Names in Continental Europe). Відразу за Уралом виявлено скупчення "темних" топонімів, які з різним ступенем ймовірності можуть бути витлумачені за допомогою давньоанглійської мови:
Англосаксонська топонімія в Східній Європі


Напрямок пошуку топонімів позначили відомі у Східній Європі назви, вже визнані англосаксонськими, такі як Маркове (сім випадків), Маркова (два випадки), Фірсово (три випадки), Ахтирка, Фірстово, Фофоново, Чурилово (див. The Complete List of Anglo-Saxon Place Names in Continental Europe ). Зразу за Уралом виявлене скупчення "темних" топонімів, які у з різним ступенем вірогідностя можуть бути розтлумачені за допомогою давньоанглійської мови:

Верхній і Нижній Тагіл на ріці Тагіл в Свердловській області – д.-англ. tægel "хвіст".

Сосьва, два селища в Свердловській області і одне в Березовському районі Тюменьської обл., кілька річок тої самої назви – д.-англ. sūsl "біда, мука", "нещастя".

Фірсово, села в Режевському міському окрузі Свердловської області і в Первомайському районі Алтайського краю – д.-анг. fyrs "дрік" (рослина Genísta).

Четкарино, село в Пишмінському міському окрузі Свердловської області – д.-англ. ciete "халупа, хижа" carr "камінь, скеля".

Міасс, місто в Челябінській області – д.-анг. meos "болото".

Чурилово, село в Красноармійському районі Челябінської області – д.-анг. ceorl «чоловік, селянин», анг. churl «грубіян, селюк».

Марково, села в Увельському районі Челябінської області і в в Куйбышевському районі Новосибірської області, села в Кетовському районах Курганської області і в Заводоуковському районі Тюменської області – д.-англ. mearc, mearca "границя", "знак", "округ", "означений простір".

Шадринськ, місто в Курганській області – д.-анг. sceard "покалічений, щербатий" при метатезі приголосних.

Велика Рига, село в Шумихинському районі Курганської області – д.-анг. ryge "жито".

Тюмень, обласний центр – д.-англ. Tīw, германський бог війны і mǣnan "означати", "пояснювати", "поєднувати".

За Тюменню смуга англосаксонських топонімів тягнеться по межі лісу і степу і, очевидно, маркує зручний шлях для просування далі. Найбільш впевнено можна говорити про наступні в напрямку із заходу на схід:

Вагина, село в сільскому поселені Юрминське Тюменської області – д.-англ. wagian "рухатись, трястись".

Резанова, село у Вікуловському районі Тюменської області – д.-англ. rāsian "вивчати, досліджувати".

Фірстово, село в Большеуківському районі Омської області – д.-анг. fyrst "перший".

Атрачи, село на березі озера тої ж назви в Тюкалинському районі Омської області – д.-англ. ātor, ætrig "яд, токсин", cio "галка".

Інгали, село в Большереченському районі Омської області – д.-анг. Ing "им'я бога", āl "вогонь".

Ахтирка, село у Венгерівському районі Новосибірської області – д.-анг. eaht "рада, обговорення", rice "влада, уряд, панування".Англосаксонська топонимія в Азії

Території Пелимського князівства і Даурії тоновані рожевим кольором.

Масштаб карти не дозволив подати назви усім позначеним топонімам. Дивіться Google My Maps


Англосаксонським першопрохідникам було значно важче, ніж російським козакам, які вирушали на завоювання Сибіру, і їх просування у напрямку Байкалу могло зайняти кілька століть. Ще на рубежі 17-18 століть "весь шлях від Москви до Амура тривав три сезони, або дві зими і одне літо, або два літа і одну зиму… і все це через бездоріжжя" (Витсен Николаас. 1705). За час тривалої міграції чисельність англосаксів мала значно збільшитися. У кожному новоствореному містечку мігранти залишали невеликий гарнізон, який з плином часу розчинявся пізніше серед прийшлого слов'янського населення. Нащадками англосаксів можуть бути чалдони – корінне населення Сибіру європеоїдного вигляду. Вони зберегли перекази про своє поселення в Сибіру ще до появи Єрмака та його послідовників. Походження їхньої назви залишиться незрозумілим, але задовільної етимології воно не має. У такому разі можна запропонувати для тлумачення д.-анг. đearl "сильний, міцний" та don "робити" при такому фонологічному розвитку: thč. Чалдони давно перейшли на російську мову, але якісь англіцизми могли у своїй мові зберегти.

Автохтонне населення Сибіру включало в себе безліч народів, серед яких англосакси були дуже нечисленні, але не могли залишитися непоміченими через свою самобутність. Протопоп Авакум (1620-1682), вивчаючи на засланні склад населення Сибіру, залишив таку картину:


У тому жж Сибірському царстві живуть люди різномовні. Перші Татаров'я, також Вогуличі, Остяки, Самоєдь, Лопане, Тунгуси, Киргизи, Калмики, Якути, Мундуки, Гвіляги, Гарагіли, Імбати, Зеншаки, Симці, Арінці, Моторці, Тогінці, Сіянці, Чаландасці, Камасирці, та їх багато у тому великопростірному сибірському царстві (цитується за Алексеев М.П. 1932, L).


Серед перелічених народів з чалдонами можна пов'язувати згаданих чаландасцев, але є й інші відомості про склад населення Сибіру, зокрема, у роботах західноєвропейських авторів. Найбільш ранньою роботою є переказ повідомлень московського посланця до римського папи Дмитра Герасимова, зроблений Павлом Іовієм і опублікований в 1525 р. Значно більше відомостей про Сибір можна знайти в "Записках про Московію" дипломата Священної Римської імперії Сигізмунда фон Герберштейна, який двічі побував послом у Москві. Ці перші відомості скупі і переповнені вигадками та фантазіями інформаторів, але аналіз може виявити у них раціональне зерно. Насамперед слід звернути увагу на назви народів, які розшифруються за допомогою давньоанглійської мови. Ними можуть бути неодноразово згадувана Герберштейном пара грустиновців та серпонівців. Для назви перших підходить д.-англ grist "помел", "зерно для мелення". Серпоносців же можна пов'язувати з с сетрапонами, згвдуваних Павлом Іовиєм (там же, 96), и тоді їхню назву можна розуміти як"грабіжники" (д. англ. set "місце" (поселення) і riepan "грабувати". Незважаючи на те, що ці люди мають дикий характер і лютий вигляд, вони займаються торгівлею і скуповують перли та дорогоцінні камені у приїжджих купців, що прибувають з південних країн (там же, 104). Така характеристика відрізняє їх від більшості населення Сибіру.

Вивчаючи можливість присутності англосаксів у Сибіру з історичних джерел, познайомився з роботою російсько-німецького історика Г.Ф. Міллера (Gerhard Müller; 1705 –1783) у двох виданнях (Миллер Г.Ф. 1750 и 1938 гг.), припускаючи, що у другому виданні щось може бути опущене. Перебуваючи на російській службі, Герхард Міллер здійснив подорож Сибіром і для своєї роботи зібрав великий матеріал. Чимало рядків присвятив він Пелимському князівству, яке існувало до кінця XVI ст. на місці скупчення англосаксонської топонімії довкола міста Тюмені. Якщо вже в Європі в результаті саморозвитку не виникло жодної держави (Шувалов П.В.2012, 278), то не могло це тим більше статися в Західному Сибіру, який заселяли відсталі в соціально-економічному відношенні обсько-угорські племена. Хоча про них у Міллера були свої уявлення, що відповідали на той час. Він згадує про похід проти вогулів російських воєвод на чолі війська у складі "4024 дворян та дітей боярських". Зважаючи на чисельність народу мансі, яким тепер іменуються колишні вогули, яка не перевищує 10 тис. осіб, у 1499 році, коли мав місце похід, їх мало бути значно менше навіть з урахуванням жінок та дітей. Очевидно усвідомлюючи неможливість виставлення вогулами рівносильного росіянам війська, Міллер пише:


Вогули були в ті часи відважнішими і войовничішими, ніж в даний час, і завдавали багато занепокоєння першим російським поселенцям у Пермській землі. Цілком можливо, що перший похід мав своєю метою скоріше упокорення, ніж повне підкорення цього народу. (Миллер Г.Ф. 1938, 203.)


Далі Міллер пише, що під час походу "було взято багато містечок, тобто невеликі укріплення або обнесені тином місця, де вони жили, було вбито і взято в полон багато людей, а найзнатніші, які називалися у них князями, приведені до Москви. (там же, 203-204). Така інформація вже ніяк не може стосуватися кочівників. Можливо, вогули бачили небезпеку у просуванні росіян до Сибіру, але вони не могли не усвідомлювати неможливість запобігання такому вторгненню. Оскільки мансі себе не називали вогулами, можна припускати, що під цим ім'ям ховається зовсім інший народ. Припускається, що цей етнонім походить з хант, але що означає це слово, невідомо (Фасмер Макс. 1964, 330.). Можливо воно також є запозиченим, як і найменування мансі іншими народами. Якщо ж пошукати йому відповідність у давньоанглійській мові, можна знайти д.-англ wohhian "шаленіти", wohhiung "ярость". Так само характеризувалися меланхлени, одне з англосаксонських племен, котрі були особливо войовничі (див. Алани-англи-сакси). Так ми робимо висновок, що Пелимське князівство могли заснувати англосакси. Це припущення підтверджується іменами деяких його князів, які можуть бути розшифровані за допомогою давньоанглійської мови:

Аблеґирим – д.-анг. abal "влада, сила", grimm "жахливий, страшний, жорстокий".

Таґай – д.-анг. teage "пута, кайдани".

Таутій – д.-анг. deađ "смерть".

Топонім Пелим досить поширений в Уральському регіоні, де в Свердловській області є село та історичне місто Пелим, у Пермському краї – ще одне село, річка Пелим впадає в Тавду, лп Тобола (басейн Обі) та кілька інших. Цю назву можна пов'язувати з д.-анг. fell "хутро" і ymb "довкола". Таке тлумачення підверджується назвою селища Пуксинка на берегу Пелыма – пор. д.-анг. fox "лисиця". Основу економіки князівсвтва мало складати саме хутро як предмет торгівлі, відбитій в назві села Ніхвор від д.-анг. neahhe "достатній, багатий"waru "товар".

Столицею Пелимського князівства була Тюмень, що випливає з її назви. Однак на час взяття міста Єрмаком у 1581 році "без особливих труднощів" вона вже належала татарам і мала назву Чимги. (Міллер Г.Ф. 1938, 222). І під час руху його війська вогули поводилися мирно, але козаки, запасаючись у них продовольством, оббирали їх зовсім, що не могло не викликати невдоволення. Об'єднуючись з татарами вони організували відсіч, але, мабуть, сили були нерівні. Поки Єрмак воював із Кучумом, вогули, очевидно давно відтіснені татарами у верхів'я Тавди, двічі нападали на володіння Строганових по річці Чусовій (там же, 237). Оскільки вогулами весь наступний час називалися мансі, то ця назва перейшла до них від англосаксів, які могли лише організовувати подібні військові акції. Можна припускати, що якийсь час існував симбіоз англосаксів та мансі. Його сліди мають залишитися у мансійській мові. Про кількість англосаксів та їх подальшу долю судити важко.

Освоєння Росією Сибіру в 17-му ст. проходило на подив дуже швидко. Після походу Єрмака в 1581-1585 рр. пройшло всього близько десяти років, і вже майже за дві тисячі кілометрів від Уралу було закладено місто Томськ, що став незабаром стратегічним і військовим центром. Подолання такої величезної відстані по бездоріжжю було б абсолютно неможливе без використання водних шляхів, але річки Сибіру течуть у меридіанальному напрямку і вони сприяли осноению Сибіру із заходу Схід. Судячи з топонімії, англосакси рухалися сухопутним шляхом, що мало великі труднощі при подоланні великих відстаней. Для полегшення просування на шляхах сполучення вони змушені були влаштовувати невеликі поселення для забезпечення короткочасного відпочинку мандрівників і коней у нічний час та в негоду, усунення технічних неполадок тощо. Такі поселення з часом отримали назви ям і вона зовсім не тюркського походження, як заведено думати, а розвилася з д.-анг. hām "будинок, житло", "домашнє вогнище". На таких станціях був невеликий обслуговуючий персонал і вони утворювали налагоджену систему, яка керувалась організовано. Така практика поширилася по всьому Сибіру, ​​будучи запозиченою багатьма народами. Організація пересування, що виправдала себе, заклала основу для колонізації Сибіру і Далекого Сходу ще задовго до приходу росіян. Звичайно, де це було можливо та необхідно, водні шляхи використовувалися. Наприклад, так могло бути на Обі, де місцевість уздовж берегів була сприятливою для проживання, а в надрах Салаїрського кряжу таїлися незліченні поклади природних копалин. Англосакси заснували тут кілька поселень, які існують досі, зберігаючи свої споконвічні назви, іноді у дещо слов'янізованій формі. Серед них можна назвати такі:

Верх-Ірмень, село в Ординському районі Новосибірської області – д.-англ. iermen "великий, сильний".

Шадрино, три села в Калманському і Цілинному районах Алтайського краю і в Іскітимському районі Новосибірської області – д.-анг. sceard "покалічений, щербатий" с врахуванням метатези приголосних.

Тогучин, місто, адміністративний центр Тогучинського району Новосибірської обл. – д.-англ. toga "вождь", cynn, "родина, рід, народ".

Салаїр, місто в складі Гур'євського мунінипального району Кемеровської області – д.-англ. sala "продаж", iere, ōra "руда". У місті є гірнично-збагачувальний комбінат, видобуває і випускає золото, срібло, цинк, свинець.

Шанда, село в Гур'євському районі Кемеровської області – д.-англ. scand 1. "сором, ганьба", 2. "шахрай, ошуканець".


Правопуч: Зображення сови. Рисунок з сайту Babyblog.


Барнаул, адміністративний центр Алтайського краю – д.-англ. byrne "кольчуга", ūle "сова". Оперення сови нагадує кольчугу (див. на рисунку праворуч). Очевидно в місті виготовлялися кольчуги типу "сова".

Скупчення англосаксонських топонімів навколо Барнаула говорить про те, що у верхів'ях Обі затрималася значна частина англосаксів, але не менше за них рушило до Єнісея. Про їхню присутність у верхів'ях цієї річки свідчать два села під згвдуваною вже назвою Шадрино та інші:

Туїм, село в Ширинському районі Хакасії – д.-англ. twinn "подвійний, двійники".

Велика Ірба, селище міського типу в Курагинському районі Красноярського краю – д.-англ. ierfa, нім. Erbe "спадщина".

Гагуль, село в Єрмаківському районі Красноярського краю – д.-англ. gāgul "горло".

Однак є великою загадкою існування в 17-му столітті на нижньому Єнісеї торгового центру під назвою Мангазея, що не має тлумачення ні російською, ні мовами інших сибірських народів. Тим часом воно фонетично і за значенням чудово пояснюється за допомогою др.-англ. mangian "торгувати" та "море".

У припущенні, що англосакси могли спуститися вниз Єнісеєм до моря, була спроба знайти на його берегах інші топоніми, які можна було б розшифрувати за допомогою давньоанглійської мови. Ця спроба увінчалася успіхом, були виявлені такі:

Галанино, селище в Северо-Єнисейському районі Красноярського краю – д.-англ. galan "співати".

Брянка, селище в Северо-Єнисейському районі Красноярського краю – д.-англ. berian "голий, непокритий" і – "область, місцевість", котре перетворилося у суфікс –ка.

Вангаш, селище в Северо-Єнисейському районі Красноярського краю – д.-англ. wang "рівнина", asce "попіл".

Вельмо, селище в Северо-Єнисейському районі Красноярського краю – д.-англ. weolma, "вибір".

Сандакчес, селище в Туруханському районі Красноярського краю – д.-англ. sand 1. "пісок", 2. "берег", āс "дуб", "моноксил з дуба", ceosan "вибирати". Назва говорить про те, що тут мандрівники вибирали дерева, з яких можна видовбати однодеревки, на яких можна було б продовжити плавання. Попередня назва могла мати те саме мотивування.

Келлог, селище в Туруханському районі Красноярського краю – д.-англ. ceol "корабель", lōg "місце". Ця назва також свідчить на користь плавання Єнісеєм.

Верхньоімбатськ, село в Турухансткому районі Красноярського краю – д.-англ. imbe "рій бджіл", āte "овес".


Ігарка, місто в Турухансткому районі Красноярського краю – OE ieg "острів", ear "хвиля". Назва пояснюється існуванням тут великого острова.


Ліворуч: Острів на Єнісеї напроти Ігарки.


Про місце розташування Мангазеї є різні свідчення, але відомо, що місто з такою ж назвою заснувала російська влада, і Міллер повідомляє про це таке:


З містом Туринським одночасно (1600 р. – В.С.) почалося і місто Мангазея при річці Тазі в такий спосіб. Вже за кілька перед тим років з Березова намагалися провідувати місця, що лежали звідти на схід, при річках Пурі, Тазі і Єнісеї. І коли при річці Тазі виявили деякий рід самоядів званий Мокасе, то це дало привід до назви тамтешньої країни за російською вимовою Мангазея. Ця країна найбільше була відома обивателям які біля річок Двіни і Печери росіянам, як російянам, так і зирянам, тому що вони за соболиним промислом і для торгівлі туди часто ходили. І деякі з них таку сприйняли сміливість, що з Самояді, ніби вони за Царським указом послані, таємно і ясак збирали (Миллер Г.Ф. 1750, 372).


Таким чином, є всі підстави вважати, що спочатку Мангазею поблизу моря заснували англосакси, але з якихось причин пішли з цих місць до прибуття росіян, не залишивши про себе додаткових слідів. Оскільки торговельний центр вже був відомий за межами Росії, йому було залишено звичну назву. Англосакси змогли піти з Єнісея тому, що відкривався перспективніший напрямок колонізації по Амуру. Топонімія говорить про це:

Бадарма, селище в Усть-Ілімському районі Іркутської області – д.-англ. bād "даниина, подать", earm "бідний, жалкий".

Седаново, селище в Усть-Ілімському районі Іркутської області – д.-англ. seddan "насичувати".

Кадуй, село в Нижньоудинському районі Іркутської області – codd "мішок, торба", wæġ (англ. wey) "вага, вантаж".

Даур, село в Нижньоудинському районі Іркутської області – deor "звір".

Зима, місто в Іркутській області – д.-англ. cadd codd "bag, sack", wæġ "wey, weight, load"..

Орлик, село, адміністративний центр Окинського району Бурятії – д.-англ. orlege "битва, війна".

Мандагай, ділянка в Черемховському районі Іркутської області – д.-англ. mann "чоловік", deag "підходящий".

Іркут, річка, ліва притока Ангари, Іркутськ, місто – д.-англ. ear "хвиля", cuđ "вірний, певний", "дружній".

У заснованих англосаксами поселеннях в першу чергу мали залишатися сімейні люди, а в подальший похід повинні були рухатися необтяжені сім'ями молоді люди. У поході в дружини вони могли брати дочок тубільного населення. Таке припущення підтверджується подібністю як. d'axtar "жінка" і д.-англ. dohtor "дочка". Необхідні англосаксам дочки тубільного населення розумілися якутами як жінки взагалі. Що це слово витіснило споконвічне якутське, може бути пояснено тим, що одруження англосаксів на якутках було масовим явищем. Між прибульцями і місцевими повинні були встановитися торгові відносини, про що говорять відповідності як. soulta "ціна" і англ. sold "проданий", як. čepčeki "дешевий" і д.-англ. ceap "торгівля, ціна" (англ. cheap "дешевий), як. tölöö "платити" – д.-англ. talian "рахувати". Можна припускати, що в якутській мові збереглися також і інші запозичення з давньоанглійської.

Англосаксам, які прийшли в Забайкалл, природні багатства Даурії надали хороші можливості для освоєння цього краю. Тут вони заснували безліч своїх поселень, жителі яких були об'єднані під владою племінної верхівки. З цим племенем ми пов'язуємо меркитів, які відіграли велику роль у долі Чингісхана (див. розділ Англосакси в долі Чингисхана). Даурія увійшла до складу Монгольської імперії, але, очевидно, представляла собою досить незалежну економічну і військову одиницю і зберігалася такою аж до приходу до Сибіру російських першопрохідців. На користь такого припущення говорить те, що з побудованого в 1616 році Єнисейська загін козаків під командуванням Петра Бекетова був посланий на розвідку не в Даурію, а до Лени з приписом закріпитися на її берегах. Рухаючись вниз за течією річки, загін досяг гирла Алдану і в цих місцях Бекетов в 1632 р заклав Якутський острог. Для завоювання щільно населеної Даурії Москва ще не могла надати достатніх сил. З числа можливих поселень, заснованих англосаксами в Даурії, найбільш переконливу розшифровку назв мають наступні:

Джида, село в Джидинському районі Бурятії. – д.-англ. giedd "спів, декламація".

Фофоново, село в Кабанському районі Бурятії – д.-англ. "кольоровий, строкатий", fana "тканина, полотно".


Селенга, село на березі ріки тої ж назви в Тарбагатайському районі Бурятії – д.-англ. syle(n) "болото, мочар", - "округ".


Ліворуч: Дельта ріки Селенга


Усть-Брянь, село в Заїграївському районі Бурятії – д.-англ. bryne "вогонь".

Кижинга, село, адміністративний центр Кижинзького району Бурятії – д.-англ. *cieging "покликаний" від ciegan "кликати".

Даурія, історико-географичний регіон в межах сучасних Республіки Бурятія, Забайкальського краю і Амурської області (Забайкалля і захід Приамур'я) – д.-англ. deor "звір", англ. deer "олень". Мешканців краю називали даурами і даорами (Витсен Николаас. 1705; Шренкъ Л. 1883. 163).

Хілок, місто в Забайкальському краї – д.-англ. *hillock від hill "горб", англ. hillock "горбик".

Дульдурга, село в Дульдургинському районі Бурятського округу Забайкальського краю – д.-англ. đylđ "терпіти", wœrig "втома".

Чита, місто, адміністративний центр Забайкальського краю – д.-англ. ciete "халупа, хижа".Даурський заповідник. Дзерани. Фото Е. Кокухина.


Даури займалися хліборобством, скотарством, плавили срібну руду, торгували з тунгусами і китайцями. У тунгусів вони за хліб отримували соболині шкурки і продавали їх китайцям, отримуючи натомість шовкові тканини та інші товари (Шренкъ Л. 1883. 163).

Знаючи про багатства Даурії і бажаючи прибрати їх до рук, якутський воєвода Петро Головін відправив на розвідку в цю країну в 1643 р добре озброєний загін під командуванням Василя Пояркова. Прибувши в Даурію, розвідники побачили перед собою таку картину:


У долині Зеї – селища даурів, поля і ріллі. Будинки в основному міцні, просторі, з вікнами, затягнутими напівпрозорим промасленим папером. Місцеві жителі ходили в шовкових і бавовняних тканинах китайського виробництва, одержуваних в обмін на хутро. Даури займалися сільським господарством, мали ріллі і багато худоби. Данину вони платили маньчжурам (Баландин Рудольф Константинович. Сайт "100 великих экспедиций"


Даури зустріли непроханих гостей вороже і відмовилися платити ясак російському царю. Можливо, перекази зберегли пам'ять про конфлікт інтересів в Ростові і Суздалі. Загін Пояркова був змушений покинути Даурию. Спустившись вниз за течією Амура, невдалі розвідники досягли Охотського моря і, рухаючись уздовж його берега, підійшли до гирла річки Улья, а по ній вийшли в басейн Лени. У Якутськ вони повернулися через три роки після початку експедиції.

Розповіді мандрівників про багатство хлібороднаої Даурії спонукали росіян відправити на її завоювання нову більш численну і краще озброєну експедицію під командуванням Єрофея Хабарова. У 1649-1652 рр. він, діючи "вогнем і мечем", спустошував Даурію і в кінці-кінців змусив місцевих жителів покинути свої місця і шукати нового щастя під заступництвом маньчжурів. Хабаров же, незважаючи на багаті подарунки цареві, за його ж наказом за свої "подвиги" був битий батогом, але все-таки залишений на службі. Про спустошення козаками Даурії писали багато істориків. Зокрема, Л. Шренк, маючи власну думку про ці події, посилається на Георгі (J.G. Georgi) і Ріттера (Ritter) такими словами:


Георгі неодноразово говорить, що даури, стародавні мешканці названого за їх іменем краю, займалися тут гірничорудним промислом, поки, внаслідок завоювання цього краю росіянами, не покинули його добровільно і не переселилися до Китайської імперії, після чого гірниче і плавильне мистецтво в Даурії піддалося забуттю. Ріттер, очевидно тієї ж думки: він називає даурів "мирним, обізнаним у гірничому мистецтві культурним народом", який при першому нашесті диких козацьких команд Хабарова і його наступників, майже без опору відступив зі своїх рудних гір, залишивши за собою ледь не безлюдну пустелю, де вже пізніше російська гірничорудна промисловість викликала місцями вторинну колонізацію (Шренкъ Л. 1883. 167-168).


Праворуч: Козак Хабарова тяжкоозброєний. Історична реконструкція (НРП, ілюстрації).


Перші російські "дослідники" Далекого Сходу на кшталт Пояркова і Хабарова не залишили більш-менш докладних відомостей про місцеве населення. Правда, подекуди збереглися згадки про "бородатих даурів", що може говорити на користь їх європейської зовнішності, оскільки більшість тутешніх людей монголоїдного типу не відрізнялася густим волосяним покривом обличчя.


Вивчення топонімії Приамур'я дозволяє стверджувати, що з Даурии якась частина англосаксів рушила вниз за течією Амура. Вони ж дали цій річці свою назву, якщо взяти до уваги д.-англ. eam "вуйко" і ūre "наш". Таке визначення Амура збереглося до нашого часу в вислові "Амур-батюшка", який побутує на Далекому Сході. На шляху проходження вони заснували такі населені пункти:

Чалдонка, селище Могочинського району Забайкальського краю, гора в Єврейскій автономній області – д.-англ. ceald "холодний".

Магдагачи, селище мфського типу в Амурській області – д.-англ. mæg "родич", deag "підходящий", āc "дуб".

Тинда, місто в Амурські області – д.-англ. tind "верхівка, вістря", tinde "розтягнутий".

Тигда, село в Магдагачинськоу районі Амурської области – д.-англ. tigde "попечитель, співчуваючий".

Шадрино, село в Михайлівському районі Амурської області – див. выще.

Гассі, село і озеро в Нанайському районі Хабаровського краю – д.-англ. hæs "лісиста місцевість", "море".

Лідога, село в в Нанайському районі Хабаровського краю – д.-англ. lida "моряк", oga "страх, жах".

Ухта, село в Ульчському районі Хабаровського краю – д.-англ. uht(a) "присмерк".

Цікаві свідчення про присутність англосаксів у Приамур'ї наводить у своїй роботі Г.Ф. Міллер. Він, посилаючись на Абулгазі, повідомляє про існування на річці, яку далі пов'язує з Амуром, великого міста:


Про річку Ікран-Муран він розповідає, що вона дуже велика і впадає в океан, недалеко від її гирла ніби знаходиться велике місто Алакцин, назва якого означає строкатий чи пегий, бо жителів міста не мають жодних інших коней, крім пігих. Цьому місту підпорядковувалося багато інших менших міст. Вся місцевість там дуже багата худобою, а коні там мають дивовижну величину і т. д. Крім того, там є багаті срібні копальні, і жителі міста не вживають жодного іншого посуду, крім срібного (Миллер Г.Ф. 1938, 176).


Наведена цитата від оригіналу 1750 року істотно не відрізняється, але з приміток до тексту ясно, що Міллер мав на увазі дуже освіченого хівінського хана Бахадура Абу аль-Газі (1603-1663), головна робота якого "Родовід татар" була перекладена на багато європейських мов . Транслітерація ним назви міста Алакцин відображає його оригінальну назву, яку впевнено можна пов'язувати з англ. ȏleccung "лістощі". Таким чином, є достатньо доказів того, що англосакси на Амурі були, а топонімія свідчить про їх рух далі до океану:


Джаоре, село на західному узбережжі Амурського лиману, поблизу впадіння річки Джаоре в лиман, і на однойменному мисі, Николаївський район, Хабаровський край – д.-англ. ġear "захист", ġeare, ġearwe "хороший, достатній, дієвий".


Нижнє Пронге, село на мису Пронге в Николаевському районі Хабаровського краю – д.-англ. preon "шило, голка", походження якого, як і інших споріднених германських слів, вважається невідомим (Kluge Friedrich, Seebold Elmar, 1989, 542), могло бути доповнене д.-англ. "область, місцевість". Мис Пронге видається в море на зразок голки (див. на карті праворуч). Подекуди можна прочитати, що назва мису походить від нивхського п’ро "дрібна корюшка", але мотивація такої назви і фонетична відповідність сумнівні.


Праворуч: Мис Пронге.


З іншого боку, в англійській і французькій мовах є слово неясного походження prong "виступ, зубець", тому, швидше за все, в основі назви мису лежить саме це слово. Таку назву могли дати англійські чи французькі мореплавці або місіонери. Однак Лаперуз, який досліджував Татарський протоку в 1787 р., дійшов тільки до затоки Де Кастрі, розташованій в 175 км на південь від мису Пронге. На наведеній карті плавання Лаперуза (див. нижче) ні мис Пронге, ні мис Джаоре не позначені, з чого випливає, що ці назви було дані не ним. Броутон, який досліджував Татарську в 1797 р., підтвердив помилкову думку Лаперуза про те, що Сахалін є півостровом.Ліворуч: Фрагмент карти "Подорож Лаперуза через однойменну протоку з Маніли в Авачинську затоку". Фото з Вікіпедії.


Крім Лаперуза і Броутона до Невельського, який відкрив протоку, названу його ім'ям, в 1849 році, тут ніхто не плавав. Крузенштерн, який намагався зайти в Татарську протоку з півночі, до гирла Амура не дійшов. Що ж стосується діяльності місіонерів в Примор'ї і на Сахаліні, то відома, зокрема, так звана їх маньчжурська експедиція в 1709-1710 рр.

Очевидно за їхніми даними була складена карта включена в атлас французького картографа д'Анвілля (d'Anville Jean . 1737, 80). На цій карті є безліч назв річок і населених пунктів, але серед них немає ні Пронге, ні Джаоре, хоча кілька інших збереглися до нашого часу майже в тій самій формі: Tabouha (Тебах), Pohobi (Погібі), Pilantou (Пильтун), Laha (Лах) і ін.Праворуч: Гирло Амуру Фрагмент карти д'Анвилля.


На карті д'Анвилля гадані місця мисів Пронге і Джаоре відмічені червоним кольором. Їх наведені назви того часу зовсім інші. Таким чином, назви Пронге і Джаоре виникли пізніше, але їх нивхське походження є досить сумнівним. Ймовірно, англосакси прийшли в Примор'я вже після місіонерів і дали свої назви кільком географічним об'єктам. Під час свого плавання Невельськой вперше почув назви Пронге і Джаоре від місцевих жителів. Вельми сумнівно, щоб нивхи їх могли вимовити, але Невельськой не повідомляє, від кого саме він їх почув. В цьому і полягає загадка.

На Сахаліні також є кілька топонімів, які можна розшифрувати за допомогою давньоанглійської мови:

Трамбаус, село в Александрівськ-Сахалинському районі – д.-англ. đrymm "множина", beaw (мн. beaws) "гедзь".

Танги, село в Александрівськ-Сахалинському районі – д.-англ. tang(e) "щипці, кліщі".

Мангидай, село в міському окрузі Александрівськ-Сахалинського району – д.-англ. mangian "торгувати", dæġ, англ. day "день".

Ноглики, селище міського типу – д.-англ. "ні, не", glīg "задоволення, радість".

Тунгор, село в Охинському міському окрузі Сахалинської області – д.-англ. đung "аконіт" або "тоя", рослина родини жовтецевих ōra "берег".

Таким чином, є певні свідчення того, що англосакси Амуром дійшли до Охотського моря. Загальна кількість англосаксонських топонімів в Примор'ї і на Сахаліні досить велика і тому англосакси повинні були складати тут значну частину місцевого населення. Будучи людьми більш високої культури, ніж нивхи, англосакси не могли розчинитися серед них безслідно. Невельськой і його люди повинні були з ними зустрітися. Чому ж про цю зустріч не залишилося жодних відомостей? Розгадка полягає в тому, що Росія не могла допустити, щоб відомості про європейців, котрі заселяли Далекий Схід до приходу росіян, набули поширення. Відкриття Невельського надало Росії можливість зручного виходу до Тихого океану через Амур. Значення такого виходу усвідомлювалася царським урядом ще з часів Катерини II, тому як тільки така можливість з'явилася, Росія негайно активізувала дипломатичні зусилля з наміром домогтися згоди Китаю на приєднатися до неї Приамур'я. Ці зусилля завершилися укладенням Айгунського (1858) і Пекінського (1860) договорів на користь Росії. Але ще раніше почалася Кримська війна (1853-1856), в процесі якої англійці і французи зробили спробу закріпитися на північно-західних берегах Тихого океану. Англо-французька ескадра підійшла до Петропавловськ-Камчатського, але не змогла його опанувати. Проте, побоюючись нового нападу, російське командування прийняло рішення евакуювати гарнізон в гирло Амуру.

Можна припускати, що визнання Росією факту присутності серед аборигенів Примор'я племені, яке говорило на невідомому діалекті англійської мови, могло дати підставу Великобританії для претензій на оволодіння цією країною під приводом захисту співвітчизників. В таких умовах царський уряд визнав за краще всі відомості про це загадкове плем'я від світової громадськості приховати. У своїх спогадах Невельськой про контакти з місцевим населення на південь від гирла Амура замовчує, а про обставини плавання уздовж мисів Пронге і Джаоре до протоки, названої його ім'ям, пише дуже скупо (Невельськой Геннадій Іванович. 1878). Всю документацію, отриману від Невельського, можна було засекретити, але неможливо б було приховати існування цілого англосаксонського племені. Однак експедиції Л.Я. Штернберга і В.К. Арсеньєва по Уссурійському краю та Сахаліну на початку 20-го століття жодних слідів англосаксів не виявили, і це ставить під сумнів їхню присутність у Далекому Сході взагалі.

Проте, є можливість пояснення повного зникнення англосаксів на Далекому Сході в такий спосіб. Вони могли легко змішатися з айнами, які мають добре виражені європеоїдні риси і населяли в невеликій кількості Примор’я і Сахалін (див. Айни: Розгадка майкопської загадки). Перш ніж остаточно асимілюватися, англосакси повинні були мати контакт з якимось з айнських племен, що могло відбитися в запозиченнях в айнську мову з давньоанглійської. Єдиної айнської мови не існує, айни говорять на різних діалектах, яких може бути більше десяти, і більшість з них зовсім не вивчені. Основна маса айнів зараз проживає в Японії, і зараз саме там є найліпші умови для з вивчення айнської мови (див. роботу Ч. М. Таксами і В. Д. Косарєва "Кто вы айны?"). Однак найперше великий словник айнської мови був виданий в Росії (Добротворский М.М. 1875). А в наш час дослідник культури і мови айнів В. Д. Косарєв склав невеликий словничок айнської мови без вказівки джерела, в якому айнським словам він наводить відповідності з індоєвропейських мов, але подібність може мати інші причини. Наприклад подібність айн. tu "два" – англ. two "два" пов’язвна з тим, що цей числівник в ностратичних мовах генетично походить від займенника другої особи однини (див. До основ утворення числівників в ностратичних мовах). Це може дати лише привід вважати айнську мову одною з ностратичних. Є й інші приклади збігів слів з різних айнських діалектів зі словами ностратичних мов:


айн. kara "робити, творити", "збирати" – іран. kar- "робити, творити, продукувати";

айн. kimoro "гора" – чув. kamǎr čul "кам'яна брила" (čul "камінь"), башк. kömrö "горб"

айн. koba "схопити" – і.-є. i>kap- "хапати";

айн. kuikui "жувати" – і.-є. geu- "жувати";

айн. mat "жінка, дівчина", mati "дружина" – і.-є. mātér "мати";

айн. nana "мама, мамуся" – і.-є. nana, дитяче слово, напр. "мамуся".

айн. muus’ "муха" – і.-є. mu-, mus-, "муха";

айн. poy "малий" – фін. poika, угор. fiú "хлопчик" та ін. ф.-у.;

айн. puste "легені" – псл. pustъ "пустий";

айн. reden "веселий" – псл. radъ "радий";

айн. reki, rigi "борода" – іран. riš "борода";

айн. seuni "теплий" – фін sauna "парна лазня";

айн. tetar "білий" – груз. tetra (თეთრი) "білий";

айн. trekutsi "горло" – гр. trákhēlos (τράχηλος,) "горло";

айн. tunni "дуб" – фін. tammi "дуб";

айн. uma "кінь" – д.-тюрк. jaby "кінь";

айн. uru "людина" – д.-тюрк. er "чоловік".

Для нашої теми релевантними є айнсько-англійські лексичні збіги. З цією метою словничок Косарева був звірений з матеріалами Добротворського і, як результат, таких збігів було виявлено небагато:

айн. itaki "говорити", "мова" – англ. talk "говорити"; запозичення сумнівне , бо в айнській мові є досить слів цього корення;

айн. kik "бити" – англ. kick "ударяти", "бити ногою" (походження неясне);

айн. patsyns “кліщі” – англ. pinch “щипати", "прищипнути”.

айн. poni "кістка" (яп. fone "кістка") – англ. bone "кістка";

айн. pe/be "річ", "вода" – англ. be "бути, існувати";

айн. se/sex "лавка", "сідало", інших слів цього кореня не знайдено – англ. set "класти", "сидіти";

айн. ru, ruu, tru "путь, дорога", "слід" – англ. "route" "путь".

Такої кількості збігів недостатньо, щоб говорити про вплив англосаксів на айнську мову. Якщо ж залучити для порівняння давньоанглійську мову, то їх число більше, ніж вдвічі, збільшується:

айн. ara/ari "справжній", "добрий" – д.-англ. ār "честь, достоїнство";

айн. seberi-beri "молодий ведмідь" – д.-англ. bera "ведмідь";

айн. kiru "перевертати" – д.-англ. cierran "повертати";

айн. okhtena "старшина" – д.-англ. eahtia “рада, обговорення”.

айн. re/tre "три" – др.-англ. rie "три";

айн. re, riu "ім’я", "називати" – д.-англ. ræd "рада", "план", "наказ", "сенс";

айн. pet "річка" – д.-англ. pytt "яма", "калюжа", "джерело"; пор. Прип'ять;

айн. ranke "нарізно, по частинах" – д.-англ. hrung "перекладина", "спиця";

айн. utura "поруч", uturu "проміжок" – д.-англ. ūtor – "по той бік";

айн. tanne "довгий" – д.-англ. tān "гілка, палиця", teon "тягти";

айн. cip "човен" – д.-англ. scip "корабель, човен";

айн. kotan "селище" – д.-англ. cot "хижа, халупа";

айн. met "серед" – д.-англ. miđđ "середній";

айн. siri "земля", "місце" – д.-англ. sear "сухий";

айн. usiu "раб", "слуга" – д.-англ. űsse "наш".

В списку наведено 23 збіги, але деякі з них можуть бути випадковими, а інші можуть мати інакше пояснення, ніж пряме запозичення в айнську мову з мови англосаксів, яка відрізнялася і від давньоанглійської, і від сучасної англійської. Тим не менше, навіть кілька прикладів явних запозичень, як свідчення асиміляції англосаксів серед айнів, дають пояснення повному їх щезновенню на Далекому Сході, оскільки присутність там англосаксів має достатні докази. М.М. Добротворський присутності англосаксів на Сахаліні не помітив, тому повна асиміляція мала закінчитися задовго до середини 19-го ст.


Група айнів. 1904 г.


На наведеній вище фотографії групи айнів невідомого походження добре видно, що деякі з них мають явно європейський вигляд без будь-яких монголоїдних ознак, які спостерігаються у багатьох айнів як результат тривалого співіснування поруч з народами монголоїдної раси.

В даний час в Росії проживає кілька сотень айнів і частина з них в певній мірі володіє рідною мовою. Ретельне вивчення їх мови може допомогти відновити кінцеву долю англосаксів. Але для цього потрібно повірити, що вони на Далекому Сході дійсно перебували.


В розвиток теми див. Англосакси в долі Чингисхана..