Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Польові дослідження в експедиції "Дністер"


Проведені польові дослідження в експедиції “Дністер” Товариства Лева, яка працює в басейні Дністра з 1988 року, мали результатом великий об’єм різноманітних матеріалів. Значна частина з них була використана учасниками експедиції при написання дисертацій і дипломних робіт, частина опублікована в наукових, науково-популярних виданнях та в засобах масової інформації. Тематика наукових робіт дуже різноманітна і віддзеркалює увесь спектр польових досліджень експедиції в сфері природничих і гуманітарних наук. Деякі з робіт можуть вважатися унікальними і були високо оцінені спеціалістами. Серед них можна назвати дисертації Мирослави Кошіль (Львів) за матеріалами хімічного аналізу донних відкладів Дністровського водосховища, Сари Філіппс (Індіанський університет, США), присвячену специфічним методам народного лікування, Вадима Артюха про печерні культові споруди Наддністрянщини. Видана колективна монографія “Дослідження Дністра” користується великим попитом як серед науковців, так і серед громадських природоохоронців. Деякі матеріали мають ту цінність, що вони зафіксували екологічний стан Дністра на певний відрізок часу і можуть бути порівняні з результатами нових досліджень в майбутньому. Оскільки в державі не існує іншої інституції, яка б проводила комплексні дослідження басейну Дністра від його витоків до гирла, збереження громадської експедиції Товариства Лева є як в інтересах української науки так і суспільства в цілому.

Між тим, проведення комплексних досліджень в об’ємах, які мали місце в минулому, в теперішньому часі є ускладненим з різного роду причин. Зокрема, достатньо повний екологічний моніторинг Дністра, який проводила експедиція раніше, стає неможливим через брак коштів на проведення аналізів проб води і ґрунтів. Щоправда, деякі екологічні спостереження, які не потребують великих витрат, проводяться і надалі. Крім того, при існуючому зацікавленні роботою експедиції, до неї час від часу зголошуються студенти і науковці, які потребують проведення польових досліджень за власною тематикою при написанні дипломних робіт і наукових дисертацій.

Крім екологічних досліджень експедиція завжди займалася і культурологічною роботою. Цей напрямок її діяльності не потребує великих витрат, користується певним інтересом серед учасників і тому продовження польових досліджень в гуманітарній сфері є достатньо реальною справою і може сприяти збереженню експедиції “Дністер” як структурної одиниці Товариства Лева. При цьому, звичайно, екологічний напрямок роботи не має бути цілком відкинутий, і може бути відновлений в прийдешні часи, якщо для цього складуться відповідні умови.

Для підтримки рівня наукової роботи експедиції має бути вирішена проблема її фінансування. Якщо в останні роки експедиція організовувалася здебільшого на кошти самих учасників або пожертви приватних осіб, то в майбутньому така форма фінансування має бути якщо не виключена, то принаймі обмежена. Досвід показав, що при самофінансуванні експедиції її учасники схильні до перетворення її в рекреаційний та розважальний захід, а керівництво експедиції втрачає дієві важелі для утримання її на доброму організаційному рівні, який би забезпечував виконання суспільно корисної роботи.

При переорієнтації експедиції на культурологічну роботу слід мати на увазі як зовнішні, так і внутрішні обставини. Світова громадськість зацікавлена в збереженні стабільної ситуації в України і бачить загрозу цієї стабільності серед іншого і через можливі міжнаціональні і міжконфесійні конфлікти. В зв’язку з цим міжнародні фонди мали би фінансувати громадські заходи спрямовані на виховання серед населення толерантності до усіх етнічних груп в Україні, пошанування їх культурно-історичної спадщини, віротерпимості і пошанування прав національних меншин.

З другого боку, стан української мови і культури в країні є такий, що потребує підтримки як з боку державних, так і з боку громадських організацій. Виховання населення, особливо молодшого покоління, в дусі національної гідності і пошанування власної історії, культури і мови є актуальним питанням тепер і, судячи з усього, таким і лишиться ще довгі роки.

Будучи керівником експедиції "Дністер" увесь цей час, я намагався не тільки залучати до участі в ній фахівців та забезпечувати їм необхідні умови для проведення польових досліджень, але і брав у них посильну участь. В коло моїх особистих інтересів входила діалектологія, гідрологія, археологія, історія визвольної боротьби на Наддністрянщині, краєзнавство. По усіх цих напрямках зібраний досить великий матеріал, який у значній мірі залишається все ще необробленим. Зайнятий своєю альтернативною лінгвістикою, я не знаходив достатнього часу для обробки щоденників експедиції, але маю надію, що в майбутньому буду мати час для цієї роботи.