Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Скорочення, прийняті в текстах.Мови


абх. – абхазька лтс. – латиська
авар. – аварська манс. – мансійська
авест. – авестійська мар. – марійська
азерб. – азербайджанська монг. – монгольська
алб. – албанська морд. – мордовська
алт. – алтайські мови, південноалтайськамова н. – нижньо-
англ. – англійська нім. – німецька
араб. – арабська нов. – ново-
атт. – аттична ног. – ногайська
афг. – афганська нор. – норвезька
бав. – баварська огуз. – огузька
балк. – балкарська осет. – осетинська
балт. – балтійська п.-і.-є. – праіндоєвропейська
башк. – башкірська перс. – перська
бел. – белуджська пол. – польська
блр. – білоруська прасл. – праслов’янська
болг. – болгарська пгерм. – прагерманська
булг. – булгарська пт. – пратюркська
булг. – булгарська пушт. – пуштунська
бурят. – бурятська рос. – російська
вах. – ваханська свн. – середньоверхньонімецька
вед. – ведійська саам. – саамська
вепс. – вепська сак. – саксонська
вірм. – вірменська санск. – санскрит
гаг. – гагаузька сарик. – сарикольська
гал. – гальська селд. – сельджуцька
герм. – германська серб. – сербська
гіл. – гілянська слвц. – словацька
гол. – голандська слов. – слов’янська
гот. – готська словен. – словенська
гр. – грецька тадж. – таджицька
груз. – грузинська тал. – талиська
д. – давньо- тат. – татарська
дарг. – даргінська тох. – тохарські
дат. – датська тув. – тувінська
двн. – давньоверхньонімецька тур. – турецька
ест. – естонська турк. – туркменська
євр. – єврейська тюрк. – тюркська
і.-є. – індоєвропейська уг. – угорська
ір. – іранська удм. – удмуртська
ірл. – ірландська фін. – фінська
ісл. – ісландська франц. – французька
іт. – італьські мови фриз. – фризька
кавк. – кавказькі мови хак. – хакаська
каз. – казахська хант. – хантийська
карел. – карельська хорв. – хорватська
карл. – карлуцька цсл. – церковнослов'янска
кельт. – кельтська чес. – чеська
кипч. – кипчацька черк. – черкеська
кімр. – кімрська чеч. – чеченська
кум. – кумицька шв. – шведська
кирг. – киргизька чув. – чуваська
лит. – литовська язг. – яязулямська
луж. – лужицькі як. – якутська