Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Формування ностратичних мов


Почати історію етногенезу цілої групи народів слід би було від самого походження людини, але це питання разом із питанням про її прабатьківщину лишається занадто дискусійним. Тому почнемо з менш дискусійного питання походження ностратичних мов. До цієї макросім'ї мов зазвичай відносять алтайські, уральські, дравідійські, індоєвропейські, картвельські, семіто-хамітські (звані останнім часом також афроазійськими), але в неї можуть входити також і інші мовні сім'ї.


Межі ностратичних мов ще не можуть бути визначені, але їх область величезна, і включає в себе настільки далеко розкидані народи, що у людини голова майже йде обертом від самої думки про все це (Bomhard R. Allan. 2018, 4).


Зокрема, на думку А. Долгопольського до ностратичних можуть бути віднесені чукотсько-камчатські і ескімосько-алеутські мови. Пізніше цю думку підтримав Йозеф Грінберг, а Бомгард припустив спорідненість з ностратичними також шумерської мови (там же, 5-7). Крім цих мов він відносить до ностратичних також тірренські мови, гиляцьку (нивхську) і юкагирські (Bomhard R. Allan. 2014/2015, 20)

Поглиблене вивчення мов світу без урахування стратиграфії окремих лексичних пластів одночасно при помилкових вихідних позиціях заводить лінгвістику в глухий кут. Принциповою помилкою багатьох сучасних теоретиків від лінгвістики є включення всіх, так званих, алтайських мов разом з тюркськими до складу ностратичної макросемьи. Проведені дослідження спорідненості між тюркськими мовами графоаналітичним методом (Стецюк Валентин. 1998, 46-48) з урахуванням інших фактів, в тому числі даних археології та топонімії, дозволили знайти і обгрунтувати розташування прабатьківщини тюрків в Північному Приазов'ї між Дніпром і Доном. Безперечні спільні риси в складі всіх алтайських мов говорять не про їх генетичну спорідненість, а лише про вторинну спорідненість, яка виникла в результаті багатовікового спільного проживання на одній території після міграції тюрків на Алтай, що спричинило за собою обопільні запозичення, але в основному з тюркських, через більш високий рівень розвитку їх носіїв (див. розділ Полемика).

Формування мов тунгусо-маньчжурської і монгольської сімей проходило, як показало їх дослідження тим же методом, в басейнах лівих і правих приток Амура (див. Далекий Схід: Родинні взаємини алтайських мов). Таке їх географічне розташування зумовило наявність спільних мовних елементів в алтайських і чукотсько-камчатських і далі ескімосько-алеутських мовах. Варто лише видалити з усіх їх тюркські елементи, як відразу все стане на своє місце. Але зважитися порвати з традиційними уявленнями можуть не всі, особливо не ті, хто вийшов із школи Сергія Старостіна.

Звичайно, всі мови світу споріднені між собою, походячи з однієї спільної мови (Stetsyuk Valentyn. 2019, 1-28). Однак вони споріднені на різних рівнях і являють собою деревоподібну структуру і розгалуження дерева дозволяє говорити про більшу спорідненість мов, які належать меншим гілкам. На практиці таку картину спотворюють контакти з мовами інших сімей в різний час і на різному часовому періоді, так само як і більш тривале перебування в тісному сусідстві з деякими спорідненими мовами в порівнянні з іншими. В останньому випадку більша подоба мов дає підставу говорити про їх уявну єдність на ранній стадії, як це має місце в разі слов'янських та балтійських мов. Навпаки, в результаті контактів між мовами різних сімей має місце явище, коли в одній з мов споконвічних, найбільш древніх слів, менше, ніж запозичених в більш пізній час, що ми можемо спостерігати на прикладі албанської мови. При вивченні подібних мов не береться до уваги те, що споконвічні слова найбільш вживані в мові і тим самим визначають віднесення його до генетично спорідненої мовної сім'ї. Саме про це забувають прихильники спорідненості тюркських та монгольських мов і про це ще піде мова нижче. Інтуїтивна думка про можливість генетичного споріднення між окремими мовними сім'ями з'явилася вже на світанку порівняльного мовознавства без чіткого уявлення про їхні взаємини. Незважаючи на те, що було виявлено багато вражаючих подібностей між індоєвропейськими і деякими іншими мовами, переконливих доказів такої можливості в перших роботах, присвячених цій темі, не було представлено. В цілому ставлення лінгвістів до ідеї всеосяжної спорідненості мов було скептичним, проте численність дивовижних фактів подібності між віддаленими мовами не вислизала з-під уваги особливо проникливих дослідників. Досить докладний виклад історії досліджень, що призвели до ідеї існування ностратических мов, можна знайти в недавній публікації американського лінгвіста Bomhard R. Allan. 2018, 1-8), тут же коротко зупинимося на виникненні інтересу до таких мов в Радянському Союзі.

Активно розробляв ностратичye теорію на основі гіпотези Г. Педерсена і А. Тромбетті московський лінгвіст В.М. Ілліч-Світич. Його перші роботи, присвячені цій темі, були сприйняті критично. У числі перших серед численних критиків були тюркологи Клосон, Дерфер, Щербак. Ось одна з оцінок роботи Ілліча-Світича:


Всі його зусилля з самого початку були зосереджені на доведенні ностратической гіпотези, і конкретні мови сприймалися крізь призму попередньо сформульованих відповідностей (Щербак А.М., 1984, 35)


При цьому потрібно зазначити, що різкість оцінок стримувалася етичної стороною питання, яку спеціально зазначив сер Дж. Клосон:


Завжди неприємно критикувати роботу вченого, який витратив роки інтенсивної праці на її виконання, і подвійно неприємно, коли його вже немає, щоб захистити себе. Величезна працьовитість і ентузіазм В. М. Ілліча-Світича викликають глибоку повагу до нього. Це трагедія, що вони були витрачені на доказ істинності положення, яке, ймовірно, не може бути істинним (Цитується за: Щербак А.М., 1984, 30)


В.М. Ілліч-Світич був особистістю непересічною і сміливо взявся за роботу, на яку мало б хто наважився. Для цього він мав і знання і характер:


В. М. Ілліч-Світич мав видатний талант дослідника, здібності поліглота, надзвичайною працездатністю та вмінням тверезо оцінювати результати своєї праці. Можу з упевненістю сказати, що він взявся за вирішення важкого завдання сучасного мовознавства не від легковажності. Воно було органічно чуже його природі. Ілліч-Світич знав, що його чекає, але він «не боявся глибокої води». Ілліч-Світич почав шукати відповіді на ностратичну гіпотезу на самоті. Лише пізніше до нього приєдналося кілька здібних учнів (Бернштейн С.Б., 1986, 39).


Нові ідеї завжди сприймаються з підозою. І, як це теж буває завжди, з плином часу ставлення до ностратичної теорії змінювалося в бік її визнання зусиллями В. А. Дибо, який з самого початку виступив на захист ідеї свого вчителя, і С. А. Старостіна. В цілому ж бінарні зв'язки мов, що відносяться до ностратичних, все ще залишаються недостатньо досліджені. Однак навіть поверхневе порівняння лексики окремих пар ностратичних мов, що відносяться до різних мовних сімей, дають підставу ставитися до питання про існування ностратичних мов досить серйозно. Якщо говорити, наприклад, про тюрксько-індоєвропейські лексичні відповідності, то в багатьох випадках вони виглядають дуже переконливими. Не менш переконливими є індоєвропейської-угро-фінські відповідності, але часто вони трактуються як запозичення з індоєвропейських в фінно-угорські, як це робить іноді, наприклад, услід за іншими дослідниками Кайса Хяккінен в етимологічному словнику сучасної фінської мови (Häkkinen Kaisa. 2007). До таких запозичень він відносить фінно-угорські слова зі значенням "кора" (фін. kuori "кора, кірка", вепс. kor' "кора дерева", эрзя, мокша kar' "лапоть", хант. hŏr "кора дерева", манси kor- "дери лико"),"багато" (фін. moni, ест. mõni, удм. mynda) та деякі інші. В інших випадках Хяккінен відносить подібні індоєвропейські і фінно-угорські слова до якоїсь невизначеної спільної мови (і.-е. *aĝ- і ф.-у. *aja- "гнати") або пояснює ранніми контактами між індоєвропейською і уральською мовними спільнотами (напр. і.-е *nomn- і ф.-у. *nime – обидва "им'я"). До ностратичної спадщини фінський лінгвіст відносить тільки ф.-у. *kala "риба" (фін. kala, саам. guolli, марі kol, угор. hal та ін.). Дивно, що при визнанні існування ностратичних мов взагалі, до них з усіх фінно-угорських було віднесене тільки одне слово при ігноруванні інших прикладів, деякі з яких бувають очевидними. Скажімо, подоба д.-інд. uda, гот. watō, слов. woda "вода" і фин. vesi, мари wüt, морд. ved' "те саме" не може бути випадковою, але можливі і більш складні свідоцтва древніх родинних зв'язків. Одним з таких свідчень може бути етимологічний комплекс зі значеннями"сосна", "ялина", "живиця", "смола" (лат. picea, алб. pishе, мок., ерз. пиче "сосна", нім. Fichte "ялина", лат. picis, гр. πισσα фін. pihka, ест., вепс. pihk "смола, живиця", рос., укр. пекло та ін.). Принагідно, подобу мансійських і хантийскіх слів німецьким пояснюється запозиченням. Такі запозичення можуть вважатися можливими, коли немає певного уявлення про розташування областей поширення тих або інших мов в доісторичні часи.

З тієї ж причини критично до включення картвельских мов до складу ностратичної макросім'ї відносяться і деякі кавказознавці, вважаючи, наприклад, такі слова як груз. ანკესი (anķesi) "рибальський гачок, вудка", მკერდი (mķerdi) "грудь" , ნახვრეტი (naxvreti "дірка", ფართო (parto) "широкий", ფრთა (prta) "крило", "перо", мегр. ლეტა (leţa) "глина" та ін. просто древніми запозиченнями з праіндоєвропейської. В інших випадках припускається запозичення з осетинської: мегр. ნოსა (nosa), лаз. ნისა (nisa) "невістка" (осет. nostæ, п.-і.-є. *snusós), що малоймовірно з географічної і сумнівно з фонетичної причин. Картвельсько-угро-фінські відповідності, такі як груз. ფიჭვი pičvi "сосна" – мок. пиче "те саме", фін. pihka "живиця"; груз. ვერძი verdzi "баран" – мок. вероз "ягня", очевидно,не розглядаються в якості ностратичного спадку (Климов Г.А., Халилов М.Ш. 1994, 15 и далее).

Не заглиблюючись у вчені суперечки, я спробував проаналізувати вже зібрані, оброблені, хоч і не повністю, систематизовані результати досліджень В. Ілліча-Світича (Иллич-Свитыч В. М., 1971) за допомогою графоаналітичного метода. Нагадаю, що суть методу полягає у створенні графічної моделі спорідненості мов, що належать до однієї мовної сім'ї, на основі лексико-статистичних даних. Опис цього аналізу та отримані результати опубліковано у роботі, присвяченій вивченню доісторичних етногенетичних процесів у Східній Європі [Стецюк Валентин. 1998: 27-36]. Тут же я коротко представлю остаточний висновок про локалізацію прабатьківщини ностратичних мов.

Однак, шоб не заглиблюватися в наукові суперечки, проаналізуємо графоаналітичним методом вже зібрані, опрацьовані, хоча і не до кінця систематизовані результати досліджень В.М.Ілліча-Світича (Иллич-Свитыч В.М., 1971). Ним були досліджені лексичні, словотворчі і морфологічні подібності шести великих мовних сімей Старого Світу : алтайської, уральської, дравідійської, індоєвропейської, картвельської і семіто-хамітської. Частина отриманих в результаті досліджень даних була подана в таблицях (морфеми і лексика в кількості 147 позицій), а 286 лексичних паралелей можна було знайти в тексті, до яких при перевірці всього матеріалу з даними Андреєва ще було долучено 27 слів з уральських і 8 слів з алтайських мов (Андреев Н.Д., 1986). Тут необхідно зауважити, у складі всього матеріалу алтайських мов настільки переважають приклади з мов тюркських, що фактично саме про них і повинна була б іти мова, проте ми поки залишаємо термін «алтайські мови» в розумінні Ілліча Світича.

Після обробки усіх матеріалів Ілліча-Свитича і Андреева виявилося, що з 433 всієї кількості ознак 34 є спільними (до них ми ще вернемося), а решту склали 255 одиниць з уральських мов, також 255 – з алтайських, 253 одиниці з індоєвропейських, 240 – з семіто-хамітських, 189 – з дравідійських і 139 – з картвельських. Після цього була підрахована кількість спільних ознак в парах мов, але при цьому не враховувалася різна вагомість морфем та лексичних одиниць, бо це зовсім різні категорії. Однак кількісна оцінка цієї вагомості все одно була б суб’єктивною, тому будемо надіятися, що морфеми розподілилися серед мов більш-менш рівномірно. Підрахунки дали результати, подані в таблиці 1:


Таблиця 1. Кількість спільних ознак між сім’ями мов


алтайські – уральські 167 уральські – картвельські 66
алтайські – індоєвропейські 153 індоєвропейські – семіто-хамітські 147
алтайські – семіто-хамітські 149 індоєвропейські – дравідійські 108
алтайські – дравідійські 109 індоєвропейські – картвельські 70
алтайські – картвельські 84 семіто-хамітські – дравідійські 110
уральські – індоєвропейські 151 семіто-хамітські – картвельські 86
уральскі – семіто-хамітські 136 дравідійські – картвельські 54
уральські – дравідійскі 134

На перший погляд між цими даними нема жодної закономірності, але вона проявляється, якщо на їх підставі побудувати схему родинних взаємин досліджуваних мов. Вона показана на мал. 1. Опис процесу побудови дається в розділі Графоаналітичний метод. Саме приведення вихідних даних у певну систему, яка виразилася в досить правильній геометричній фігурі, відкидає обвинувачення Ілліча-Світича в упередженому підборі матеріалу, бо він, звичайно, не припускав такого результату.


Мал. 1. Схема взаємин ностратичних мов


Як зазначалося вище, тюркська мова не входить до складу алтайської мовної сім'ї, тому місце алтайських мов на схемі фактично належить виключно тюркським. Наявність незначної кількості ознак, властивих лише алтайським мовам, у таблицях Ілліча-Світича схему спорідненості спотворити значною мірою не могло.


Наступним кроком є пошук місця розміщення отриманої моделі на карті там, де є обмежені географічними межами ареали. На момент отримання схеми вже були відомі місця пізніших поселень індоєвропейців, фінно-угрів і тюрків. Маючи ці дані, а також зважаючи на сучасні місця поселень семіто-хамітів (Африка, Передня Азія), дравідійських народів (південь Індостанського субконтиненту) та носіїв картвельських мов (територія Грузії) і на те, що отримана схема є досить щільна, районом пошуків могла бути тільки Передня Азія та Закавказзя, котрі знаходяться в центрі пізніших поселень носіїв ностратичних мов. Думка про локалізацію прабатьківщини індоєвропейців саме в цих місцях не нова, але вона не враховувала одну особливість глотто- і етногенезу індоєвропейців.

Багато дослідників вважали, що розщеплення праіндоєвропейської мови відбувалося ще на прабатьківщині її носіїв і це ускладнювало її пошуки, оскільки зіставлення різних даних призводило до взаємовиключних результатів. У зв'язку з цим виникло припущення, що формування окремих мов відбувалося далеко від прабатьківщини в місці, яке можна назвати другою прабатьківщиною індоєвропейців. За словами Сафронова, гіпотезу про існування двох прабатьківщин, одна з яких знаходилася на території Вірменського нагір'я, а друга – в степах Східної Європи, висунув ще в 1873 р якийсь Міллер, особу якого встановити не вдалося (Сафронов В.А., 1989, 23). На думку Т.В.Гамкрелідзе і В.В.Іванова індоєвропейська спільність перебувала "в межах Близького Сходу, найімовірніше в областях північній периферії Передньої Азії, тобто на південь від Закавказзя до Верхньої Месопотамії" (Гамкрелідзе Т.В., Іванов В.В., 1984, 890).


При детальному аналізі географічної карти Передньої Азії та Закавказзя з увагою на обов’язкову наявність географічних границь нічого підхожого, крім території в районі трьох озер Ван, Севан та Урмія (Резайє) не було знайдено. Про те, що географічні границі тут виражені дуже добре, говорить наявність саме на цій території державних кордонів шести (дуже показово!) сучасних держав. Три озера утворюють правильний трикутник, на котрий дуже добре накладається центральна частина нашої схеми. Але оскільки трикутники рівносторонні, тут і стала проблема вибору. Ясно було, що предки дравідів мали би займати ареал десь на півдні або на сході загальної території.View Nostratic Urheimat in a larger map


Додатковими підставами для вибору була, по-перше, та обставина, що сучасні картвели очевидно лишилися поблизу своїх старих місць поселень, а по-друге, врахування можливості руху індоєвропейців, уральців та тюрків на північ без перешкод по черзі одні за одними. Якщо би ми вибрали дзеркальний варіант, то картвели мусили би заселяти територію півночі сучасного Азербайджану у відлогах Великого Кавказького хребта, що зовсім би унеможливлювало їхні контакти з рештою носіїв ностратичних мов, бо їх би розділяли величезні площі боліт в нижній течії Араксу і Кури, котрі в значному ступеню збереглися й досі. Правда, ці багниська утруднювали перехід індоєвропейців, тюрків та уральців на нові місця поселення у Східній Європі, але це була одноразова акція, котру можна було здійснити водним шляхом за течією Араксу, а далі через Дербентський прохід у Передкавказзя. Крім того, рухатися вздовж східного берега Чорного моря через багнисту Колхіду вони не могли, бо зручного водного шляху тут нема зовсім. Отже, при прийнятій схемі предки сучасних картвелів заселяли ареал на території сучасної Грузії, тобто тут етнічний склад населення впродовж тисячоліть мав залишатись практично незмінним. Вивчення древніх картвельских індоєвропеїзмів радянськими кавказознавцями добре підтверджують результат отриманий графоаналітичним методом:


… я незмінно відстоював положення про автохтонність картвелів в Грузії, вперше послідовно розроблене в радянській науці Г.А. Мелікашвілі (Климов Г.А. 1986, 159).


Цитированный автор в другом месте утверждал, что ареал индоевропейцев должен быть расоположен неподалеку от картвельского:


Накопленный научной традицией материал свидетельствует о том, что картвельская языковая область с древнейшей поры находилась в соприкосновевии с ареалом распространения индоевропейской речи (Климов Г.А. 1994, 206).


Клімов говорить про "зіткнення", але насправді між картвельським та індаєвропейським ареалами був розташований тюркський навколо озера Севан на південних схилах Малого Кавказу і, очевидно, на протилежному березі Кури до хребта Агридаг і до гори Арарат. Індоєвропейська прабатьківщина була східніше, за Зангезурським хребтом, можливо, на території сучасного Карабаху та на правому березі Аракса до болотистої місцевості на сході та на півночі. При такому розташуванні мовних областей в картвельських, тюркських та індоєвропейських мовах мають залишитися спільні їм лексичні відповідності. Для згаданих вище грузинських слів вони можуть бути такими:

ანკესი (anķesi) "гачок" – п.-і.-є. *ank- "гнути" – д.-тюрк. "гнути".

დრო (dro) "час" – гр. ἁμαρτή "в цей самий час, одночасно", д.-інд. r̥tú-ḥ "певний час, порядок" (з п.-і.-є. *ar- "проходити") – д.-тюрк. ertä "рано, вранці".

მკერდი (mķerdi) "груди" – Ав. mǝrǝzāna "живіт" (з п.-і.-є. *mak- "пухнути") – д.-тюрк. baγīr "печінка, серде", тур. maγar"печера".

ნახვრეტი (naxvreti) "дірка" – п.-і.-є. *antro-m "печера, дірка" – д.-тюрк. oŋuraj "зяяти".

ფართო (prta) "широкий" – д.-інд. práthati "розширятися", (з п.-і.-є. *plat "широкий, плаский") – д.-тюрк. bol "широкий", bulut "хмара".

ფრთა (prta) "крило" – д.-інд. páttra "крило, перо" (з п.-і.-є. *ptē- чув. пăрт "вспорхнуть".

Тюрки мали свої місця поселень довкола озера Севан на південних схилах Малого Кавказу і, очевидно на другому березі Кури до хребта Аридаг і до Арарату, на схід від них за Зангезурським хребтом мешкали індоєвропейці, можливо на території сучасного Карабаху і на правому березі Араксу до початку багнистої місцевості на сході і на півночі. Уральці заселяли ареал довкола озера Урмія, а на захід від них за Курдистанським хребтом довкола озера Ван мешкали семіто-хаміти. На південь від тих і других на схилах гір Хакярі та Курдистанського хребта в басейні річок Тигр, Великий і Малий Заб мали сидіти предки дравідів. Судячи з такого розміщення схеми та і самої її конфігурації (картвельський ареал лежить дещо осторонь від решти), якась ностратична мова, крім шести розглянутих, мала також сформуватися недалеко на території сучасної провінції Карс у Східній Туреччині. Подальша доля гіпотетичних носіїв цієї мови залишається невідомою, але відповідно до розташування цього ареалу, пізніше могли заселити Малу Азію. (Див. карту – Мал. 8).


Мал. 8. Карта ареалів поселень носіїв ностратичних мов.
Позначення ареалів: Алт. – тюрки, Драв. – дравіди, Інд.-євр. – індоєвропейці, Картв. – картвели, С.-хам. – семіто-хаміти, Урал. – уральці.


Очевидно ностратична прамова розчленувалася не на шість мов. Треба взяти під увагу ще й кавказькі мови, спорідненість котрих з якоюсь певною мовною сім’єю поки що не визначена. Невирішене питання походження кавказьких мов може мати таке розв’язання: предки носіїв сучасних абхазо-адигської і нахсько-дагестанської груп мов були одвічними поселенцями своїх теперішніх місць поселень, а їх спільна колись мова була одним з найдавніших діалектів ностратичної прамови, носії якого найраніше відірвалися від спільного палеолітичного ностратичного племені і заселили південні схили Великого Кавказу, в той час як носії решти шести ностратичних мов лишалися ще в районі трьох озер довший час. Прийнявши це припущення, ми можемо думати, що на час переселення ностратичних груп у Європу і схили Північного Кавказу, і степи Передкавказької рівнини були вже заселені носіями кавказьких мов. Тому індоєвропейці, уральці і тюрки мусіли рухатися далі на північ.

Запропонована локалізація прабатьківщини ностратичних мов не могла залишитися непоміченою у науковому світі, проте не знайшла підтримки, але й критичної оцінки теж. Я намагався познайомити зі своєю роботою російських учених Сергія Старостіна та Анну Дибо, але не знайшов розуміння. Аллан Бомхард вважає, що позиція деяких російських учених «схильна гальмувати прогрес у вивченні дистантно-лінгвістичних відносин між мовами/мовними сім'ями, що розглядаються» [Bomhard Allan R. 2021, 6]. Можу сказати більше: російське мовознавство реакційне за своєю суттю і служить великодержавній ідеєї російської політики. Моя стаття з описом графоаналітичного методу, яким я вже досліджував близько 130 різних мов дванадцяти мовних сімей та груп, була висміяна в образливому тоні, а я був представлений як дилетант у мовознавстві [Журавлеа А.Ф. 1991]. Ця моя репутація досі підтримується російським академічним мовознавством, яке має великий вплив у науковому світі.

З іншого боку, критичне ставлення до словника ностратичної мови, складеного Іллічем-Світичем, породило переконання, що його аналіз графоаналітичним методом не може дати достовірних даних. Однак, незважаючи на критичне ставлення до нього, за 50 років не було проведено його фундаментального аналізу. І, нарешті, це завдання взяв на себе Бомгард, який опрацював всі три томи словника Ілліча-Світича, тоді як я мав доступ лише до першого. У роботі, що недавно вийшла (Bomhard Allan R. 2021), він уважно розглядає 376 етимологій словника Ілліча-Світича, з яких 167, на його думку, мають помилкову етимологію і тому відкидаються з розгляду. Крім того, зі списку етимологій, що залишилися, він видаляє приблизно вісім десятків слів, включених до нього помилково. Використовуючи його оцінку, я скоротив список до 209 одиниць, викресливши як цілі етимології, так і окремі помилкові слова і представив отриманий лексичний матеріал у вигляді таблиці-словника в редакторі Excel. Таблиця містить 122 індоєвропейські слова, 116 алтайських, 111 уральських, 108 семіто-хамітських, 103 дравідійські і 63 картвельські слова. Формат таблиці спростив підрахунок кількості спільних слів у парах мов використання цих даних у графічному аналізі. Результати підрахунку наведено у Таблиці 2.


Таблиця 2. Кількість спільних ознак між сім'ями мов згідно відкоригованого ностратичного словника.


алтайські – уральські 63 уральські – картвельські 32
алтайські – індоєвропейські 63 індоєвропейські – семіто-хамітські 61
алтайські – семіто-хамітські 53 індоєвропейські – дравідійські 51
алтайські – дравідійські 58 індоєвропейські – картвельські 25
алтайські – картвельські 31 семіто-хамітські – дравідійські 56
уральські – індоєвропейські 64 семіто-хамітські – картвельські 37
уральські – семіто-хамітські 45 дравідійські – картвельські 28
уральські – дравідійські 55

Нова графічна модель спорідненості ностратичних мов, побудована на основі цих даних, представлена на рис. 3.


Рис. 3. Модель спорідненості ностратичних мов за виправленим словником ностратичної мови.


Як бачимо, нова модель зберігає таку саму конфігурацію, як і модель, побудована раніше на некоректованих даних. З цього випливають такі висновки:

1.Конфігурація моделей графічно відбиває істинну спорідненість ностратичних мов. Це емпіричне узагальнення, яке, за словами Вернадського, "не відрізняється від науково встановленого факту" (Вернадский В.И. 2004, § 15).

2. Графоаналітичний метод дозволяє відновити родинні відносини споріднених мов на лексичному матеріалі, що містить значну кількість несистематичних помилкових етимологій.

3.Виправлення Бомхардом Ностратичного словника Ілліча-Світича містить систематичну помилку, що виражається у невиправдано надмірному використанні помилкових відповідностей між індоєвропейськими та семіто-хамітськими мовами. Словник містить слів з індоєвропейських мов більше, ніж інших, що мало б відповідати центральному положенню праіндоєвропейської мови серед усіх ностратичних. Однак зв'язки індоєвропейських мов з іншими ностратичними суперечать цьому припущенню. Таким чином, лексичний матеріал Бомхарда не можна вважати репрезентативною вибіркою із загальної сукупності лексичних даних ностратичних мов. Відповідно, його уявлення про склад ностратичних мов може бути поставлене під сумнів.

Конфігурація моделі взаємовідносин ностратичних мов дозволяє більш точно скласти репрезентативну вибірку їхньої лексики. Якщо ми маємо лексичні відповідності між двома мовами, ареали яких не мають спільного кордону, то велика ймовірність того, що в контактах у цих мов був посередник, мовний ареал якого лежав між ареалами цих двох мов. Як приклад наведемо окремі відповідності між індоєвропейською та дравідійською мовами, між ареалами яких лежить ареал уральської мови.

Ностр. *Ḳarʌ "скеля, крутой підйом" має відповідності в і.-є. *ker- "скеля, камінь" і драв. *kar(a)- "берег, край". Фін. kari "підводний камінь, галька, мілина" також може бути включеним сюди.

Ностр. *Ḳurʌ "кров" має відповідності в і.-є. *kreuH- "згорнута кров, закривавлене м'ясо" і драв. *kuruti "кров". Фин. kura "бруд, застарілий бруд, дещо в рані" також може бути включеним сюди.

Тим часом спробуємо визначити час, коли носії шести ностратичних мов почали розселюватися із своїх прабатьківських місць поселень. Спочатку згадаємо, що Т.В.Гамкрелідзе та В.В.Іванов відносять перший діалектний поділ індоєвропейської мови, коли виникають перші діалекти, з котрих пізніше розвинулися анатолійські мови, не пізніше IV тис. до н.е. (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984, 861). І вже після цього індоєвропейці, на їх думку, рушили до Європи довкола Каспійського моря і десь по дорозі від них відділилася індоіранська група.

Т. В. Гамкрелідзе та В.В.Іванов вважаються авторитетними індоєвропеїстами, незважаючи на ґрунтовну критику їх головною роботи. Окремі факти, якими керувались автори, можуть мати різне тлумачення і приводити до зовсім інших висновків (Павленко Ю.В. 1994, 5). В деяких випадках критика носить досить ущипливий характер (Mańczak Witold. 1991, 38), що, очевидно, говорить про явні суперечності в їх теорії. Але основні заперечення такі:

1. Нема жодних археологічних свідоцтв такого руху через Середню Азію або вздовж східного берега Каспійського моря (Сафронов В.А., 1989, 26).

2. Відділенню індоіранської спільноти від решти індоєвропейців ще в Закавказзі суперечать і пізніші тісні контакти індоіранських мов з фінно-угорськими, носії котрих в IV тис. до н.е. не могли заселяти областей на південь від Каспійського моря. Ця суперечливість гіпотези Т.В.Гамкрелідзе та В.В. Іванова зразу кидається в очі. Як пише Є.Є.Кузьміна:


Т. Барроу, В.І. Абаєв, Й. Гарматта показали давність не тільки іранських, але і індоарійських зв’язків фінно-угорських мов. Спроба Т.В.Гамкрелідзе та Вяч. Вс.Іванова дати іншу інтерпретацію цим фактам не отримала підтримки з боку лінгвістів(Кузьмина Е.Е., 1990, 33).


При доведений присутности індоіранців у Східній Європі твердження Гамкрелідзе і Іванова не вкладається в хронологічні рамки. Примандрувавши із Закавказзя до Східної Європи, вони без сумніву мали прожити тут не малий час, а потім носії принаймні тільки давньоіндійської мови мусили вже в ІІ тис. до н.е. дістатися до Індостану, що було би неможливо, якби індоєвропейці почали переселятися в Європу в IV тис. до н.е. Це були б, як на той час, шалені темпи, бо взагалі вважається, що швидкість міграцій тоді дорівнювала одному кілометру на рік (Збенович В.Г., 1989, 183).

Подальші дослідження дають нам підстави, вважати, що індоєвропейці, уральці і тюрки з'являються в Східній Європі на початку V тис. до н.е. Отож, можна прийти до висновку, що носії ностратичних мов мусили перебувати в Передній Азії найдовше десь до кінця VI до н.е.

Суперечність у поглядах Гамкрелідзе та Іванова не означає, що прабатьківщина індоєвропейців була десь пока межами Передньої Азії, як розуміють це деякі науковці. Мають рацію, хоч і не зовсім, ті, хто говорять про дві індоєвропейські прабатьківщини. Одна визначається в Передній Азії, а друга в Східній Європі:


“Територія Північного Причорноморр'я і Поволжжя, включаючи Приуралля, розглядається як друга прабатьківщина індоєвропейської спільноти, а саме: племен-носіїв давньоєвропейських диалектів, які прийшли в цей регіон разом з племенами Аріїв в результаті тривалих хвильових міграцій з району на стику Малої Азії та Вірменського Нагірря" (Довженко Н.Д., Рычков Н.А., 1988, 37).


Двозначність непотрібна – індоєвропейці, як і інші етноси, мають одну прабатьківщину – це та територія, де почала формуватися індоєвропейська прамова. Пізніше носії цієї прамови могли переселятися в інші місця, але там вже буде прабатьківщина їхніх нащадків. Найточніше висловився Г.Бірнбаум:


І, ймовірно, якщо основний ареал поширення ностратичної мови дійсно – як це припускалося – слід ідентифікувати з Закавказзям, східною (і південною Анатолією) і верхньою течією Тигра і Євфрата, зовсім природно було би припустити в якості пізніших ареалів поширення праіндоєвропейської мови території, більш близької до Чорного моря – районі Понтійських степів, в Північній і західній Анатолії…(Бирнбаум Х., 1993, 16).


Майбутні археологічні дослідження можуть уточнити місця розселення ностратичних народів на своїй прабатьківщині. Поки ще матеріали про неолітичні поселення на Південному Кавказі, зроблені інтернаціональною групою археологів (Див. мапу нижче)


Ліворуч: Поширення пам'яток культур групи Шулавері-Шомутепе в Грузії, Азербайджані і Туреччини в VI тис. до н.е.
За матеріалами Свенда Гансена, Ґурама Мірцхулави і Катрін Бастерт-Лампріхс (мапа Vl. Ioseliani)


1. Арухло. 2. Шулавері-Ґора. 3. Іміріс-Ґора. 4. Ґадахріліс-Ґора. 5. Данґреулі-Ґора. 6. Храміс-Діді-Ґора. 7. Машаверас-Ґора. 8. Шомутепе. 9. Тоіре-Тепе. 10. Ґарґалар Тепесі. 11. Ґейутепе. 12. Арташен. 13. Акнашен-Хатунарх


На мапі представлені пам'ятки VI тис. до н.е. на території значно меншій, ніж та, яку займали ностратичні народи, тому неможливо сказати точно, до якого часу треба відносити їх переселення (або розселення) з історичної прабатьківщини. Уточнення цього часу можна буде зробити після пов'язування археологічних культур Закавказзя, Близького Сходу і Східної Європи, тобто територій їх пізніших поселень.

Дещо детальніше перебування ностратичних народів на своїй прабатьківщині у більш ранній час розглядається в розділі Передня Азія як культурне вогнище часів неоліту


Треба відзначити, що не всі носії ностратичних мов повинні були покинути свою прабатьківщину. Подальші результати досліджень, так само як і історичні факти, дозволяють стверджувати, що при переселенні народів завжди на старих місцях поселень залишається якась їх частина, яка не вирішується або не має серйозних підстав вирушати в далекі мандри. Початок розселення ностратичних племен відбивається на новій графічній схемі взаємин їх мов, побудованій за даними Сергія Старостіна, представленим у проекті Tower of Babel. При складанні генеральної сукупності даних, з якої повинна була бути зроблена репрезентативна вибірка для підрахунку спільних слів в парах ностратичних мов, дані для тюркських мов вибиралися з числа так званих "алтайських" мов, до яких С. Старостін відносив також монгольські, тунгусо-маньчжурські, японську та корейську. Отримані таким чином дані були зведені в таблицю на 1803 ностратических кореня, яким наводилися відповідності з окремих мов. З усієї сукупності 195 кореня були визнані спільноностратичними, в число яких включалися такі, що мали відповідності в тюркських, уральських, індоєвропейських, дравідійських, афроазійських і картвельских мовах або навіть в п'яти з них. Слова цих коренів є найдавнішими, але їх всезагальність не може дати уявлення про просторові взаємини окремих мов пізнішого часу. Ми називаємо їх словами першого рівня.

Слова другого рівня – це новотвори або запозичення в окремих ностратичних мовах, засвоєння яких іншими залежало від відстані між місцями поселень їх носіїв, в той час як відсутність аналогів таким словам в інших мовах може говорити про те, що на означення такого самого поняття в них виникло інше слово, або їх носії вже покинули свої місця. З числа слів другого рівня були вилучені сумнівні випадки, які часом сам укладач позначав знаками запитання, а також слова дуже широкого семантичного поля, слова без точного значення (позначені, наприклад, як вид якоїсь невідомої рослини чи тварини), слова занадто абстрактних понять, що могли виникнути у більш пізній період. Таких виявилося небагато – 151 слово. В результаті для репрезентативної вибірки, за якою робилися підрахунки, залишилися слова 1438 коренів, тобто 90% від загального числа слів другого рівня, що значно більше, ніж достатньо для виявлення закономірності у наборі даних. Результати підрахунків кількості спільних слів в парах ностратичних мов приведені в таблиці нижче.


Мови уральські тюркські індоєвроп. дравідійські афроазійські картвельські
уральські 849
тюркські 440 845
індоєвроп. 363 365 731
дравідійські 333 321 254 633
афроазійські 242 258 243 246 483
картвельські 207 217 226 154 157 460

Кількість спільних слів у парах ностратичних мов.На підставі отриманих результатів була побудована нова графічна схема родинних відносин ностратичних мов, показана на малюнку справа.


Конфігурація нової схеми дещо відрізняється від попередньої, але саме розташування ареалів залишилося тим самим. Різниця викликана тіснішим скупченням уральських, тюркських та індоєвропейских мов. В цьому відношенні цікава думка А. Бомгарда:


Наскільки я бачу ситуацію, ностратичні мови включають в себе афроазийські, картвельські і еламо-дравідійські, а також євразійські; іншими словами, я розглядаю ностратічну макросім'ю як таксономічну даність вищого рівня. Афроазийські виділяються як надзвичайно давня, незалежна гілка – це була перша гілка ностратичних, яка відокремилася від решти цього мовного співтовариства. Молодшими є картвельські і еламо-дравідійські. З аналізу їх словникового запасу, займенникових основ і морфологічних систем видно, що індоєвропейські, урало-юкагірські, алтайські, гілякські (нивхські), чукотсько-камчатські і ескімосько-алеутські родичі більш тісно пов'язані між собою, ніж будь-яка з них відноситься до афроазийських, картвельських і еламо-дравідійських мов, і з цієї причини я притримуюся димки Грінберга в створенні окремої євразійської підгрупи серед ностратичних (Bomhard R. Allan. 2018, 4).


Очевидно С. Старостін включив до загального списку слова, які стосуються того періоду, коли уральці, тюрки і індоєвропейці проживали у сусідстві на нових місцях поселень і продовжували мати між собою мовні контакти.

Особливо близькими на схемі виявилися ареали тюркських і уральських мов. У зв'язку з цим треба також взяти до уваги, що між цими мовами існує набагато більше спільного, ніж між ними і індоєвропейськими в фонетиці, морфології і Синтакс. У фонетиці в першу чергу тюркські і уральські мови зближує гармонія голосних, чітко не виражена в індоєвропейських. У морфології відмітними рисами цих мов є відсутність граматичного роду і артикля, відмінювання за допомогою однозначних стандартних афіксів, посесівне відмінювання за особами за допомогою присвійних суфіксів, наявність післялогів і відсутність прийменників, відсутність після числівників множинного і двоїстого числа і деякі інші особливості. Синтаксис цих мов відрізняється від індоєвропейських тим, що визначення стоїть тільки перед визначеним словом, посесівна функція виражається формами дієслова "бути", а не "мати" як в індоєвропейських мовах, питальна форма речення передається особливою часткою та ін.

Така велика кількість спільних властивостей між тюркськими та уральськими мовами говорить про те, що індоєвропейці першими покинули свою прабатьківщину, у той час як предки тюрків і уральців ще тривалий час залишалися в Закавказзі і продовжували бути між собою в тісному мовному контакті.

Ще однією особливістю нової схеми є розташування дравідійського ареалу ближче до центру, ніж це було в попередній схемі, що відображає мовні зв'язки дравідійцев з носіями пратюркскої і прауральської мов більш тісні, ніж з носіями прафроазійської мови. Очевидно носії цієї мови першими залишили свою прабатьківщину, рухаючись долиною ріки Мурат до Євфрату і далі на Аравійський півострів, а, можливо, і в Анатолію.

Загальне знайомство з роботами, присвяченими ностратичним мовам, дозволяє говорити про те, що докази існування такої макросім'ї ведуться індуктивними методами на софістичному рівні. Наприклад, так робить Аллан Бомгард, коли на доказ наводить спільну лексику, звукові відповідності та подоби граматичних форм (Bomhard Allan R. 2018, 26-27). Багато прикладів з різних мов складно пов'язати між собою, якщо їх не привести в певну систему, таку, як дає застосування графоаналітичного методу.

Найкращим доказом існування ностратичної мовної макросім'ї є розміщення місця утворення первинних діалектів цієї сім'ї. В результаті такого розміщення ми отримуємо цілий ланцюжок взаємно пов'язаних дедуктивних висновків, що дозволяють вирішити основні проблеми історичної лінгвістики, такі як, наприклад, приналежність тюркських мов до алтайської родини, етнічна приналежність носіїв культури шнурової кераміки, та інші менш значущі.