Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Англосакси в Східній ЄвропіЦикл статей про англосаксів у Східній Європі писався протягом кількох років, але на цю тему не було звернуто серйозної уваги істориків. Очевидно, вона видається надто неправдоподібною через незвичайність використаних доказів. Історики звикли працювати з історичними документами і не заглиблюються у сферу лінгвістики без особливої необхідності. Однак в історичних документах залишений англосаксами слід все-таки має бути. Наприклад, серед іншого ми можемо говорити про згадану в ранніх літописах грошову одиницю "щілінг", у формі якої в'ятичі і радимичі платили данину хазарам. Подібність цієї назви назві західноєвропейської монети "шилінг" привертало увагу багатьох істориків і цій загадці давалися різні пояснення. Зокрема, в одній із робіт після ретельного аналізу історичних та лінгвістичних матеріалів було припущено, що літописець просто пожартував, вживши відому назву фігурально (Цукерман К. 2-16, 459). Однак це не був жарт, бо на чолі Хазарського каганату стояли англосакси (см. Хозары) і, природно, використовували в адміністративній сфері свою мову: д.-англ. scilling "срібна монета". Далі йтиметься про інші сліди, залишені у Східній Європі.

У 1215 році в Англії була прийнята Magna Carta Libertatum («Велика хартія вольностей»), яка заклала основи прав людини в державі і положення якої діють досі. 800 років тому англосакси проявили таку політичну зрілість, якої не досягли деякі європейські народи до сих пір. Може здатися, що англосаксам притаманний демократичний дух від природи. Але це не так. На момент прийняття Хартії вони вже мали майже двотисячолітню історію і, відповідно, великий політичний досвід. Справа в тому, що історія англосаксів почалася в Східній Європі, оскільки прабатьківщина всіх германських народів, визначена графоаналітичним методом, була розташована у верхів'ях Німану на північ від середньої течії Прип'яті (Стецюк Валентин. 1998, 44). На своїй прабатьківщині і в подальших мандрах англосакси засновували населенні пункти, які нерідко зберегли свої первісні назви до нашого часу. Топонімія привідкриває завісу над деякими деталями їхньої давньої історі. Наприклад назву Охтирки можна розтлумачити за допомогою др.-англ. eaht "рада, міркування" і rice "влада, уряд, панування". З цього можнв зробити висновок, що практика обмеження влади демократичними методами розвивалася серед англосаксів з давніх давен.
Після їх розселення по обох берегах Прип'яті в етноформуючих ареалах, утворених її притоками, були сформовані первісні германські мови (там же, 77-78).


Ліворуч: Територія формування германських мов у ІІ тис. до н.у.


Зокрема, давньоанглійська мова, що дала початок англійського та саксонського діалектів, сформувалася в ареалі між річками Тетерів, Прип'ять і Случ. Цей ареал ми називаємо прабатьківщиною англосаксів. Решта германців мали свої поселення по іншим притокам Прип'яті. А в басейні лівих приток Дніпра жили різні іранські племена. Це було чотири тисячі літ тому.

Присутність англосаксів у Східній Європі відображена в топонімії. Найбільш переконливим доказом цього є назва семи населених пунктів Бібірево в Росії, яку неможливо переконливо інтерпретувати інакше, ніж за допомогою давньоанглійської мови. Пор. д.-англ. by: "група домів" у назвах селищ (Holthausen F. 1974, 39), и by:re "хлів", "хатка", "халупа" (там же, 40). Ми зустрічаємо комбінацію цих слів в назвах сіл в Смоленській області, в Західнодвинському і Краснохолмському районі Тверської області, Іванівському районі Івановської області, Переславскому районі Ярославської області, Новоржевському районі Псковської області і колишнього села на території сучасної Москви.

Це вже говорить про те, що зі своєї прабатьківщини англосакси потрапили в Росію. Інші топоніми англосаксонського походження свідчать про їх розселення в різних напрямках, як на схід так і на захід від них. Про це переконливо свідчать географічні назви (див. розділ Давня англосаксонська топонімія у континенальній Європі). Є досить багато топонімів, розшифровка яких з допомогою давньоанглійської і давньосаксонської мов находить підтвердження в особливостях навколишньої місцевості. Особливо прозорі англосаксонські корені назв деяких річок, таких як Ірпінь, Міус, Волфа, Витебеть та ін. Наприклад, річка Ірпінь має широку заболочену заплаву, тому earfenn, складене з д.-анг. ear 1. “озеро” або 2. “земля” і д.-анг. fenn “болото, мул”, може бути перекладене для назви Ірпіня як “замулене озеро” або як “заболочена земля”. Таке тлумачення підходять вповні тим більше, що в давні часи заплава річки мала би бути більш багнистою, ніж тепер.


Праворуч: Річка Ірпінь.
Фото з сайту Foto.ua


На Унаві, правій притоці (пп) Ірпіня розташоване місто Фастів. Ця назва, явно не слов'янська, очевидно, походить від д.-анг. fǽst «сильний, міцний, твердий». Назву міста Житомир можна пояснити як "захисний кордон" (мається на увазі від скіфів) на підставі д.-анг. scyttan "закривати" і meræ "кордон". Всього в континентальній Європі було знайдено більше як шістсот топонімів, які можуть мати англосаксонське походження. З них три чверті знаходяться у Східній Європі. Нижче наведені лише деякі, найбільш переконливі, приклади із загального списку.


Борятин села у Львівській і Житомирській областях України, у Брянській і Тульських областях Росії – д.-анг. bora – "син"; tūn "село". Сюди ж Боратин, села у Львівській, Волинській і Рівненській областях.

Брянськ (літописна Бринь), обласний центр в Росії – д.-анг. bryne „вогонь”;

Витебеть, річка, лп Жиздри, пп Оки – д.-анг. wid(e) "широкий", bedd "русло".

Волфа, річка, ліва притока (лп) Сейму, лп Десни – д.-анг. wulf, анг. wolf "вовк”.

Зіборово, село у Золотухинському р-ні, Курської обл., Зіборовка у Шебекінському р-ні, Білгородської обл., села Зіброво у Тульській, Орловській і Московській обл. – д.-анг. sibb "місце", rōw "тихий, спокійний”.

Кирдани, село в Житомирській області – д.-анг. cyrten “гарний”.

Мирутин, село в Хмельницькій області, Миротин, село в Рівненській області – д.-анг. mūr "стіна, мур", tūn "село".

Рессета, річка пп Жиздри, лп Оки – д.-анг. rǽs "напір" (від rǽsan "кидатися, спішити" або rīsan "підніматися") і seađ "джерело, криниця".

Рихта, річка, лп Тростяниці, пп Ірші, лп Тетерева, пп Дніпра і села в Київській і Хмельницькій областях – д.-анг. riht, ryht “правий, прямий”.

Ромодан, смт у Миргородському з-ны і село в Лубенському р-ні Полтавської обл., село в Алексеєвському р-ні, Татарстан – д.-анг. rūma „простір, площа”, д.-анг. dān „вологий, волога місцевість”.

Ромоданово, місто в Мордовії, село в Глінківському р-ні Смоленської обл., села в Старожиловському і Рибновському районах Рязанскої обл., Россия – д.-анг. rūma „простір, площа”, д.-анг. dān „вологий, волога місцевість”.

Сейм, річка, лп Десни – д.анг. seam „край”, „облямівка”, „рубець”.

Фарафонове, села у Орловській і Новгородській обл. та в Удмуртії, село Фарафонівка у Тверській обл. – д.-анг. faran "їхати", faru “поїздка”, fōn "брати, братися, починати".

Феневичі, село у низов'ї Тетерева – д.-анг. fenn "болото, мочар", wīc “хата, село”.

Яготин, місто у Київській області – д.-анг. iegođ „острівець”.


Згідно з топонімією частина англосаксів перейшла на лівий берег Дніпра і оселилася там, витісняючи іранські племена. З ними можна пов'язувати сосницький варіант тшинецької культури. Так само, судячи з топонімії, південніше, а саме на берегах Сули, Псла і Ворскли мали свої поселення племена мордви мокша, які тіснили іранців зі сходу. Тут була поширена бондарихінська культура, яка існувала в проміжку 1200 – 800 рр. до РХ, пов'язана з попередньою мар'янівською, пам'ятки якої також зустрічаються на Десні, Сеймі, Сулі, Ворсклі, Сів. Донці і Осколі (Березанська С.С. 1982, 41). У межиріччі Сули і Десни бондарихінська культура виходить за межі мар'янівської. Саме тут була поширена пізніше лебедівська культура, яка розвинулася з сосницької. З часом англосакси витіснили мордву за Сулу, а, можливо, також і асимілювали її залишки, що знайшло відбиття в непояснених інакше лексичних відповідностях між англійською і мордовською мовами (див. "Експансія фінно-угрів ").

Мордву багато вчених пов'язують з племенем будинів, описаних Геродотом. Для такого припущення є певні підстави і розшифровка назви будинів за допомогою давньоанглійської мови його підтверджує. Βουδινοι, тобто будини, можливо навіть "вудини", за словами Геродота були жителями лісовий країни. У такому випадку, за змістом і фонетично добре підходять д.-анг. widu, wudu "дерево, ліс", сучасне анг. wooden "дерев'яний". У давньоанглійській слово wuden не зафіксовано, але за законами англійської граматики воно могло існувати і означати "лісовий".

Перелічуючи по порядку з заходу на схід народи, які населяли Скіфію, Геродот другими після агафірсів (фракійців) називає неврів. Він вказує, що вони покинули свою батьківщину і оселилися серед будинів (IV, 105). Д.-анг. neowe, niowe означає "новий", а субстантивізований прикметник порівняльного ступеня neower "більш новий" міг застосовуватися автохтонним населенням для означення новоприбульців. Самі себе англосакси називати новоприбулими не могли, тому логічно припускати, що таке ім'я їм могли дати ті англосакси, які перейшли на лівий берег Дніпра раніше за часів існування тшинецької культури. З цими англосаксами можна пов'язувати меланхленів, яких Геродот, розміщуючи північніше царських скіфів, називає слідом за неврами і пояснює їх назву як "одягнуті в чорне" (гр. μελασ "чорний"). Насправді ця назва давньоанглійська, оскільки у давніх англів існувало власне им'я Mealling, котре походить від д.-анг. a-meallian "шаленіти" (див. Holthausen F. 1974: 216) і котре разом з д.-анг. hleonian "захищати" було використане новоприбулими англосаксами для назви своїх родичів. Можна думати, що ті були особливо войовничими.

Рухаючись з території сосницької культуры у північно-східному напрямку, частина англосаксів в якийсь час заселила сучасні Московську, Владимирську та сусідні області і навіть просунулася далі на північний схід і північ аж до берегів Білого моря. Свідчення цьому маємо у топонімії цих місць:

Беркіно, села у Московській та Івановській обл., Берково, село у Владимірській обл. – д.-анг. berc "береза".

Дидилдино, село в Ленінському р-ні, Московська обл. – д.-анг. dead "мертвий", ielde "люди".

Котлас, місто в Архангельській обл. – д.-анг. cot "хижка, буда", læs "пасовище".

Лінда, село у міському окрузі Ніжегородської обл., Лінди, село у Івановській обл. – д.-анг. lind "липа".

Москва (в літопису Москова або Московь), столиця Росії, села в Тверській и Новгородській областях – д.-анг. mos "болото", cofa "халупа, хатина".

Муром, місто у Владимирській обл. – д.-анг. mūr "стіна", ōm "іржа".

Рязань, місто – 1. д.-анг. rāsian "досліджувати". 2. д.-анг. rācian "панувати".

Суздаль, місто у Владимірській обл. – д.-анг. swæs "гарний, приємний, улюблений", dale "долина".

Фірстово, два села у Ніжегородській та одне село у Московській обл. – д.-анг. fyrst "перший".

Фундріково, село у Ніжегородській обл. – д.-анг. fundian "прагнути, бажати", ric "влада, багатство".

Фурсово, сім сіл у Калузькій, Рязанській, Тульській і Кіровській областях – д.-анг. fyrs "дрік" (рослина Genísta).

Шенкурск, місто в Архангельській обл. – д.-анг. scencan "частувати, дарувати", ūr "багатство".

Юрловово, три села у Московській обл. – д.-анг. eorl "шляхетна людина, воїн".

Англосаксонські топоніми у Східній Європі

На мапі населені пункти англосаксонського походження нанесені темно-червоними цятками. Гідроніми позначені синім кольором. Окремо фіолетовим кольором позначені населені пункти типу Марково/Маркове.

Прабатьківщина англосаксів тонована червоним кольором, блакитним – територія сосницької культури, зеленим – територія Ростово-Суздальського князівства. Сарматія позначена жовтим кольором.


Експансія англосаксів поширилася також на південний схід і так вони досягли Донбасу. Між Краматорськом і Стахановим північніше Дебальцевого виявлене скупчення англосаксонських топонімів як раз поблизу місця, де розташовані поклади мідної руди. Люди добували її тут ще з часів епохи бронзи. За оцінкою археологів це був потужний гірничо-металургійний центр Східної Європи, до складу якого входило близько тридцяти мідних копій. Тепер виплавляти мідь з місцевої руди економічно невигідно, але в передскіфські часи поклади могли бути ще невичерпаними і тому люди селилися в найближчій місцевості і займалися міднорудним промислом. Однією найбільших розробок є рудник недалеко від залізничної станції Картамиш. Цю назву можна розтлумачити засобами давньоанглійської мови як «розорене пустище» (др.-анг. ceart «дика громадська земля» і myscan «порушувати, розоряти»). В даному випадку така назва підходить добре, оскільки місцевість тут могла бути дійсно піддана антропогенному впливу при видобутку мідної руди.Мідні копальні Картамиш


Серед інших англосаксонських топонімів на Донбасі можуть бути такі як Боржиківка, Вергулівка, Гольмівський, Гладосове, Диліївка, Краматорське, Кумшацьке. Найбільш впевнено можна говорити про походження назви річки Міус. Давньоанглійська мова пропонує нам слово mēos «мох, болото», яке може підійти для назви річки із заболоченою заплавою (див. фото нижче). Назва річки перегукується з грецькою назвою Азовського моря Меотійське озеро чи болото (Μαιῶτις λίμνη). Цей же корінь присутній в назві річки Кальміус, але так вона могла бути названа за аналогією пізніше, оскільки поблизу неї англосаксонські топоніми не знайдені.


Ліворуч: Річка Міус
Фото Оlga GOK. Ростов-на-Дону.


На Донбасі англосакси вступили у тісний контакт зі скіфами і зайняли активну позицію у житті тогочасних народів Північного Причорномор'я, про що свідчить розшифровка деяких реалій тих часів, зафіксованих Геродотом та іншими античними істориками. Наприклад:


Σκυθαι (скити, скифи), грецька назва скіфів добре розшифровується за допомогою д.-анг. scytta "стрілок". Скіфи вважалися найкращими стрілками з лука і в давньогрецькій мові етнонім "скіф" вважався синонімом стрілка.

ακινακεσ (акинак), короткий залізний скіфський меч – д.-анг. ǽces «сокира» і nǽcan «вбивати».

σαγαρισ (сагаріс), бойова сокира, зброя скіфів – д.-анг. sacu "війна" та earh “стріла”.


Англосаксонське походження можуть мати також назви скіфського одягу σακυνδακη і великих безкісткових риб αντακαιοι. Так само багато власних імен і назв народів скіфо-сарматських часів можуть бути розшифровані за допомогою давньоанглійської або давньосаксонських мов. Всі вони зведені в Алано-англосаксонсmкий ономастикон і нижче подаються з нього деякі витяги:


Αγαθιρσ, Αγαθιρσοι (Агатирс, агатирси) за Геродотом син Геракла, який дав початок племені агафірсів-агатирсів – д.-англ đyrs (thyrs) „велетень, демон, чарівник” добре підходить як для імені, так і для етноніму. Для першої частини імені знаходимо д.-анг. ege “страх, жах”, а в целому „страшні велети або демони”. Однак фонетично ліпше подходят д.-анг. āga „власник”, āgan “мати, брати, отримувати, володіти”. Тоді етнонім можна зрозуміти як „ті, хто володіє велетнями”. Нижче ми розшифровуємо етнонім фирсагетів (див. Θυσσαγεται як народ велетнів на півночі Скіфії.


Αναχαρσισσσ (Анахарсіс), відомий як ніби скіфський мандрівник і мудрець – однак Анахарсіс (Анахарсій) не був скіфом. Це можна зрозуміти з фрази Геродота: "…серед племен у пріпонтійскіх краях ми не можемо назвати жодного, що було б відоме своєю мудрістю, і не знаємо нікого, хто б уславився своїм розумом, крім скіфської народності і Анахарсія" (IV, 46) Анахахарсіс був сином Ґнура, який був онуком царя Спарґапейта і сином Ліка. Всі три імені розшіфровуются за допомогою давньоанглійського мови. Так само і для імені Анахарсіса можна знайти англосаксонську відповідність: д.-сакс. āno "без", д.-анг. hors/hyrs (анг. horse) "кінь" (тобто "безкінний").

Ατεασ (Атей), за Страбоном могутній скіфський цар, який об’єднав під своїм правлінням усю Скіфію – В. Абаєв розшифровує ім'я як „правдивий, істиний” на підставі авест. haiθya-, д.-перс. hašya-, ос. äc-, äcäg-, що фонетично не бездоганно. Ліпше підходить д.-анг. æđ-, яке зустрічається в багатьох іменах і виходить з æđele “шляхетний, знатний, славетний”.

Βορυσθενεοσ (Борисфен), Дніпро – д.-анг. bearu, род. відм. bearwes „ліс” і đennan „розширяти, протягувати”.

Γνυροσ ( Ґнур), син Ліка, батько Анарахарсіса – А. Шапошников вказував, що им'я не має ознак не тільки індоіранського, але і східно-іранського походження (Шапошников А.К. 2005, 39), але пор. д.-анг. gnyrran „скрипіти, тріщати”. Споріднені германські слова означають – “ревіти, гарчати”. Такі значення ніби не годяться для імені, але похідний від цих дієслів іменник міг бути назвою звіра. В українській, білоруській, російській, польській мовах відомі слова книр, кнур "самець свині, кабан". Більше того, в тих же мовах, а також в словацькій і лужицьких є слова наближені до грецької форми слова (укр., рос. кнороз, блр. кнорез, слц. kurnaz, пол. kiernoz, в.-луж. kundroz – усі "кабан"). В етимологічних словниках української і російської мов пояснення походження усіх цих слів вважається незадовільним, не зовсім ясним або звуконаслідувальним (А. Фасмер Макс. 1967, 264-265 та А. Мельничук О.С., Ред. 1985, 474), бо відповідний корінь відсутній у словянських мовах. Можна припускати, що в давньоанглійській мові існувало слово gnyr і означало "кабан, вепр" і у такому значенні було запозичене слов'янами. Отож, ім’я онука царя могло означати „вепр”. Пор. Θυσκεσ. Яким чином у слов'янські мови потрапила ще і грецька форма слова, треба виясняти, бо в грецькій мові подібного слова нема. Можливо воно існувало у мові тих греків, які населяли Україну в скіфські часи, будучи запозиченим у сусідніх англосаксів.

Θυσσαγεται (тиссагети), один з народів на півночі Скіфії, згадуваний Геродотом або Thyrsagetae (тирсагети) за Валерієм Флаком – звертає на себе увагу присутність в назвах кількох племен морфеми getai/ketai (Μασσαγεται, Ματυκεται, Μυργεται). Крім того, з історії відомі також фракійські племена ґетів (Γεαται). Можна припускати, що це слово мало означати „народ”. Найбільш близьким за значенням є чув. кĕтỹ "стадо, табун, зграя", відповідник якого ускіфобулгарській мові поширився серед інших народів. Тоді тиссагети (фіссатети) – „буйний народ” (д.-анг. đyssa „бешкетник”). Якщо ж форма Валерія Флака більш правильна, що цілком імовірно, бо вона перегукується с назвою агафірсів (див. Αγαθιρσ, Αγαθιρσοι), то тоді тирсагети (фирсагети) – „народ велетнів або чарівників” (д.-англ đyrs (thyrs) „велетень, демон, чарівник”).

Ιδανθιρσοσ (Ідантирс), скіфський цар – д.-анг. eadan „наповнений, задоволений” і đyrs „велетень, демон, чарівник”.

Τιαραντοσ (Тіарант), невідома невелика річка в Скіфії – нічого ліпше, ніж д.-анг. tear "сльози, краплі" і andian "заздрити, ревнуватиЄ, anđa "заздрість, ревнощі, гнів" не знайдено.

Окупувавши місцевість багату на поклади мідних руд, англосакси здобули економічну перевагу над іншомовним населенням Північного Причорномор'я і, як наслідок, політичне панування. З часом вони стали на чолі різноплемінного союзу аланів (детальніше про це див. розділ.Алани-Англи-Сакси).

Під час Великого переселення народів ця частина англосаксів, відома в історії як алани, разом з іншими германськими племенами пустилася в далекий похід по Європі і через короткий час опинилася в Іспанії. Ці події досить докладно описані тодішніми істориками. Однак більш масовий рух англосаксів істориками помічений не був, оскільки він не був настільки драматичним і розтягнувся на кілька століть.

Тим не менше, досить значна частина англосаксів залишилася в Східній Європі і цьому є історичні свідчення. У 970 р. візантійський імператор Іоанн I Цимісхій (969 -976) передав київському князю Святославу (964 – 972) через послів послання, в якому містилися такі слова:


Мислю, що ти не забув про поразку батька твого Інгоря, який, знехтувавши клятвою, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах суден, а до Кіммерійського Боспору прибув тільки-но з десятком човнів, сам ставши вісником своєї біди. Не згадую я вже про його [подальшу] жалюгідну долю, коли, вирушивши в похід на германців, він був узятий ними в полон, прив'язаний до стовбурів дерев і розірваний надвоє (Лев Диякон, 1988, VI, 10).


Ясно, що мова йде про князя Ігоря, який загинув мученицькою смертю від рук деревлян, що заселяли саме в ті часи прабатьківщину англосаксів. Походження етноніму «деревляни» можна виводити від назви відомого германського племені тервініїв (Яйленко В.П. 1990, 116), але думаю, що свою назву плем’я отримало вже після вбивства Ігоря від д.-англ. dreawian “карати”. Похідне від нього dreawl “каратель” могло існувати, оскільки існувадо д.-англ. dræwel як складова слова у значенні “розпалене залізо”.

Плем'я деревлян довгий час не входило до складу давньоруської держави. Принаймні, в 10-му ст. деревляни в нього не входили, що неодноразово підкреслював у своїй роботі О.М. Насонов (Насонов А.Н., 1951, 29, 41, 55-56). Те, що варяги не могли включити до складу «руської землі» сусідніх полянам деревлян може говорити про те, що це були залишки англосаксів, які змішалися із зайшлим слов'янським населенням. Подібну картину ми бачимо на Волині, яку заселяли дуліби (дудліби). На думку деяких вчених цей етнонім походить від з.-герм. Deudo- i laifs (А. Фасмер Макс. 1964, 551 та А. Мельничук О.С., Ред. 1985, 144), тобто його можна перекласти як “залишки тевтонів”, оскільки перша частина слова означає “тевтони” (сучасне Deutsche "німець"), а друга – “решта, залишок” (гот. laiba, д.-анг. lаf).

У зв'язку з цим можна піти далі і припустити, що і легендарні київські князі Аскольд і Дір теж були англосаксами. Достатньо переконливої розшифровки вони мають, тому можна розглядати їх давньоанглійське походження. Особливо добре можна тлумачити ім'я Діра – д.-анг. dieren "цінувати, хвалити", diere "дорогий, цінний, шляхетний". Ім'я Аскольда можна розшифровути як "обраний князь": д.-анг. āscian "просити", "закликати, обирати" і eald (анг. old "старий"), ealdor "князь, пан". Правда, є інше тлумачення цього імені як "сіроголовий", тобто воїн-вовк, але без на вказівки якою саме мовою (Яковенко Н.М. 2005, 37). Після вбивства Аскольда Олегои на його могилі якийсь Ольма поставив церкву святого Миколая. Можливо, це був родич Аскольда, бо його ім'я теж може бути англосаксонським: – д.-англ. ulm "берест". Оскільки ми визнали, що верхівку Хозарського каганату складали англосакси і для нього звичною формою правління був дуумвірат, то можна припускати, що на той час Київ був у складі каганату. Є історичні документи, які свідчать, що єврейсько-хозарська громада не тільки була реально присутня в Києві, але і закладала основи державності майбутньої Київської Русі (Голб Н., Прицак О. 1997, 159). Англосакси, які вже мали добрий досвід формування держави Хазарії, мали грати в цьому процесі провідну роль.

Як показав аналіз англосаксонської топонімії у Східній Європі, англосакси розселилися на великому просторі від берегів Дніпра до Волги на сході і до Великого Новгороду на півночі, який треба пов'язувати з містом Новіетун, згаданим Йорданом (див. розділ Слов'яни: Територія та перше діалектне розчленування). При цьому Мурсіанске озеро не може бути нічим іншим, як озером Ільмень на березі якого і стоїть Великий Новгород. Назву озера, очевидно, має англосаксонське походження – д.-анг. murcian "cкаржитися, піклуватися".

Найбільша густина англосаксонських топонімів спостерігається на території колишнього Владимиро-Суздальського князівства. Споконвіку на цих місцях проживали фінно-угорські племена і лише наприкінці першого тисячоліття н.е. сюди просунулося слов'яни, а вже через сто років тут виникло Владимиро-Суздальське князівство, яке швидко перехопило лідерство у Києва. Такий швидкий розвиток державності в цих місцях дивує навіть російських істориків. Зокрема Ключевський писав, що нема ясної відповіді на питання, звідки виникла нова верхньоволзька Русь (Ключевский В.О. 1956, 272). Якщо ж погодитись з тим, що найбільш давні міста цього регіону були засновані англосаксами, то треба думати, що саме вони і закладали тут основи державності, об'єднавши під своїм пануванням розрізнені тубільні племена. Однак на час розквіту Володимиро-Суздальського князівства англосакси, очевидно, вже були повністю асимільовані більш численним місцевим населенням.

Про те, що англосакси ще лишалися на своїй прабатьківщині до приходу сюди слов'ян говорять деякі англо-слов'янські лексичні паралелі:

анг. cheek "щока" – укр. щока, рус. щека, блр. шчака, пол. szczęka.

анг. child "дитя, нащадок" – д.-рус. челядь, болг. челяд "родина", ч. čeled "родина, челядь" та ін. слов.

д.-анг. gnyrran "хрустіти", "скрипіти", анг. grunt "рохкати" – рос., укр. кнур, блр. кныр "самець свині", пол. knur "вепр", ч. knourati "скиглити" та ін. под. слов.

анг. scatter "розсіювати", "розкидати", "розсипати" семантично близьке до "розстеляти" і в такому значенні можна розглядати зв'язок цього слова з рос., укр. скатерть. Обидва слова не мають надійної етимології. В чуваські мові є слово шатра "висип", "нерівна, шерехата поверхня". Саме його першооснова в булгарській і могла бути запозичена англосаксами у булгар-скіфів. Звук š у їх мові був відсутній, тому вони арткулювали його як sk. Запозичене у англосаксів слово слов'яни вжили для новотвору скатерть.

анг. scant "убогий" – рус. скудный, укр. скудний, болг. оскъднен "убогий" та ін. Англійське слово відноситься к д.-ісл. skamt "короткий", але є і д.-анг. scand "ганьба". Слов'янскі слова виводяться з прасл. *skąd, котре пов'язують з ав. skənda "ламання", лат. scindula "дранка". Можливо, так воно і є, але английське і слов'янське слова ідентичні за вихідною формою і за значенням. Можливо сюди ж осет. qyndy "скупий".

анг. strum "тренькати, бренькати" – рус., укр. струна, п., слц., ч. struna та ін.

анг. *witing з witian "наказувати", "визначати" – рус., укр. витязь, болг. витез, слвц. vít'az та ін. слов. Вважається, що слав. *vítędzĭ запозичено в результаті дисиміляції з герм. *viking (Фасмер М. 1964, 323). Однак такі приклади рідкісні, та й вузько специфічне значення "пірат" не відповідало слов'янським реаліям.

анг. wolf "вовк" – д.-рус. волхв, болг. влъхва "чарівник", словен. volhva "ворожка".

Так само англосаксонське походження може мати укр., рос. атаман, (укр. також отаман, д.-рус. ватаманъ), етимогогія яких викликає суперечки серед лінгвістів. Якщо прийняти початковий приголосний в слові ватаманъ за протетичний, то добре фонетичено і семантично підходить д.-анг. *atta (д.-анг. ім'я Atta, д.-в.-н atto) "батько" і д.-анг. mann "чоловік, герой".

Серед великої кількості збіжностей між англійською і осетинською мовами, про які йшла мова в розділі "Германські племена в Східній Європі в епоху бронзи", можуть бути такі, які стосуються тих часів, коли англосакси і осетини перебували в степах України. Виділити їх складно, але можна розглядати сепаратні англосаксонсько-осетинські паралелі або такі, що не мають надійної германської етимології. Наприклад:

д.-анг. corđor "група, стадо, множина" – осет. qord, "те саме".

д.-анг. ealuđ "пиво" – осет. äluton "пиво".

д.-анг. lođđere "жебрак" – осет. lädär "никчема".


Англосакси біля джерел російської державності.


Освоєння Сибіру англосаксами.