Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Курди біля джерел державности Литви.


Коли я опублікував перший варіант статті з цієї теми англійською мовою, то припускав, що відомості про несподівані обставини утворення литовської державності викличуть великий інтерес у істориків. Однак цього не сталося. Сталося те, що трапляється здебільшого, – новизна зустрічається зі скепсисом і, якщо знаходить відгук, то тільки не для того, щоб знайти інші факти на її підтвердження. А такі факти для істориків є. Томас Баранаускас у своїй роботі стверджує, що згаданий у саксонських джерелах за 1009 р. Нетимер не був правителем Литви і є "вірогіднішим пов'язувати його з сусідніми землями ятвягів" (Baranauskas Tomas. 2000, Summary, 245- 272). Це була перша згадка про Литву і етнічна належність першого відомого князя є важливим фактом у конексті утворення держави. Після звістки про курдів, як причетних до цього процесу, зацікавленим походженням Нетимера досить було заглянути в курдський словник, щоб дізнатися, що це ім'я курдською мовою означає "Безсмертний" (курд. netemirî). Для князя ім'я цілком прийнятне, але скептики можуть поставитися і до цього факту як до випадкового збігу, тому повертаємося до цієї теми ще раз.

Ніколи не думаючи займатися історією Литви, я в процесі роботи над історією кіммерійців (див. розділ Киммерійці) випадково виявив, що імена деяких князів Великого князівства Литовського співзвучні словам курдської мови. Цей цікавий факт спровокував спробу використати матеріали курдської лексики для інтерпретації інших імен великих князів Литви. Це виявилося можливим для наступних:

Довгерд (Dangerutis, Daugerutis), князь литовсmкий до 1213 h., видомый за Хроныкою Ливоныъ Генриха Латвийського (Henricus de Lettis) – курд. daw, dûv 1. "хвіст", 2. "поділ" gerd "великий".

Миндовг, (Mindaugas, Mendog), перший Великий князь Литовський і єдиний християнський король Литви (1253–1263) – курд. mend «скромний», awqas "так багато" ("дуже"?).

Тройнат (Treniota), Великий князь Литовський (1263—1264) – Kurd. ture “гнівний”, nêt “дума, думка, бажання”.

Войшелк (Vaišelga, Wojsiełk), Великий князь Литовський (1264—1267) – Kurd. xwey "хазяїн, володар", şûlq "хвиля, вал".

Шварн (Švarnas, Szwarno), Великий князь Литовський (1267/1268—1269) – курд. şarm "сором", з *şfarm як метатеза д.-ір. *fšarma "сором".

Тройден (Traidenis, Trojden), Великий князь Литовський (1269—1281) – курд. tureyî “гнів”, dên “погляд”.

Довмонт (Daumantas, Dovmunt), Великий князь Литовський (1282—1285) – курд. devam “довгий”, entam “частина тіла”, “статура”.

Пукувер (Pukuwer), Великий князь Литовський (1291—1295) – курд. pevketin “миритися, домовлятися”, wêran “зруйнований”.

Витень (Vytenis, Witenes), Великий князь Литовський (1295—1316) – курд. wetîn "любити", "бажати".

Гедимин (Gediminas, Gedymin), Великий князь Литовський (1316-1341) – курд. hedimîn 1. «"Руйнуватися, розвалюватися", 2. "гинути".

Ольгерд (Algirdas, Olgierd), Великий князь Литовський (1345-1377) – курд. ol "віросовідання, релігія», gerd 1. "велики", 2. "велика людина".

Ягайло (Jogaila, Jagiełło), Великий князь Литовський (1377-1392) і король Польщі (1386–1434) – курд. egal "богатир", yê egal "богатирський", lawe (lo) "дитина", "син".

Кейстут (Kęstutis, Kiejstut, Великий князь Литовський (1381-1382) – курд. key "король", а друга частина імені може мати індоєвропейський корінь, що означає "стояти", який зник у курдській мові (пор. курд. stûn "стовп").

Витовт (Vytauta, Witold), Великий князь Литовський (1392-1430) – курд. xwî "видний, явний", tawet "сила, міць".

Свидригайло (Švitrigaila, Świdrygiełło), Великий князь Литовський (1430-1432) – курд. swînd "клятва", -r – відмінниковий суфікс, egal "богатыр", lawe (lo) "дитина", "син".

Навіть сама назва країни Литва, яка не має задовільної етимології, могла бути дана курдами (пор. курд. lûtf, litf "милість, милосердя"). Вважається, що це курдське слово запозичене з арабської мови (Цаболов Р.Л., 2001, 596.) Насправді, кіммерійці мали запозичувати його з аккадської під час свого перебування в Малій Азії. Аккадська – одна з найдавніших семітських мов, якою говорили ассірійці. У балтійських мовах також є запозичення з курдської:

лит. balvas, лтс. balva "подарунок", "хабар" – курд. belwa "спокуса".

лит. daba "природа, спосіб", лтс. dāba "природна якість, звичка, природа", блр. доба "природа" – курд. dab "звичай, характер, звичка", яке, у свою чергу, було запозичено з аккадської (ар. tabia “природа”).

лит. ežeras, лтш. ezers "озеро, ставок" – курд. zirē "озеро".

лит. galata "обманщик" – курд. galte "жарт".

лит. kūdikis "дитина" – курд. kudik "дитинча".

лит. manga "особа легкої поведінки, повія" – курд. mange "корова, буйволиця".

лит. miškas "ліс" – курд. mêşe, bêşe "ліс, гай".

лит. Nemunas Неман, річка – курд. nem "вологий", yan "сторона".

лит. vaisba "торгівля" – курд. bayi "торгівля".

Присутність курдів у Литві підтверджується численними топонімами країни, розшифрованими за допомогою курдської мови, розташування яких наноситься на карту (див. карту Google My Maps). Ось кілька прикладів інтерпретацій:

Клайпеда (Klaipeda, якийсь час Kalojpeda) – курд. kala "товар", peyda, pêde "знайдений".

Тельшяй (Telšiai) – курд. telaš 1. "прядиво", 2. "тріска, стружка", 3. "неспокій, клопоти".

Шауляй (Šiauliai) – курд. şewl "промінь світла", "блиск, сяйво".

Кадикяй (Kadikai) – курд. kedî "приручений", kaye "гра". Пор. Kadıköy в Туреччині.

Тараконис (Tarakonys) – курд. tarî “темний”, konî "ключ, джерело". Пор. Тмутаракань.

Щоб пояснити причину присутності курдської ономастики в історії Литви, було припущено, що князь Мстислав Хоробрий переселив курдів (як літописних половців) із Тмутараканського князівства на Сіверську землю після того, як став князем Чернігівським. Курди були у складі населення цього князівства, розташованого в пониззі Кубані. З літописів відомий убитий Мстиславом у 1022 р. ватажок тамтешніх черкесів Редедя, який насправді міг бути курдом, якщо взяти до уваги курд red "зникати", eda "платіж, розрахунок". У багатонаціональному складі населення Тмутараканського князівства, крім курдів та черкесів, мало бути якесь невідоме балтське плем'я (див. Давні балти за межами етничниих територій). Таким чином, курди, черкеси і балти мали знаходитися в якихось відносинах ще з часів Боспорського царства, яке існувало раніше Тмутараканського князівства в тих же місцях. За літописними відомостями згадані "половці" нібито брали участь у походах Чернігівських знязів на північ. Маршрути цих походів залишили сліди у топонімії. Характерно, що серед них є назви міста Кімри у Тверській області та села Кімборове у Смоленській області. Етнонім кіммерійці (гр. Κιμμέριοι, аккад. Gimirrai) міг походити від курд. gimîn, gimi-gim „грім” та mêr „чоловік”. Назва кімврів є похідною від нього. В одному з таких походів на Литву якась частина курдів могла залишитись там назавжди. Однак згадка про Нетімера суперечить такому припущенню, тобто курди мали з'явитися в Литві ще раніше.

Виникнення Литовської держави є великою загадкою для істориків і з часів Карамзіна шукаються шляхи для її розгадки. Добре вивчивши хроніки Мартина Галла, Вікентія Кадлубека та роботи Яна Дугоша, український історик ХІХ ст. стартові умови виникнення Великого князівства Литовського позначиd так:


На підставі наведених даних ми вважаємо, що до половини XIII століття литовське плем'я не становило держави; воно представляло розсипану масу невеликих волостей, що керувалися незалежними вождями, без жодного політичного зв'язку один з одним(Антонович В.Б. 1885, 16)


Суперечливі думки істориків про передумови створення Великого князівства Литовського дають підстави думати, що в цьому випадку мав місце «імпорт політтехнологій». Як "імпортерів" можуть розглядатися курди, які вже мали політичний досвід, перебуваючи у складі Боспорського царства та Тмутараканського князівства. Вони могли застосувати цей досвід серед варварського населення Східної Балтики, подібно до того, як це завжди бувало в середньовічній Європі:


Відомо, що в результаті лише саморозвитку в ранньосередньовічній Європі не виникло жодної держави – всі вони виникали якщо не в результаті захоплення римської території (синтезний шлях), то під впливом держав середземноморської традиції, що вже існували (так званий безсинтезний шлях контактної зони) (Шувалов П.В. 2012, 278).Зліва: Балтійські племена приблизно на 1200 р. н.е. до прибуття Тевтонського ордену
(Мапа з Вікіпедії)

Ареали східних балтів показані коричневими відтінками, а західних – зеленими. Межі є приблизними.

Хроніки свідчать, що рівень соціально-економічного та духовного розвитку балтійських племен у X-XII ст. стояв на нижчому рівні, ніж у найближчих сусідів. Їхня економіка, заснована на примітивному землеробстві в лісистих та болотистих місцевостях, була розвинена слабо, в основному вона мала непродуктивний характер (полювання, рибальство, бортництво). Міст не було.

Моральні норми та обряди серед тогочасного населення Литви були типовими для язичництва, тоді як слов'яни вже давно були християнізовані. У наш час політична коректність змушує вибирати висловлювання для характеристики народів у їхньому минулому, але відомості істориків минулого, будучи суб'єктивними, все ж таки відкривають істину, що допомагає відновленню ходу історичних процесів:


Литва у власному розумінні… мешкаючи серед дрімучих лісів у бідності, у грубому невігластві, до часів Гедиміна насилу відбивалася від Російських Князів, від лівонських лицарів, завжди була народом нечисленним, слабким, і тим не менш могла взяти перевагу над сусідами в цивільному устрої, що до кінця XVI століття вона завжди була занурена в язичництво і не мала писемних законів (Устряловъ Н. 1839. 33-34)


Н.М. Карамзін вважав литовців XIII ст. "мужніми розбійниками", які займалися "єдино землеробством і війною". Цей народ "зневажав мирні мистецтва цивільні, але жадібно шукав плодів їх у країнах освічених, і хотів набувати їх не міною, не торгівлею, а своєю кров'ю" (Пашуто В.Т. 1959, 162).


Заради справедливості вкажемо, що московські купці і навіть посольські люди при нагоді займалися в Литві пограбуваннями, що неодноразово відзначав у своїй історії інший російський історик (Соловьев С.М. . 1960; 96, 117). Очевидно "хрін редьки не солодший".

1215 р., як свідчить Іпатіївський літопис, до галицьких князів прибуло посольство з Литви, з наміром укласти з ними якусь угоду. У літописі вказано імена двадцяти литовських князів, які були у посольстві. Як виявилося, тлумачення деяких із них може бути зроблено за допомогою курдської мови:


Живинъбоудъ, старший з князыв – курд. jiyîn основа дыєслва "оживляти" і bêalt "непереможний". В українських говірках має місце перехід приголосного л наприкінці складу в губно-губний звук в (ў).

Кинтибоуть – курд. kîn "злоба", "помста" - словотворчий суфікс абстрактного поняття від іменників і bêalt "непереможний".

Мидогъ – напевно як Миндовг.

Вонибоут̑ – курд. wanî "подібний, схожий", bêalt "непереможний".

Боутовить – курд. bêalt "непереможний", lêtê "бути відповідним".

Бикши – курд. bêhişi "безумство, нерозсудливість".

Ликиикъ – курд. weke "рівний", -ek – артикль (вживається з іменами).

Вижѣикъ – курд. wêje "відвертий", "чистий".

Вишимоут̑ – курд. wêje "відвертий", "чистий", bêalt

Половина імен литовських князів не розшифровується за допомогою курдської мови. Можна думати, що їхні носії були литовцями або слов'янами (Давъѧтъ, Довъспроункъ, Довъӕл, Виликаилъ, Ерьдивилъ, Въıкъıнтъ, Китении, Пликосова, Спроудѣик, Поукѣикъ, Вишлии). Між усіма ними мала бути конкуренція, боротьба за впливи, влади. Оскільки ми не виявили серед імен великих князів Литви ні литовських, ні слов'янських, то в цій боротьбі успіх опинився зрештою на боці курдів. Однак курди мали бути у меншості серед населення Литви, тому успіх конкурентам могли принести лише особисті якості. У літературі можна знайти визначення курдів як "лицарів Сходу", які відрізнялися особливою войовничістю, мужністю та відвагою. Проте "лицарство" курдів мало своєрідний характер:


Курд, звичайно, не схожий на Caballero de la triste figura, що поспішає до принижених і ображених, але… не гидує в темну ніч завзятою потіхою на великій дорозі, а часом у щирому пориві вирушає громити невірних, не втрачаючи нагоди, по дорозі пограбувати і слабку християнську Візантію (Минорский В.Ф. 1915, 28)


Така характеристика курдів перегукується з тією, яку дав литовцям Карамзін, і це є непрямим підтвердженням етнічної належності великих князів Литви, з чим ми маємо погодитися, але питання часу появи курдів у країні залишається відкритим. Зробимо спробу знайти на нього відповідь.


У процесі перевірок топонімії Литви на курдську належність було виявлено, що скупчення гаданих курдських топонімів є не в Литві. Найбільше їх було виявлено біля південних берегів Псковського озера та в найближчій околиці Печорського району Псковської області:


Варапаново, село – курд. verobûn "розливання".

Вастці, село – курд. west "страждання, праця, турбота".

Гверстонь, село – курд. kwîr "поле, луг", stûn "стовп".

Захнове, село – курд. zehn "сідло", zehm "сила, міць"».

Зехново, село в Печорському, а також Пушкіногорському та Островському районах Псковської області – як Захнове.

Івериці, село в Печорському районі – курд. evir "лайка".

Ізборськ, село в Печорсьеому районі – курд. izb "холостяк", "неодружена дівчина", ors "весілля".

Псков, обласий центр – курд. pezkûvî "лань".

Тринтове, село в Печорському районі – курд. torind "шляхетний", av "влда".

Особливо переконливим є тлумачення назви Ізборська. Але Ізборськ згадується в літописі під 862 роком у зв'язку з покликанням варягів, тобто до цього часу курди вже були далеко на північ від Литви. Це скупчення курдських топонімів відповідає концентрації могильників культури довгих курганів (КДК), що змушує нас уважніше поставитись до свідчень про цю культуру археологів. Загальні відомості про неї такі:


Культура псковських довгих курганів сформувалася на широкому просторі від Східної Естонії до Верхньоволжя і Білозер'я з участю деяких культурних імпульсів (можливо, ще й груп переселенців) з території Центральної Європи. Найбільш ранні пам'ятки цієї культури не утворюють єдиного ядра, але розосереджені у кількох регіонах, зокрема у басейні р. Луги та у Північно-Східному Причудьї. Предмети, знайдені у ранніх могильниках, ще нагадують речі римського часу (Михайлова Е.Р. 2017, 44).


У цілому нині область поширення довгих курганів охоплює великий простір від берегів Балтики до Рибинського водосховища, та його щільність зовсім різна. В.В. Сєдов склав перелік пам'яток цієї культури на 1974 рік у кількості 352 найменувань (Сідов В.В. 1974, 42-61). На жаль, немає жодної можливості представити розташування хоча б половини всіх пам'яток на карті Google My Maps з метою знайти закономірності їх концентрації. Доводиться скористатися картою складеною автором, що не дуже зручно. Більшість карти наводиться нижче.Розташування могильників з довгими курганами
(Седов В.В. 1974. Таблица 1).

Номери на мапі відповідають порядковим номерам у переліку пам'яток.

По всій області поширення довгих курганів В.В. Сєдов виділив шість районів, серед яких насичені довгими насипами два: Себежське озеро з верхів'ями річки Великої та басейни Псковського та Чудського озер з низов'ями річки Великої. На наведеній мапі вони окреслені червоними колами. У басейнах зазначених озер і в нижній течії річки Великої, тобто на місці скупчення курдської топонімії знаходиться 350 курганів, 116 могильників (32, 6% від загальної кількості). Виникає питання про можливу кореляцію між даними топонімії та археології.

В.В. Сєдов кілька разів звертався до теми етнічної належності творців культури довгих курганів (Седов В.В. 1974, 1981 та ін) і дійшов висновку, що ними було слов'янське плем'я кривичів. Однак інші великі дослідники, такі як Г.С Лебедєв, М.І. Артамонов та І.І. Ляпушкін, не вважали творців культури довгих курганів слов'янами (Загорульский Э.М. 2014, 17). Якщо ж хтось з інших фахівців і визнавав слов'янську етнічність довгих курганів, то все-таки мав свою думку про племінну належність їхніх творців (Штыхов Григорий. 1999, 25-33). При вирішенні цього питання цілком справедливо вказується, що слід співвідносити між собою час появи КДК та слов'ян на загальній території розповсюдження:


Хронологічна співставленість і територіальний збіг області довгих курганів з ареалом, куди літописець поміщає одне з угруповань кривичів, дало підставу пов'язувати творців культури довгих курганів зі слов'янським племінним союзом кривичів. Однак подальші дослідження достовірно слов'янських пам'яток, нові дані про час заселення слов'янами території племен довгих курганів, а також про датування ранніх довгих курганів порушують питання про етнічну належність носіїв цієї культури та їхнє ставлення до слов'янського етносу (Загорульский Э.М. 2014, 16).


Е. М. Загорульський ґрунтовно критикував прихильників слов'янського походження КДК, особливо В.В. Сєдова, але загалом його широкі докази носили формально-логічний характері і не могли закрити це питання до загальної згоди археологів. Складається враження, що археологічні матеріали без залучення додаткових даних можна трактувати по-різному. Традиційні методи успіху не приносять, а в роботах лінгвістів багато надуманого, коли йдеться про місця поселення слов'ян.

Згодом у процесі поглиблення досліджень у культурі довгих курганів було виділено варіант псковських і отримав назву культури псковських довгих курганів (КПДК). Однак питання про її походження все ще є продовженням давньої дискусії (Михайлова Е.Р. 2018, 173). На думку О.Р. Михайлової ідея спорудження курганів була привнесена в результаті тих же культурних імпульсів, що і речі центральноєвропейського походження, які зустрічаються в ранніх комплексах КПДК (там же, 173). Вона вважає:


Територію, звідки могла б прийти на північний захід Східної Європи ідея поховання кремованих на боці останків у складних за будовою земляних насипах, ймовірно, слід шукати на території Південно-Східної Прибалтики серед балтських культур, де курганний обряд поховання відомий ще з до-римського періоду. Під балтськими розуміється група подібних культур на території сучасних Латвії, Литви, Калінінградської області та Північної Польщі, які більшість дослідників пов'язує з населенням, яке розмовляло мовами балтської групи (там же, 173)


О.Р. Михайлова бачить загальні риси для балтських старожитностей і КПДК відразу в кількох аспектах і особливо вона підкреслює чисельність поховань коней в обох випадках, а також поховання деталей кінського та вершницького спорядження (там же, 173, 176). Особливо важливим для розглянутої теми є розташування курганів східнолитовського типу аж до псковських довгих курганів, оскільки курдська топонімія тягнеться до них саме з Литви через Латвію.Територія балтських культур та культури псковських довгих курганів

Умовні позначення: 1. Територія балтських старожитностей у пізній період переселення народів. 2. Територія культури псковських довгих курганів. 3. Територія культури східнолітовських курганів. 4. Долозький цвинтар.

(Михайлова Е.Р. 2018, 174, рис. 1)

Пов'язуючи між собою топонімію та археологію ми можемо припускати, що розташування нанесеного на карту Долозького цвинтаря може говорити про те, що знахідки пам'яток КПДК можуть бути виявлені значно північніше аж до Санкт-Петербурга та Ладозького озера, бо в цьому напрямку веде ланцюжок топонімів можливого курдського походження :


Шаврове, село в Псковському районі Псковської області – курд. şev "ніч", raw "полювання".

Мараморка, село в Карамишівській волості Псковського району – курд. merem "мета, намір, бажання", orke “империя, монархия".

Кебсько, село у південно-західній частині Струго-Красненського району Псковської області – курд. kevz "мох".

Гверздонь, село в Псковському районі – курд. kwîr "поле, луг", stûn "стовп".

Симанський Лог, село в Струго-Красненському районі – simawî "небесний, блакитний".

Котоши, село в Плюсському районі Псковскої області – курд. kutasî "закінчення, кінець".

Шавково, село в Новосільському сільському поселенні Сланцевського району Ленінградської області – şewq "блиск, сяйво", "промінь".

Самро, село у Лузькому районі Ленінградської області– курд. sam "страх", ro 1. "сонце". 2. "виливатися, розливатись".

Рель, село в Осьминському сільському поселенні Лузького району – курд. rêl "ліс, гай".

Саба, село в Осьминському сільському поселенні Лузького району – курд. sava "незрілий", "новоутворений", "маленький".

Лемовжа, село в Сабському сільському поселенні Волосівського району Ленінградської області – leme-lem "дзюрчання", "бурхлива течія", avşo "вода для прання".

Ижора, два села у Веревському та Єлизаветинському сільських поселеннях Гатчинського району Ленінградської області – курд. îcare (ijare) "найм, оренда", "плата".

Гатчина, районний центр – курд. I hacet (hajet) 1. "потреба", 2. "інструмент", 3. "спосіб", II gacot (gajot) kirdin "орати" (kirdin "робити").

Тавры, село Колтуського сільського поселення Всеволозького району Ленінградської області – tawêr "скеля", "камінь, валун".

Поселення ККДК вивчені набагато гірше за поховання і в основному в межах деяких стародавніх міст, таких як Полоцьк, Лукомль, Псков, Ізборськ (Загорульський Э.М. 2014, 16). Вочевидь поселення здійснювалися далеко від поховань та їх виявлення мало випадковий характер. Якщо ж звернути увагу на топонімію, археологам може супроводжувати успіх. За даними В.В. Сєдова другим великим районом розподілу довгих курганів є Себезьке озеро (23,4% від загальної кількості). Розгляд цього питання дав змогу виявити у сфері поширення цієї культури також і адизький слід у топонімії. Для розшифрування топонімів використовувалася кабардинська мова, фонетика якої великою мірою відрізняється від індоєвропейської, та й сама ця мова з часом могла суттєво змінитися. Тому сучасні російські назви можуть досить відрізнятися від споконвічних слів мови, якою говорили предки сучасних адизьких народів. Прикладами адигських топонімів у басейні верхньої течії Західної Двіни та річки Великої можуть бути такі:

Алоль, села в Кудеверській волості Бежаницького району та в Алольській волості Пустошкинського району Псковської області, річка, притока річки Великої – кабард. лалэ "в'ялий, слабы", -а – протетичний голосний.

Велиж, город, адміністративний центр Велизького району Смоленської області – кабард. уэлий "володар" (з аккадскої) -жь – суфікс іменника, що надає посилення значенню, типу російського -ище.

В'ярмово, село у Красногородському районі Псковської області – кабард. уэрам "вулиця".

Жадро, село в Звонській волості Опочецького району Псковської області – кабард. жад "куриця", -ру – суфікс об'єктного відмінка.

Жигули, села у Верхньодвінському районі Вітебської області та в Куньїнському районі Псковської області – кабард. жигеилъэ "місцевість, поросла дубами". Жугулі на Волзі того самого походження.

Комша, село у Великолуцькому районі Псковської області – кабард. гумащIэ "добросердечний, милосердний".

Курмели, село у Велизькому районі Смоленської області – кабард. kurme "вузол на кінці мотузки", -лъэ – суфікс іменника.

Опочка, місто, адміністративний центр Опочецького району Псковської області – кабард. упIышкIуа "м'ятий".

Ребле, село в Пустошкінському районі Псковської області – кабард. еру "лютий, жорстокий", блэ "змія".

Себеж, місто, центр міського поселення Псковської області – кабард. сабэ "пил, порохи" -жь – суфікс іменника, що надає посилення значенню.

Техомичи, село у Себезькому районі Псковської області – кабард. тхъэ "бог", мыще "ведмідь".

Усминь, село в Куньїнському районі Псковської області – кабард. уэс "сніг", мыин "невеликий".

Топоніми курдського та адигського походження та частина пам'яток культури довгих курганів показані на карті нижче.Активність курдів у Східній Європі у дзеркалі топонімії

На мапі чорними цятками та зірочками позначені топоніми гаданого курдського походження, а фіолетовими – кабардинського. Бордові точки відповідають топонімам балтського походження.
Сірим кольором позначено область поширення культури псковських довгих курганів. Синіми точками відзначені пам'ятники цієї культури (кургани, поселення, цвинтарі, сопки, скарби).
Шлях шлях між Прибалтикою та на Таманським півостровом показаний зірочками різного кольору.


Шлях руху народів з Прибалтики на Таманський півострів і назад маркований серед інших такими топонімами:

Фанагорія – курд. fena "пропалий", gor "могила",

Ачуєве – лит. ačiū "подяка",

Юдинне – лит. judinti "рухатись",

Липчанівка – кабард. Лъэпщ "бог ковальства",

Балаклія – курд. belek “білий”, leyî – “потік”,

Чугуїв – кабард. щыгу "плато, поверхня",

Вильча – лит. vilkis, лат. vilks "вовк",

Золочів – курд. zarū "п'явка", перс. zalū "хробак", cew "річка",

Мезенівкамэз "ліс", en "цілий, увесь",

Локня – лит. Lukné, Let Lukna – річки,

Кариж – кабард. кIэрыжын "утекти",

Шалигіно – кабард. шылъэгу "черепаха",

Есмань – курд. e’sman “небо”,

Литиж – лит. Leitiškiai – село в Литві,

Жихову – кабард. жьиху "вентилятор, віяло" (з жьы "вітер"),

Шаулино – курд. şewl "луч света", "светить",

Ворга – кабард. уэркъ "уздень, шляхтич",

Башары – курд. baš "добрий", ar "вогонь",

Лямна – лит. liemuo "тіло", Liminas – біля десяти озер і село в Литві,

Хавхолиця – курд. xav "незрілий, сирий", xol "земля",

Гердушки – курд. gerd "великий", ûşk "сухий, твердий",

Тараконис – курд. tarî "темний", kanî "ключ, джерело".


Як свідчить розшифровка топонімії, будівельниками довгих курганів у Себежському озері мало бути якесь адизьке плем'я. Між цією групою і пам'ятками курдів у районі Псковського і Чудського озер археологи бачать характерні відмінності. З цього ми можемо припустити, що творцями різних культур довгих курганів, які існували у V-XI століттях, були вихідці з Боспорського царства під час його занепаду. Упродовж кількох століть вони мирно співіснували з автохтонами Східної Прибалтики, але під загрозою захоплення всієї території Тевтонським орденом курдські князьки консолідували місцеві племена під владою одного зі своїх лідерів та встановили в країні режим ксенократії. Ця обставина заклала основу для створення Литовської держави. Що ж до адигів, то, судячи з розташування їхніх пам'яток у Себежському поозер'ї в безпосередній близькості до поселень латгалів, вони могли відігравати якусь роль в історії Латвії.

Якщо впритул зайнятися питанням присутності курдів у Східній Європі, то може виявитися, що й у формуванні Російської держави вони також брали участь. До згадуваних вище топонімів Кимри і Кимборово можна додати ще кілька, розташованих неподалік Москви:

Башарино, се ло в Кимрському районі Тверської області – курд. başar "зовнішність, зовнішній вигляд". Слово вважається запозиченим з арабської (Цаболов Р.Л., 2001, 130), но присутствие в курдском языке арабских слов объяснялась выше. Однак, можливе інше тлумачення назви за допомогою курд. baş "добрий, чудовий" та ar "вогонь, полум'я".

Зиброво, село в Серпуховському районі Московської обл. – курд. zibr "брутапльний", "бурхливий".

Істра, місто в Істринському окрузі та селище у Красногірському окрузі Московської обл.– курд. istrî "колючка, шип", "чагарник".

Пешки, села у Лотошинському та Сонячногірському районах Московської обл. та у Лихославльському районі Тверської області – курд. peşk "жереб".

Саурово, села у Зубцовському та Бежецькому районах Тверської обл. та у Павлово-Посадському Московської обл.– курд. sower "лице", "вивигляд, картина" (пор. Башарино).