Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Сарматський ономастикон


На базі даних, зібраних В.В. Латишевим, Ладіславом Згустой, Т.Н. Кніпович, Максом Фасмером та ін, В.І. Абаєв, В. П. Петров, Янош Гарматта, Аугусто Алемані складали власні списки скіфо-сарматських імен і реалій і давали їм свої розшифровки або повторювали і доповнювали зроблені попередниками. Ці списки в різних формах фігурують в роботах наступних дослідників і зараз вже не завжди вдається встановити першоджерело. Порівняння наявного матеріалу зі списком іранських імен Ф. Юсти (Justi Ferdinand. 1895) показує, що в упередженні про виключно іранську мовну належності скіфів і сарматів дослідники ставили за мету на підставі епіграфіки Північного Причорномор'я сарматського часу відновити "скіфо сарматську" мову. Відповідно до цього вони вибирали імена, які піддаються розшифровці виключно іранськими мовами. Особливо важкі випадки просто ігнорувалися. Також мало уваги зверталося на родинні стосунки носіїв окремих імен. При включенні в список одного з них не можна залишати без уваги також імена його родичів, що часто має місце. Імовірність істинного тлумачення збільшується, якщо імена батьків і дітей розшифровуються за допомогою тої самої мови. Якщо це не вдається зробити, надуманість деяких розшифровок стає очевидною.


З різних причин повний Сарматський ономастикон існує тільки в росіськомовній версії. З усього списку в кількості 313 імен 82 може бути розшифровано за допомогою декількох мов або добре розшифровуються грецькою чи латинською. Вони не були включені до складу репрезентативної вибірки, яка була використана для підрахунку кількості імен, що розшифровуються більш-менш надійно лише за допомогою однієї мови. При цьому виявилося, що з 233 імен 78 розшифровуються за допомогою різних іранських мов, 69 – за допомогою давньоанглійської, 38 -чуваської.