Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Алани – Англи – Сакси


Більшість фахівців, розуміючи найменування алан як етнонім, беззастережно вважають їх народом іраномовних, і в основному тому, що гадані нащадки як алан і асів, осетини належать до іранської мовної сім'ї. Однак вивчення історичних джерел і праць істориків, присвячених аланській темі, дає підставу вважати таку думку помилковою:


Отже, відкинувши ходячі стереотипи, слід розділити етнічну одиницю "алани" на алан, з одного боку, і на асів – з іншого. Ця дихотомія підтверджується для більш ранньої епохи іншими джерелами, в першу чергу "Вірменської географією" (Цукерман К. 2005, 69).


Визнаючи в цілому такий висновок, інші дослідники мають власну думку про етнічність алан, коли наводяться докази на користь їх тюркського походження, але подібні публікації залишаються маловідомими широкому колу читачів (Лайпанов К.Т., Мизиев И.М. 2010; Мизиев И.М. 2010-1). Навпаки, роботи, які відновлюють історію алан в руслі іраністики, дуже популярні, прикладом чого може бути фундаментальна праця А. Алемані (Alemany Agusti. 2000), яка багато в чому спирається на роботи В.І. Абаєва, теж дуже відомі. Абаєв вважається великим авторитетом в скіфології незважаючи на його очевидну упередженість, пов'язану з національною належністю. Область його досліджень досить вузька, зокрема, епіграфіку Північного Причорномор'я він розшифровував здебільшого помилково тому, що робив це тільки за допомогою іранських мов. У той же час він недобачив багато фактів, які б могли вивести його дослідження на істинний шлях. Наприклад, при своїй багатій фантазії він випустив з уваги можливість осетинського походження таких топонімів як Азов, Ворскла, Калитва, Оскол, Сочі та інших найменувань без надійної етимології.

Так само й інші авторитетні вчені, довільно маніпулюючи і фактами, і археологічними культурами, але без урахування лінгвістики, як це робив, наприклад, Тадеуш Сулимирський (Сулимирский Т. 2008) невимушено малюють нам власну історію аланів. Однак коли їх прабатьківщину шукають десь в Азії, вважаючи, що саме тільки там формувались іранські народи, то тоді й осетини мали би бути вихідцями з Азії.


Однак ми знаємо, що їх прабатьківщина була в верхів'ях Дніпра і цьому є докази в осетинській топоніміці найближчих місць (див. розділ Іранські племена в Східній Європі за часів бронзи).


Ліворуч: Прабатьківщина осетин (затонована жовтим кольором)


Ще задовго до скіфського часу осетин з їх прабатьківщини стали витісняти балтійські племена, що прибували з правого берега Дніпра. Вони змушені були почати міграцію в південному напрямку і деякий час проживали в сусідстві з мордвою, про що свідчать осетинсько-мордовські лексичні паралелі. В районі Нижнього Дону осетини з'являються тільки в сарматське час. Тоді ж верхів'я Дніпра були заселені народом відомим в Припонтійських степах під іменем аланів:


… за свідченням грецького географа Маркіяна (або псевдо-Маркіяна) з Гераклеї Понтійської (бл. 400 р), "… річка Рудон випливає з гори Алан; біля цієї гори і взагалі в цій країні на великому просторі мешкає народ алани-сармати, в їх землях знаходяться витоки Борисфена, який тече до Понту. Землі по Борисфену за аланами населяють так звані європейські гуни… "(Маркіян П. 39, цитується за: Латишев В.В. 1899). Загальновідомо, що Борисфен в античних джерелах це Дніпро, в той час як Рудон – одна з річок Балтійського басейну (Казанский М.М., Мастыкова А.В. 1999, 119).


Свідчення античних авторів не дозволяють зробити висновок про етнічну належність аланів, а їх оцінки родинних відносин описуваних народів здебільшого представляються здогадками. Доречно нагадати про упередження, ніби стародавні мали бути поінформовані краще про близькі до них часи, ніж ми тепер. Однак існує думка, що це далеко не так. Наприклад, вчені часів короля Альфреда про походження англосаксів знали дуже мало (Колінгвуд Робін Дж. 1996, 127). Як ми побачимо далі, це зауваження безпосередньо стосується і нашої теми.

Найбільше свідчень про аланів залишив Амміан Марцеллін (бл. 330 – після 395). Він, так само, як і деякі інші історики тих часів, вважав, що алани – це массагети минулих часів, правда, жодних доказів щодо цього не приводив. В цитуванні його опису зовнішності алан в якийсь час через помилки перекладу виникла суттєва неточність про їх нібито "дещо зизуваті очі" (Alemany Agusti. 2000, 2.17.2 [21]), що мало би свідчити про їхнє азійське походження. У російському перекладі роботи Алеманя цей пасаж, очевидно після звірки з текстом Марцелліна, предствлений в зовсім іншому вигляді: "погляд якщо не лютий, то все-таки грізний" (Алемань Агусти. 20003). У новітньому перекладі текст Марцелліна був прочитаний так:


Майже всі алани – красиві люди високого зросту; їх світле волосся має жовтуватий відтінок, а очі їх жахливо люті; легкість їх зброї робить їх швидкими в своїх рухах; і вони у всіх відношеннях рівні гуннам, тільки більш цивілізовані у своїй їжі і манері життя. Вони займаються грабунком і полюванням аж до Азовського моря і Кіммерійського Босфору, спустошують також Вірменію і Мідію (Marcellinus Ammianus. 2009. Книга XXXI. II, 21)


Певну схожість між аланами і гунами, зазначена Марцелліном, є наслідком кочового способу життя. Алани були першими, кого підпорядкували собі гуни в Європі і вже разом вони розгромили племінний союз остготів в 375 р. Дата вторгнення гунів на територію аланів залишається неясною, тому невідомо, який період часу алани залишалися з ними в тісному контакті. Амміан тільки пише, що при вторгненні гунів безліч аланів було перебито, а ті, які вижили (в більшості жінки) були включені до їх складу. В такому випадку одного покоління досить, щоб переможені алани долучилися до кочового способу життя. При цьому за схожість могло прийматися відсутність постійного місця проживання, а не подібність в устрої або перевізного житла. Більше того, Марцеллін нічого не міг знати про про ідеологічні відмінності між аланами і гунами, які звичайно відбиваються у типах поховань кочових народів. Дослідження гунських поховань виявило між ними суттєву відмінність – одні з них були курганними трупопокладеннями, а інші безкурганними. З такої різниці був зроблений висновок:


За загальної єдності культури, матеріальної для всіх її етнічних компонентів, саме в типах поховальних споруд дослідники знаходять риси, що маркують етнічні відмінності. Проте, на думку більшості фахівців гунський союз теж мав складну багатокомпонентну етнічну структуру. Це дає змогу запропонувати як один з варіантів пояснення відмінностей у побудові поховальних споруд (курган – не курган) насамперед саме якусь етнічну відмінність населення, що залишало їх (Івченко А.В. 2003, 46)


За свідченням Марцелліна алани займали територію від пріпонтійських степів до Вісли на північному заході і до північно-східних берегів Каспійського моря, але окремими групами вони проникали далі на схід і південний схід. Можливо, останнє дало привід поділяти аланів на європейських і азіатських, при цьому Європу та Азію поділяв у той час Танаіс (Дон). На всій цій величезній території проживало також безліч інших народів, узагальнено званих скіфами або аланами у відповідності з чільним плем'ям, і в один час таким племенем були алани, що випливає зі слів Марцелліна:


Мало-помалу вони (тобто алани – ВС) підпорядкували собі в численних перемогах сусідні народи і поширили на них своє ім'я, як зробили це перси(Marcellinus Ammianus. 2009. Книга XXXI. I, 13)


Серед підкорених племен були і неври, і меланхлени, гелони, і агафірси та інші племена, раніше згадувані Геродотом і кілька таких, що з'явилися пізніше. Про безсумнівну присутність тюркських племен серед алан говорять їхні абсолютно тюркські назви (Ιτιλησ, Αραβατησ, Thogay), а етноніми алани і аси досі перебувають у вживанні для позначення саме тюркських народів. Наприклад сусіди карачаївців, мегрели, називають їх аланами, карачаївці і балкарці вживають термін алан при звертанні в сенсі "сородич", "одноплемінник" (Лайпанов К.Т., Мизиев И.М. 2010, 268, 294), а чуваші, особливо старшого віку, кажуть: «Епір Асем» (ми аси). Так само асами називають осетини балкарців. Правда, їх самих схожим словом оси (овси) називют грузини. У той же час у осетин єдиної самоназви нема, їх широко поширена назва походить з грузинської, а самоназви окремих осетинських субетносів (дігорці, іронці та ін.) не містять в собі якихось натяків на етноніми алани або аси.

Описуючи різні народи, Марцеллин часто говорить про особливості їх мов і з текстів видно, що він добре знайомий з перською мовою. Однак про мову алан він нічого не повідомляє. Якби вони говорили на одній з іранських мов, він би мав про це згадати. Він же просто повідомляє, що населення Причорномор'я, серед якого він виділяє яксаматів, меотів, язигів, роксолан, алан, меланхленів, гелонців і агафірсів, які говірили на різних мовах і мали різні звичаї (Marcellinus Ammianus. 2009. Книга XXII, VIII, 31). Про відміність аланської мови від інших можна судити за свідоцтвом Лукіана в пасажі про скіфа Арсакомаса(Αρσακομασ) та його вірних друзів Лонкхатеса (Λογχατησ) і Макентеса (Μακεντησ), які допомагали йому викрасти наречену. Останній, видаючи себе в одному з епізодів за алана, повинен був говорити аланською мовою (Alamany Agusti, 2000, 3.11). З цього можна зробити висновок, що скіфська і аланська мови, принаймні, в якійсь мірі відрізнялися одна від одної. Більше того, імена цих героїв не мають доброї розшифровки засобами іранських мов, натомість добре розшифровуються за допомогою давньоанглійської. Ім’я Λογχατησ (longchate:s) можна перекласти як «довговолосий» (д.анг. lang, анг. long "довгий" та д.анг. hād/hæd "волосся"). А для имені Макентеса підходять д.-анг. maca "товариш, супутник", яке входить на думку Гольтхаузена, в такі англосаксонські імена власні як Meaca, Mackenthorp, Mackensen (A. Holthausen F. 1974, 209, 216) та д.-анг. ent "велетень". Таким чином, Макентес не видавав себе за алана, він їм і був насправді.


Переконливо про присутність англосаксів у Східній Європі у скіфо-сарматські часи свідчить розшифровка епіграфіки Північного Причирномор'я і деяких тогочасних реалій за допомогою давньоанглійської мови, зведена в Алано-англосаксонський ономастикон, незначна частина котрого подається нижче.


ακινακεσ (акинак – короткий залізний скіфський меч) – д.-анг. ǽces «сокира» і nǽcan «вбивати».

Αργαμηνοσ (argame:nos) д.-анг. earg „боягузливий”, mann „людина”.

Αριαπειθεσ (ariapeithes), ім’я скіфського царя – д.-анг. ār „честь, гідність, слава” (ārian “шанувати”) fǽtan, „прикрашати” („прикрашений славою”).

Beorgus (Беорг, аланський цар, який вдерся в Італію в V ст.) – д.-анг. beorg 1. „гора”, 2. „захист”.

Γωαρ (go:ar), Ґоар, аланський провідник в Галії на поч. 5-го ст., таку саму назву мають декілька місцевостей на заході (Браун Ф. 1899, 98) – д.-анг. gear “захист, зброя”.

Ηλμανοσ (e:lmanos) – д.-анг. el „чужий”, mann „чоловік, людина”.

Eochar, аланський король в Армориці – д.-анг. eoh „кінь” и ār „посланець, герольд, апостол”.

Ιδανθιρσοσ, скіфський цар – д.-анг. eadan „наповнений, задоволений” і đyrs „велетень, демон, чарівник”.

Ιεζδραδοσ (iedzdradon), Ольвия – д.-англ. đræd „нитка, дріт”, для першої частини слова підходить д.-анг. īse(r)n „залізо, залізний”,.

Λικοσ (likos), син Спаргапейта – д.-анг. līc „корпус, тіло”.

Λογχατησ (longchate:s), Лукіан – "довговолосий" (д.анг. long "довгий", hæd "волосся").

Μαστειρα (masteira) д.-анг. māst “найбільший”, āre “честь, гідність”.

Respendial, Респендіал, аланський цар на початку V ст. – др.-анг. respan "дорікати" и deall “гордий, сміливий”.

σαγαρισ (sagaris), бойова сокира, зброя скіфів – д.-анг. sacu "війна" та earh “стріла”.

Σαδιμανοσ (sadimanos) – д.-анг. sǽd „пересичений, ситий” і mann „людина”.

Sangibanus, Санґібан, аланський цар V ст. в Галії – д.-анг. sengen “палити” і bān „нога, кістка”.

Σαυλιοσ (saulios), син Гнура – д.- анг. sāwol „душа”.

Σπαροβαισ (sparobais), – д.-анг. spær „гіпс, вапно” і býan „будувати”.

Τασιοσ (tasios), Тасій, провідник роксолан в кінці 2-го ст.. до РХ – д.-анг tæsan "ранити"

Φαδινομοσ (phadinomos) – д.-анг. fadian „керувати, вести” і nama „ім’я”.

Φαλδαρανοσ (phaldaranos) – д.-анг feld „поле, рівнина” і earn „орел” (“степовий орел”).

Φανδαραζοσ (phandaradzos) – д.-анг. fandian „намагатися, спробувати” і racian „панувати, керувати”.

Φηδανακοσ (phedanakos) – д.-анг. fadian „керувати, вести” і naca "човен, корабель".

Φλιανοσ (phlianos), Ольвія – від д.-анг. fleon „бігти, втікати, ухилятися”.


Наукова сумлінність вимагає процитувати автора, який мав власну думку з цього питання:


… з дев'яти древніх, безсумнівно аланських власних імен на заході, які дійшли до нас, тільки одне ім'я може бути пояснено з точки зору германської мови, та й то з натяжкою. Це ім'я Еосhаг (Браун Ф. 1899, 96-97).


Вибаченням Брауну може бути те, що він не міг знати, що для розшифровки слід використовувати давньоанглійську мову. З її допомогою вдається розшифровка також багатьох етнонімів скіфо-сарматських часів:

Αγαθυρσοι (agathyrsoi), агатирси, або агафірси, плем'я, яке згадується Геродотом – д.-англ. đyrs (thyrs) „велетень, демон, чарівник” добре підходить для етноніму. Для першої частини імені знаходимо д.-анг. ege “страх, жах”, а в целому „страшні велети або демони”. Однак фонетично ліпше подходять д.-анг. āga „власник”, āgan “мати, брати, отримувати, володіти”. Тоді етнонім можна зрозуміти як „ті, хто володіє велетнями”. Нижче ми розшифровуємо етнонім фиссагетів (див. Θυσσαγεται) як народ велетнів на півночі Скіфії. Отож, можна розуміти, що агатирси підкорили собі фиссагетів (фирсагетів-тиссагетів).

Βουδινοι (budinoi), будини, скоріше «вудини», народ, який жив, за словами Геродoта, в країні, що була заросла різними деревами – д.-анг. widu, wudu «дерево, ліс», суч. анг. wooden «дерев'яный».

Θυσσαγεται (thyssagetai), фіcсагети, один з народів на півночі Скіфії, згаданих Геродотом, або Thyrsagetae (за Валерієм Флакком) – звертає на себе увагу присутність у назвах декількох племен морфеми getai/ketai (Μασσαγεται, Ματυκεται, Μυργεται). Крім того, з історії відомі також фракійські племена гетів (Γεαται). Можна припустити, що це слово означає "народ". Найбільш близьким за змістом є чув. кĕтỹ "стадо, табун, зграя". Тоді тиссагети (фіссагети) – "буйний народ" (д.-анг. đyssa "забіяка, бузотера"). Якщо ж форма Валерія Флакка більш правильна, що цілком ймовірно, оскільки вона перегукується з назвою агафірсів (див. Αγαθιρσ, Αγαθιρσοι), то тоді тірсагети (фірсагети) – "народ велетнів або чарівників" (д.-англ đyrs "велетень, демон, чарівник").

Μελαγχλαινοι (melankhlainoi), меланхлени – Геродот розміщує меданхленов на північ від царських скіфів і пояснює їх назву як "одягнені в чорне" (гр. μελασ "чорний"). Насправді ця назва давньоанглійська, оскільки у давніх англів існувало власна назва Mealling, яка походиоа від д.-анг. a-meallian "ставати божевільним, безрозсудним" (див. Holthausen F. 1974: 216), яке разом з д.-анг. hleonian "захищати" було використано новоприбулими англосаксами для назви своїх родичів. Можна думати, що вони були особливо войовничими.

Νευροι (neuroi), неври, народ, який стоїть в переліку Геродота другим після агафірсов – Геродот вказує, що неври покинули свою батьківщину і оселилися серед будинів (IV, 105). Д.-анг. neowe, niowe означає „новий”, субстантивізація слова могла дати neower „новоприбулий". Самі себе англосакси так назвати не могли, але можна припускати, що ті, які прийшли раніше, могли так назвати новопрбулих одноплемінників.

Rosomonoi, росомони, народ згаданий Йорданом – "народ вершників" при д.-англ. hros/hors "кінь" і mann "человік, людина".

Σκυθαι (skythai), скіфи – д.-англ. scytta "стрілець". Скіфи вважалися найкращими стрілками з лука і в давньогрецькій мові етнонім "скіф" (σκυθασ) вважався синонімом стрілка. Думка про германське походження слова давно була висловлена Абаєвим: "герм.*scutja – ідеальний етимон для σκυθασ" (Абаев В.И., 1965, 21).

Маючи стільки свідчень присутності англосаксів на Україні в скіфо-сарматський час, що підтверджується також сепаратними лексичними відповідностями між давньоанглійською і слов'янськими мовами та участю англосаксів у створенні Ростово-Суздальського князівства (див. розділ Англосакси біля джерел російської державності), розглянемо, яке вони могли мати відношення до аланів.


Прабатьківщина англосаксів, визначена графоаналітичним методом, знаходилася у етноформуючому ареалі між Случчю, Прип'яттю та Тетеревом (див. карту ліворуч, на якій вона позначена червоними цятками). Цей ареал розділений на три приблизно рівні частини річками Уж та Уборть. Можна припускати, що на цих субареалах відбулося формування близьких між собою германських діалектів, носії яких утворили три окремі етнічні одиниці.

Топонімія, яка не піддається розшифровці слов'янськими мовами, але розшифровується за допомогою давньоанглійської і давньосаксонської, не тільки підтверджує зроблену локалізацію прабатьківщини англосаксів, але і свідчить про їх присутність на території континентальної Європи протягом тривалого часу і навіть часом наочно відбиває шляхи їх міграцій. У процесі тривалих пошуків топонімів англосаксонського походження їх було знайдено більше чотирьохсот (див. карту Google Map нижче). Більш докладно ця тема розглядається в розділі Давня англосаксонська топоніміка у континентальній Європі, а тут наведені лише деякі, найбільш переконливі приклади із загального списку.


Авратин, кілька сіл у Правобережній Україні – д.-анг. ǽfre "завжди, постійний", tūn "село".

Борятин села у Львівській і Житомирській областях України, у Брянській і Тульських областях Росії – д.-анг. bora – "син"; tūn "село". Сюди ж Боратин, села у Львівській, Волинській і Рівненській областях.

Брянськ (летописна Бринь), обласний центр у Росії – д.-анг. bryne „вогонь”.

Буртин, село в Хмельницькій области – д.-анг būr "селянин", tūn "село".

Вергулівка, село в Луганській обл. – д.-анг. wergulu "кропива”.

Витебеть, лп Жиздри, пп Оки – д.-анг. wid(e) "широкий", bedd "русло"

Волфа, річка, лп Сейму, лп Десни – д.-анг. wulf, анг. wolf "вовк”.


Праворуч: Річка Ірпінь.
Фото з сайту Foto.ua


Делятин смт у Івано-Франківській області – д.-анг. dǽl, dell "долина"; tūn "село".

Ірпінь, пп Дніпра – д.-англ. ear 1. “озеро” або 2. “земля”, д.англ. fenn “болото, мул”

Кирдани, село в Житомирській області – д.-анг. cyrten “гарний”.

Конотоп, десять населених пунктів в Україні, Росії, Білорусі, Польщі і ще кілька похідних від нього – д.-анг cyne- «королівський» (з *kunja "родовитий"), topp "верхівка".

Корсунь, кілька сіл і річок в Україні, Росії і Белорусі – д.-анг cors "очерет".

Мирутин, село в Хмельницькій області, Миротын, село в Рівненській області – д.-анг. mūr "стіна, мур", tūn "село".

Міус, річка бассейну Азовського моря – д.-анг. mēos "мох, болото".


Ліворуч: Річка Міус
Фото Оlga GOK. Ростов-на-Дону.


Рессета пп Жиздри, лп Оки – д.-анг. rǽs "напір" (від rǽsan "спадати, кидатися, спешішити") або rīsan "підниматися" і seađ "джерело, криниця".

Рихта, річка, лп Тростяниці, пп Ірші, лп Тетерева, пп Дніпра і села в Київській і Хмельницькій областях – д.-анг. riht, ryht “правий, прямий”.

Ромодан, смт у Полтавській області – д.-анг. rūma „простір, площа”, д.-анг. dān „вологий, волога місцевість”;

Сейм, річка, лп Десни – д.анг. seam „край”, „облямівка”, „рубець”.

Сож, річка, лп Дніпра – д.-анг. socian “кипіти”;

Хотин, кілька населених пунктів з цим або похідними від нього назвами в Україні, Росії, Белорусі, Польщі – д.-анг. hof “двір”, tūn "село".

Яготин, місто у Київській області – д.-анг. iegođ „острівець”.
Англосаксонська топонімія у континентальній Європі

На мапі населені пункти позначены темно-червоними цятками, гидроніми – синім кольором, окремо фіолетовим кольором позначені населені пункти типу Марково/Маркове.

Простір червоного кольору – прабатьківщина англосаксів. Жовтий – Сарматія. Червоними зірками позначені битви при Адріанополі (378 р.) і на Каталаунських полях (451 р,), в яких брали участь алани-англи.

Знайшовши в наведеному списку імена кількох аланских керманичів (Αρδαβουριοσ, Beorgus, Γωαρ, Eochar, Μαστειρα,Respendial, Sangibanus, Τασιοσ та ін.), ми можемо припускати, що алани насправді були або споріднені з англосаксами, або їх частиною. Йордан у своїй роботі "Про походження і діяння гетів" згадує плем'я росомонів, що населяло Північне Причорномор'я. Цю назву можна розуміти як "народ вершників" і бачити в ньому англосаксів, якщо для розшифровки залучити д.-апгл.hros/hors "кінь" і mann "чоловік, людина". Додаткову впевненість у правильності такого припущення дає ім'я росомонки Сунільди, яке звучить зовсім по-германськи: д.-англ. hild, д.-ісл. hild-r "війна, боротьба".(пор. Брунгільда, Матільда та ін.) Подібні імена давалися жінкам, які називалися "щитоносицями", або інакше валькиріями.

Иордан в своей работе "О происхождении и деяниях гетов" упоминает племя росомонов, населяшее Северное Причерноморье. Это названия можно понимать как "народ всадников" и видеть в нем англосаксов, если для расшифровки привлечь др.-англ. hros/hors "конь" и mann "человек". Дополнительную уверенность в правильности такого предположеня дает имя росоманки Сунильды, которое звучит совершенно по германски др.-англ. hild, др. исл. hild-r "война, борьба".(ср. Брунхильда, Матильда и др.) Подобные имена давались женщинам, называемых "щитоносицами", или иначе валькириями. Однак, оскільки є підстави вважати нащадками аланів як сучасних осетинів, так тюркські народи Кавказу, то при визнаній строкатості населення Північного Причорномор’я немає іншого виходу, як погодитись з тим, що під загальним ім'ям аланів в ті часи був прихований племінний союз, в якому провідну роль грали англосакси. Слід мати на увазі, що ідентифікація себе з "престижним" етносом окремими особами чи групами людей навіть без засвоєння його мови – явище широко поширене і в наш час. Пояснення чільного положення англосаксів у цьому племінному союзі полягає в тому, що якась їх частина окупувала місцевість на Донбасі, багату покладами мідних руд. Як показує скупчення топонімів навколо мідного рудника Картамиш північніше Дебальцевого, ці англосакси влаштувалися тут в тісному сусідстві з булгарами. Взявши під свій контроль міднорудну промисловість та металообробку, вони домоглися економічної переваги над іншомовним населенням Північного Причорномор'я і, як наслідок, політичного панування, чому є лінгвістичне свідоцтво. В.І. Абаєв, розглядаючи осетинське слово äldar "пан", "князь", писав:


Один з ранніх аланських напіввійськових, напівстанових термінів… Враження, яке справляла на сусідів військова організація алан, сприяло проникненню цього слова в угорську і монгольську (Абаев В.И. 1958, 126-127).


Абаєв виводив це слово від ос. arm "рука" и dar "тримати". Насправді воно є запозиченням д.-анг. ealdor "князь", "пан", "король", яке походить з д.-анг. eald "старий, старший". Термін провідників англосаксонського походження відповідає першості англосаксів в міжплемінних утвореннях.


Докази перебування англосаксів на Донбасі наводяться в розділах Сармати і Етнічний склад населення Великої Скіфії за даними топонімії ).

Від Геродота ми знаємо, що серед скіфів були скіфи «царські». Страбон виділяв серед сарматських племені крім язигів, ургів, роксолан також і «царських» сарматів. Очевидно визначення «царські» відповідало чільному племені. Харматта вважає, що пік сарматської могутності припадає на останню чверть 2-го і першу половину 1-го ст. до РХ. (Harmatta J., 1970, 39). В умовах стабільності розвиток торгівлі, засобів і шляхів сполучення призвели до того, що до початку 1-го тис. після Р.Х. в причорноморських степах стали з'являтися різні етнічні групи, які увійшли в племінний союз аланів. До висновку про можливе верховенство войовничого племені, етнічно чужого масам підвладного населення, приходять історики:


Етнічні розмаїття і мінливість, культурний обмін, часто через великі відстані, широкомасштабна політика та регіональні відмінності виступають при дослідженні степових імперій все чіткіше. Погляд сучасної етносоціології про те, що ранньосередньовічні народи складалися з різних груп, які збиралися навколо одного відносно невеликого ядра і скоро відчували себе належними до нього, підтверджується (Pohl Walter, 2002, 3).


Крім значного числа імен аланських ватажків, які пояснюються за допомогою давньоанглійської мови, германське походження аланів підтверджується також їх дружніми відносинами з германськими племенами готів, вандалів і свевів, які повинні були мати якесь більш серйозне пояснення, ніж ситуативний союз різномовних племен без певної мети і видимої причини. Очевидно, спільна германська етнопсихологія допомагала аланам швидше знаходити взаєморозуміння з готами і вандалами, ніж з іншими народам. У 378 р алани в союзі з розрізненими готськими загонами під загальним командуванням вождя вестготів Фрітігерна брали участь в розгромі римської армії під Адріанополем.

Вестготи, остготи, алани, мігруючи під натиском гунів в пошуках вільної землі для поселення, рухалися не єдиним потоком, а кожен з цих народів своїм власним шляхом і лише тимчасово об'єднуючись у військових цілях. Навіть алани рухалися щонайменше двома різними групами, що ускладнює встановлення шляхів їх міграцій за історичними документами. Як завжди це має місце при переселення народів, їх шлях маркується заснованими поселеннями, в яких з різних причин залишається частина мігрантів. Таке явище було виявлено при переселеннях древніх булгар, кімврів, англів і саксів. Щлях алан до Адріанополя вімічають Варна (д.-анг. wearnian "остерігати, охороняти") і Бургас (д.-анг. burg "бург, замок") в Болгарії. Ланцюжок топонімів, які можуть маркувати шлях подальшого руху аланів після Адріанополя, складають наступні:

Рашково, село в Софійській обл., Болгарія – д.-анг. ræscan "тримтіти, коливатися". Найімовірніше давньоанглійське слово мало й інше значення, як це має місце у спордіненому з ним ісл. raska , яке перекладається і як "тремтіти", і як "переміщати" і "витісняти". Для назви населеного пункту мігрантів це значення підходить значно краще. Пор. Рашка, Рашковичи, Рашковци.

Берковица, місто в Монтанській обл., Болгарія – д.-анг. berc "береза".

Рашка, селище міського типу, центр Рашського округу в Сербії– д.-анг. ræscan "тремтіти, коливатися". Див. Рашково.

Сиге, село в громаді Жагубиця в Сербії – д.-анг. sige 1. "низина", 2. "перемога".

Рашковичи, село в Боснії і Герцеговині, частина громади Горажде – д.-анг. ræscan "тремтіти, коливатися". Див. Рашково.

Берковица (Berkovica), село в Боснії і Герцеговині д.-анг. berc "береза".

Рашковци, село в Боснії і Герцеговині, частина громади Добой – д.-анг. ræscan "тремтіти, коливатися". Див. Рашково.

Винковци (Vinkovci), місто у східній Хорватії – д.-анг. wincian "моргати, блимати, мерехтіти".

Валпово (Valpovo), місто у східній Хорватії – д.-анг. hwelp(a), анг. whelp "цуценя".

Сексард (Szekszárd), місто в Угорщигі, центр медьє (області) Тольна – д.-анг. sex, siex, "шість", eard "земля, країна, місце, поселення".

Однак, судячи за густиною англосаксонської топонімії (див. GoogleMap вище), більша частина аланів спочатку відійшла у Прикарпаття, а далі, перейшовши Карпати, просунулися в Трансільванію. Цей шлях серед інших маркують такі топоніми:

Рахів, місто в Закарпатті – д.-анг. raha "сарна".

Бирсана (Bârsana), село в Марамуреші (Румунія) – д.-анг. bærs, bears "окунь".

Рохія (Rohia), село в Марамуреші – д.-анг. raha "сарна".

Брад (Brad), місто, жудець Хунедоара (Румунія) – д.-анг. bræd "ширина".

Арад (Arad), місто, жудець Хунедоара (Румунія) – д.-анг. ared, arod "швидкий".

Подальший шлях просування алан по території, заселеній германомоними племенами, прослідкувати важко з огляду на подібності місцевих діалектів давньоанглійській. Однак відомо, що у союзі з вандалами і свевами алани дійшли до Іспанії, де заснували своє королівство, а після знищення цього королівства вестготами вони разом з вандалами переправилися до Північної Африки. Королі новоствореного тут королівства офіційно іменували себе королями вандалів і аланів (Браун Ф. 1899, 96). Ця держава проводила занадто агресивну зовнішню політику і проіснувала лише до 534 року, впавши під ударами Візантії.

Під час руху через Францію алани також закладали свої поселення і їх шлях до Еспанії по південній Франції можуть маркувати такі населені пункти:

Бурк-ан-Брес (Bourg-en-Bresse), місто, центр департаменту Ен в складі кантону Ланьйо – д.-анг. burg "бург, місто", bræs "руда, бронза".

Ліон (Lyon ), місто, центр региону Овернь — Рона — Альпи – д.-анг. lion "позичати, сберігати".

Лан (Lemps), комуна в регіоні Рона — Альпи, департамент Ардеш – д.-анг. limpan "належати", "пасувати".

Жиньяк (Gignac), комуна в регіоні Лангедок-Русільйон, департамент Еро – д.-анг. geagn "проти", gegn "прямий, правий".


Ліворуч: Аланське корелівство в Іспанії.


В Іспанії Аланське королівство існувало дуже недовго (409-426 рр.), але аланська присутність тут ніби відбилося в декількох топонімах, які допускають розшифровку за допомогою давньоанглійської мови. наприклад:

Аленкер (Alenquer), центр муніципалітету в Португалії – існує пояснення назви як "Аланский храм" із залученням д.герм kerika "церква". Назву могли б дати і вестготи, але в готській мові подібного слова не зафіксовано, а в давньоанглійській було присутнє cirice "церква".

Мадрид, столиця Іспанії – перша згадка про місто збереглося в арабській транскрипції: مجريط (Majrīṭ, вимовляється maʤrit). Є декілька версій походження назви, але можна відстоювати і її аланське походження: д.-анг. māg "поганий, безсовісний" и rīđ "потічок, річка". Мадрид розташований на невеликій річці Мансанарес.

Мурсія (Murcia), центр однойменної провінції в Іспанії – д.-анг. murcian "бути незадоволеним, скаржитися".

Утьєль (Utiel), провинція в Іспанії – д.-анг. ūtian "виганяти, викрадати".

Слід сказати, що думка про германську етнічність аланів не нова, про це писали і античні, і сучасні історики. Зокрема, Франц Норман Дейвіс, зараховує до східнонімецьких племен, крім швабів, лангобардів, буругундів, вандалів, гепідов, готів, також і аланів (Дейвіс Норман. 2000. 241). Така думка не отримала загального визнання в основному тому, що їх прямими нащадками беззастережно вважалися осетини (Браун Ф. 1899, 96).

Певні свідоцтва про дружні стосунки готів і аланів надає також археологія. У той час як слов'янські племена зарубинецької культури витісняються сарматами з лісостепового Придніпров'я між Тясмином і Стугною, "у відносинах сарматів та носіїв черняхівської культури в II – IV ст. склалася зовсім інша ситуація, ніж в сарматсько-зарубинецьких". Сармати беруть участь у складанні південно-західного регіону черняхівської культури, а їх похоронні обряди подібні черняхівським. (Баран В.Д ., 1985, 9-10). Черняхівська культура створювалася готами, які прийшли в Причорномор'я з півночі, а її сарматські культурні риси були суперстратнимі, "тобто вони наклалися на вже сформовану культуру в процесі її поширення на нові території" (Гудкова О.В. 2001, 39). У зв'язку з цим можна припускати, що культурна взаємодія готів і певної частини сарматів була обумовлена близькістю їхніх мов і звичаїв, які збереглися з часів германської спільності.

Беручи все це до уваги, ми повинні зробити остаточний висновок, що германомовними аланами могла бути тільки та їх частина, яка в період Великого переселення народів пішла в Центральну Європу, а потім до Іспанії і Африки і, як виявилося, навіть на Британські острови. Іншими словами, під загальним ім'ям аланів повинні таки ховатися як германомовні, так і іраномовні, і навіть тюркомовні племена Північного Причорномор'я, причиною чого могло бути перенесення назви домінуючого племені на інших учасників добровільного або примусового союзу різномовних племен.


Досить недавно були узагальнені давно відомі фахівцям зв'язки циклу легенд про короля Артура, лицарів Круглого столу і Священного Грааля зі скіфо-сарматським світом. У 2000 році була опублікована книга, в якій автори намагаються пояснити причину цих зв'язків (Littleton C. Scott, Malcor Linda A . 2000). Однин з цих зв'язків був помічений одним з перших, а пізніше про нього згадує Дюмезиль. У багатонаціональному епосі народів Кавказу про нартів описується епізод смерті одного з героїв на ім'я Батраз, який має паралель в смерті короля Артура. Обидва вмирають від того, що їхні мечі закидаються в воду.


Одна з ілюстрацій книги "From Scythia to Camelot": Смерть короля Артура. Картина Даниеля Маклайза.


Вказана книга викликала неоднозначну реакцію в науковому світі, оскільки докази авторів побудовані на аналогіях, які, можливо, не виглядають переконливими. Непереконливими виглядають і причини цих зв'язків у впливі невеликої кількості язигів, що служили в римських легіонах на території Британії в 2-му ст., на культуру корінного населення, яке було на той час кельтським. Ворожі римлянам кельти не могли мати з ними тісних культурних контактів, тим більш сумнівно, що вони піддалися культурному впливу язигів. Такий вплив могли зробити нові мігранти численні алани-англосакси, які, безумовно, мали спільні культурні елементи з іраномовним населенням Північного Причорномор'я, але історичних даних про переселення алан до Британії немає. Хоча Лінда Малькор пояснює ім'я Ланцелота, одного з лицарів короля Артура як “(A)lan(u)s à Lot” (алан з Лота, району в Південній Галії, де свого часу концентрувалися алани). Можна було б припускати, що разом з Ланцелотом до Британії могли прибути і інші алани.

Якщо алани прибували в Британію з Південної Галлії, тим більше вони могли це робити з Північної Галлії. Відомо, що Флавій Аецій, заслужений полководець і фактичний намісник Галлії, відомий своєю перемогою над гунами на Каталаунських полях в 451 році поблизу міста Шалон-ан-Шампань, передав у володіння аланському королю на ім'я Еохар, або Гоар, територію Арморіки (північний захід Франції). Відомо, що Еохар з частиною алан не слідував за царем Респендіалом в Іспанію, а залишився в Центральній Франції.Інвазія у Римську імперію готів, гунів, вандалів і англосаксів у 4-6 ст. н.е.


В подальші часи в Армориці було кілька правителів на ім'я Алан і, крім того, про заселення півострова Бретань та прилеглих областей численною аланською ордою свідчить місцева топоніміка:

Брест (Brest), місто на узбережжі Атлантичного океану, в бухті – др.-анг. breost "грудь". Населених пунктів з такою назвою в Європі набереться півтора десятка, всі вони можуть мати слов'янське походження, але назва французького міста не входить в їх число.

Керлуан (Kerlouan), громада в регіоні Бретань – д.-анг. ceorl "людина, чоловік, селянин", āgan (анг. own) "власний".

Ландеда (Landéda), громада в регіоні Бретань – д.-анг. land "країна, земля", ead "багатство, щастя".

Ландерно (Landerneau), громада в регіоніБретань – д.-анг. land "країна, земля", earnian "добувати, завойовувати".

Ландвизьйо (Landivisiau),громада в регіоні Бретань – д.-анг. land "країна, земля", eawis "видимий".

Локарно (Locarn), громада в регіоні Бретань, департамент — Кот-д’Армор – д.-анг. loc "замок, засув", ærn "дім".

Ростренен (Rostrenen), громада в регіоні Бретань, департамент — Кот-д’Армор – д.-анг. rūst "іржа, іржавий, червоний", ren "дім".

До цього скупчення з району битви на Каталаунських полях веде ланцюжок топонімів, що розшифровуються за допомогою давньоанглійської мови, в який входять наступні населені пункти: Сезанн (Sézanne), Берне-Вильбер (Bernay-Vilbert), Рамбуйе (Rambouillet), Бру (Brou), Берне-ан-Шампань (Bernay-en-Champagne), Лаваль (Laval), Корніє (Cornillé), Ренн (Rennes). Показово, що назва міста Рамбуйє розшифровується давньоанглійською як "овеча вовна" (д.-внг. ramm "баран", wull "вовна"). Очевидно місцеве населення тут здавна займалося вівчарством і у XVII ст. тут була утворенана королівська вівчарня, де була виведена тонкорунна порода овець рамбульє.

Бенедиктинський чернець Беда Преподобний в своїй історії англів стверджував, що племена англів, саксів і ютів переселилися до Британії в середині 5-го ст. після того, як її покинули римські легіони. Беда пише про це переселення дуже скупо, але повідомляє імена керівників англів Генґіста і Горзи (Беда Достопочтенный, XV), які з давньоанглійської можна перекласти як "жеребець" і "кінь" (д.-анг. hengest, hors). Такі імена підходять чоловікам народу вершників, якими були алани, а жителі Ютландії, звідки, на думку Буди, прийшли англи, вершниками не були так само, як і інші германці. Беда описав ці події через більш ніж 150 років і очевидно використовував мізерні дані про місця поселення англів у римського історика Тацита (бл. 56 – бл. 117 н. е.).

В англійському графстві Оксфордшир на схилі пагорба поблизу містечка Уффінгтон зображена дивна фігура довжиною 110 м, яка формою нагадує коня. Загадкова фігура виконана методом заповнення ровів битою крейдою, але походження її неясне. Переважає думка, що фігура має кельтське походження і на доказ цього серед іншого наводиться подоба дивної голови фігури зображенням на кельтських монетах I ст. н.е. Однак при уважному вивченні виявилося, що тут має місце накладення одна на іншу двох різних фігур – коня і дракона або змії (Botheroyd Sylvia und Paul F. 1999. 416). Можна припускати, що первісна фігура дракона була пізніше перетворена на фігуру коня. Не виключено, що це було зроблено під час правління короля Альфреда Великого, що також припускається. В такому випадку фігура могла бути модернізована вершниками аланами, для яких кінь був символом поклоніння, запозиченим від тих іранців, котрі входили в багатонаціональний сарматський союз.


Уффінгтонський білий кінь. Аерофотографія з Вікіпедії.


Имеется много других разрозненных свидетельств о пребывании сармат в Британии, так же как и гипотез о том, как они туда попали. Особенно много артефакторв предполагаемого сарматского происхождения имеется в музеях относящихся к римскому времени. Этой темой активно занимается Джузеппе Николини (Giuseppe Niolini) из Миланского университета (Италия).


У принципі, схожість етнонімів англи і алани може свідчити про їх спільне походження, тим більше, що про можливу метатезу в слові алани говорить назва племені ревком-аналоїв, тобто «світлих» або «диких» аланів. Якщо n у цьому етнонімі звучало як ng (ŋ), то перетворення «англів» в «аланів» було б цілком можливим (angloiaŋloialŋoialanoi). Германські племена англів відомі з часів римського історика Тацита (бл. 56 – бл. 117 н. е.) Етимологія етноніму зводиться до герм. *angula «гак», нібито тому, що країна, яку вони заселяли, мала вигнуту форму. Таке пояснення припускає германське походження слова.

Германські племена англів відомі з часів Тацита. Етимологія етноніму зводиться до герм. *angula «гак», нібито тому, що країна, яку вони заселяли, мала вигнуту форму. Інше, а саме, тюркське походження етноніму більш імовірне з с точки зору семантики. Давньотюркське oğlan (ohlan) "син, хлопець, парубок" мало і друге значення, а саме, "вершнник" (чув. діал. юлан "кінний, верховий"). Від тюркського слова походить назва легкої кавалерії улани (пол. ułani, анг. Uhlans). Досить прийнятне пояснення наштовхується на фонетичні труднощі, подолання яких носить гіпотетичний хпрактер. Корінь в тюркських мовах представлений тільки у кількох похідних словах, але сам по собі не має жодного значення. Можно припускати, що це варіант корня (oŋğ), який має кілька значень – "частина, доля", "правий", "легкий, зручний", "покращуватися", тобто первісно oğlan існувало у формі oŋğlan і вже від цієї форми походять angl- і alan. Спроби зв'язати етнонім алан з тюркським oğlan відомі давно, але вони вважаються сумнівними (Лайпанов К.Т., Мизиев И.М. 2010, 44) невідомо чому.Алани, перейшовши на лівий берег Дніпра, перебували в тісному контакті з іранськими племенами досить довгий час і могли брати участь у формуванні спільного культурного середовища. Наскільки в нього були залучені англи і сакси, сказати важко. Швидше за все, елементи сарматської культури занесли до Британії саме алани. На півночі Франції в районі Кале є кілька топонімів, що розшифровуються за допомогою англійської мови: Берк (Berck), Берне-ан-Понтьє(Bernay-en-Ponthieu), Рамбюр (Rambures) та ін. Звідси до острова Британії всього один крок, недарма назва протоки Па-де Кале, яка відділяє його від материка, саме так і перекладається з французької. У гарну погоду алани могли неодноразово без проблем переправлятися на острів задовго до вторгнення в Англію Вільгельма Завойовника в 1066 г. Коли вікінги почали свої грабіжницькі напади на Нормандію в IX столітті, там вже проживало населення, що говорило на французькій мові, оскільки до середини X століття вікінги сприйняли релігію і мову "французів" (Сойєр Пітер , 2003 11), тобто аланів там не повинно було бути. Вільгельм Завойовник відправився в похід від гирла Сомми неподалік Кале. Не виключено, що саме цим же шляхом скористалися також англи і сакси. Все-таки морська подорож з Ютландії до Британії для людей, які не мали тривалої традиції мореплавства, була б дуже ризикованим підприємством.

Звичайно, певна частина аланів залишилася на Північному Кавказі і цьому є свідчення в місцевій топонімії, найбільш переконливі приклади якої наведено нижче:

Конечно, определенная часть алан осталась на Северном Кавказе и этому есть свидетельства в местной топонимии (см. карту справа).


Справа: Англосаксонская топонимия в Приазовье и на Северном Кавказе.


Єя, річка, що втікає в Азовське море і похадні від цієї назви – д.-анг. ea "вода, річка".

Сандата, річка, лп Єгорлику, лп Маничу, лп Дону і село на цій річці – д.-анг. sand "пісок", ate "бур'ян".

Большой и Малый Гок, річки, пп Егорлику, лп Маничу, лп Дону – д.-анг. hōk "гак". Відповідно до місцевої вимови звук г в цьому і наступному словах – фрикативний.

Гузерипль, селище в Майкопському муніципальному районі Республіки Адигея – д.-анг. hūs "хата", "місце для хати", rippel "підлісок".

В цілому поширення англосаксонської топонімії на Північному Кавказі відповідає території Кавказької Аланії (див. Карту нижче).Ліворуч: Кавказька Аланія (By Constantine Plakidas).


Про Кавказьку Аланію залишив деякі відомості угорський чернець Юліан, який відвідав її 1235 року під час вжитих пошуків прабатьківщини угорців за дорученням угорського короля Бели, рухаючись з міста Матріка в країні Сихії на західних схилах Кавказу:

… жителі (цієї країни – В.С.) представляють суміш християн і язичників: скільки містечок, стільки князів, з яких ніхто не вважає себе підлеглим іншому. Тут постійна війна князя з князем, містечка з містечком: під час оранки всі люди одного містечка збройні відправляються разом на поле, разом косять, і то на суміжному просторі, і взагалі виходячи за межі свого містечка для рубки дров, або для будь-якої не було роботи, йдуть всі разом і збройні, а в малому числі не можуть ніяк вийти безпечно зі своїх містечок (Гарданов В.К. 1974, 33).

З опису видно, що ні про який племіний союз або про панівне плем'я в Аланії говорити не доводиться. Якщо і залишалися ще в цих місцях англосакси, то в дуже невеликій кілкості. Вільгельм (Віллем) Рубрук, відправлений королем Людовиком IX послом в Монголію, в 1253 р. зустрівся з аланами в Криму і відмітив, що вони там називаються аас (Рубрук Вильгельм де. 1957, XIII). Він також відзначив, що алани не п'ють кумис, з чого можна констатувати, що вони не були тюрками, для яких кумис є національним напоєм (там же, XII). Далі він інколи згадує аланів на Північному Кавказі і, зокрема, зазначає, що вони, на відміну від інших тутешніх народів, є добрими ковалями. Ковальське ремесло алани могли опанувати в часи свого перебування на Донбасі.


Однак більша частина англосаксів до аланів прямого відношення не мала. У той час як алани, які могли бути однією з тих трьох етнічних одиниць, сформованих ще на прабатьківщині, мігрували в південно-західному напрямку, англи і сакси рухалися своїми шляхами у напрямку до Німеччини, а звідти вже дісталися на Британські острови. Дослідження англосаксонської топоніміка в Центрально-Східній Європі допомагає відновити цю картину. Як зазвичай буває при масовому переселення народів, частина переселенців залишається на тимчасовій стоянці, в той час як основна частина одноплемінників через деякий час (рік-два або більше) пускається в подальшу путь. Так на шляху слідування виникають ланцюжки поселень, назви яких у багатьох випадках збереглися до нашого часу. У нашому випадку ми маємо дві таких ланцюжка англосаксонських топонімів, один з яких перетинає центральну Польщу, а другий йде уздовж Карпат і далі через Моравські ворота в Богемію. Очевидно, через центральну Польщу йшли англи в північну Німеччину. Сакси ж через Богемію долиною Ельби проникли на територію сучасної Німеччини туди, де зараз знаходяться землі Саксонія і Саксонія-Ангальт. Тут їх більша частина зупинилася на постійне проживання. Інша ж частина рушила далі до узбережжя Північного моря туди, де тепер знаходиться земля Нижня Саксонія.


Одним зі свідчень руху англів через Польщу може бути розшифровка назви села Чорштин (Czorsztyn) в Малопольському воєводстві як "виступаюча скеля" (д.-анг. scorian "виступати", stān "камінь, скеля"). В цьому селі, дійсно, є стрімка скеля на березі водосховища, утвореного на річці Дунаєць (див. фото праворуч). Подібні слова є або були наявні в німецькій мові (д.-в.-н. – scorra "скеля", Stein "камінь"). Крім того в Польщі є ще кілька населених пунктів, які містять в собі складову штин (Вольштин, Фальштин і, можливо, інші), усі вони можуть мати як англосаксонське, так і німецьке (тевтонське) походження. Англосаксонське походження можна припускати більш обгрунтовано тільки тих, які входять до складу ланцюжка чи скупчення топонімів, що ми маємо у випадку з Чорштиним. Проте у смузі топонімів, що проходить через центральну Польщу, є такі, про англосаксонське походження яких можна говорити досить впевнено. Наприклад, назва села Корнати добре розшифровується за допомогою др.-анг. corn "зерно", ate "овес". Рух саксів маркують в Чехії такі топоніми як Оломоуц, Хрудим і кілька інших, в тому числі таких, що мають складову tyn, яка відповідає д.-англ tūn "село".

С началом гуннского нашествия аланы, оставшиеся в Восточной Европе, были вынуждены искать для поселения новые земли. Часть из них вместе с вестготами ушла на запад и в конце-концев их остатки оказались в Африке, где и пропали бесследно. Небольшая часть алан ушла в горы Кавказа, но основная их масса мигрировала через Среднерусскую равнину на Верхню Волгу и еще долго продолжала играть свою заметную роль в истории пока окончательно не асимилироалась среди более многочислнного окружающего населения (см. Англосаксы у истоков российской государственности, Освоение Сибири и Дальнего Востока англосаксами).

В корпус исторических источников о времени "Великого переселения народов" как нельзя лучше вписывается древенегерманская поэма "Видсид" ("Песнь путешественника", англ. Widsith) и я благодарю Антони Вренгу (Antoni Wręga) за эту любезную подказку. В окончательной форме поэма сложилась не позднее VII в., но основана на более древних германских сказаниях. Странствующий поэт (др.-англ. scop "певец") упоминает о встречах на своем пути с особами "исторические прототипы которых жили в разное время между III и VI вв." (Смирницкая О.А. 1982, 251). Очевидно, к оригинальному тексту позднейшие сказители добавляли все, что им было известно о делах минувших дней без четкого представления о их хронологии. Автор оригинала сообщает, что прибыл ко двору короля остготов Эрманариха т.е. Германариха (IV в.) с востока:

       He mid Ealhhilde

       fælre freoþuwebban forman siþe

       Hræđcyninges ham gesohte,

       eastan of Ongle, Eormanrices

       wraþes wærlogan. Ongon þa worn sprecan (Anscombe Alfred. 1915, 132).

В поэтическом переводе В.Г. Тихомирова с древнеанглийского эти строки звучат так:

       С прекрасной Еальххильд

       в первый раз ко властителю

       хред-готов многохрабрых с восхода

        направился он из Онгеля к Эорманрику,

       клятвохранителю и начал много речивый (Смирницкая А.О., Тихомиров В.Г. 1982, 14-15).

Наименование страны Онгель, то есть Старой Англии, что всем понятно, может свидетельствовать о тюркских корнях этого слова, а размещение ее восточнее державы Германариха вызывает недоумение исследователей и этому недоразумению ищутся различные объяснения (Смирницкая А.О. 1982, 253). Некоторые из них даже считают, что соответствующая строка является ошибкой и ее следует убрать из текста поэмы вообще (Anscombe Alfred. 1915, 126).

Автор перечисляет многочисленные племена и имена королей, которые он посетил во время своих скитаний и неоднократно первыми называет гуннов и (хред)-готов, но, что удивительно, ни разу не упоминает об аланах и их королях. Это может быть объяснено тем, что в этом не было необходимости, ибо он сам был аланом. С другой стороны, странствовать в одиночку в те бурные времена было опасно, что заставляет продположить, что он путешствовал вместе с армией аланов.


Говорячи про присутність англосаксів у Східній Європі в скіфсько-сарматські часи, не можна обійти мовчанням схожість етнонімів "саки" і "сакси". Саки вважаються скіфським плем'ям, яке проживало в Середній Азії, але мова їх невідома. Судити про неї можна лише за окремими словами. Одним з таких слів є ім'я одного з ватажків саків Скунхи. Цей "сак Скунха" зображений на Бехістунському пам'ятнику епохи Ахаменідів, що складається з декількох висічених у камені фігур і написів до них за сотню кілометрів від Хамадана. Як випливає з напису, цар Дарій захопив Скунху в полон і опанував його країною. Пошук пояснення імені Скунхі вівся в іранських мовах і для цього були залучені ос. Sk'uänxun (дигорський діалект) і sk'uyxyn (іронський діалект), які мають значення «відрізнятися». Дієприкметник від дієслова, до яких сягають ці слова, могло означати «знаменитий», «доблесний» (Фрейман А.А ., 1948, 239). Пояснення досить переконливе, але наукова об'єктивність змушує перевірити й інші варіанти. А.А. Фрейман вважав, що осетинське слово споріднене іншим іранським і має також відповідності в деяких індоєвропейських мовах в основі яких лежить поняття «звертати увагу». Проте є д.-анг. scunian «уникати, ухилятися» неясного походження, яке не має відповідностей в інших германських мовах. Семантичний зв'язок, хоча і віддалений, з осетинським словом є (наприклад, вихідним було значення «відокремлюватися, виділятися»), тому не виключено їх спільне походження. Ці міркування показують, що питання про етнічну приналежність саків поки що не може бути вирішене остаточно.


AlanyZUK https://cdn.simplesite.com/i/0d/50/282882356721307661/i282882364654186248._szw1280h1280_.jpg