Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Кімври


Ототожнення кіммерійців з кімврами, тобто з тим самим ім'ям, під яким в історії відомо одне з племен, яке воювало в кінці 2-го ст до н.е. з Римською республікою в союзі з тевтонами, простежується з античних часів. Обидва ці народи часто фігурують в роботах древніх істориків під одним ім'ям. Аналіз свідчень Гомера, Гекатея Абдерського, Ефора Кимського, Плутарха, Посідонія, Кратета Малоського, Страбона в своїй роботі дає Марек Ольбрихт (Olbrycht Marek J. 2000, 87-90). Також і в наш час неодноразово розглядалося питання про просування кіммеріцев в Західну Європу в історичних, археологічних та філологічних дослідженнях. Зокрема, його піднімали Т. Сулимирський, Я. Боузек, Я. Пструшінська (там же. 2000, 71-72). Тут же розглядається етнічнічність кімврів виходячи з власних уяви про кіммерійців (див. розділ Кіммерійці).

Хоча більшість фахівців вважають кімврів германцями, все-таки деякі в цьому сумніваються, відносячи їх або до кельтоскіфів (див. Еременко В.Е., Щукин М.Б. Кимвры, тевтоны, кельтоскифы и некоторые вопросы хронологии рубежа среднего и позднего латена // Проблемы хронологии эпохи латена и римского времени. СПб. – 1992. – С.80-115. ), або до кельтів (див. David K. Faux. The Cimbri Nation of Jutland, Denmark and the Danelaw, England: A Chronological Approach Based on Diverse Data Sources)

Ми пов'язуємо кіммерійців з курдами, а на підставі аналізу топонімії Західної України ми прийшли до висновку, що предки курдів мали свої поселення на території Поділля (сучасні Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області), де виявлені скупчення топонімів, які розшифровуються за допомогою курдської мови. В той же час, аналіз поширення археологічних культур дозволяє зробити припущення, що на Поділлі проживало окреме гомогенне і численне плем'я:Вже сам факт, що носії культур Ноа, Гава-Голігради, Козія і ін не просунулися на урожайні землі Придністров’я східніше Збруча і північніше басейну Пруту, свідчить про значну перешкоду, яка не дозволяла їм це зробити. Можемо лише припускати, що на цих теренах проживало досить сильне, консервативне за своїми традиціями плем’я, яке, використовуючи природні умови – важкодоступні каньйони подільських річок – не допускало чужинців на свої землі. (Крушельницька Л.І., 1998, 193).


Припущення про міграцію частини кіммерійців-курдів в західному напрямку підтверджують слова іранського походження в польській і чеській мовах (див. ( До питання про ірансько-слов'янські мовні зв'язки) і топонімія. Основна маса топонімів курдського походження концентруються на Поділлі, але спорадично вони зустрічаються також на більш західній території. Оскільки їх було досить мало, вони не бралися до уваги. Однак, при аналізі топонімів південно-східного кута території Польщі (а саме в Люблінському воєводстві) на невеликому просторі було виявлено невелике скупчення топонімів, які легко розшифровуються за допомогою курдської мови, серед яких Нароль, Паари, Пордисувка, Ребізанти.

Як показала розшифровка, ці назви так чи інакше пов'язані зі звичаями, релігією. Ці села розтягнуті ланцюжком з південного сходу на північний схід на відстані п'яти-десяти кілометрів одне від одного між двома великими лісовими масивами. Дещо в стороні від них розташоване місто Більгорай (Bilgoraj), назва котрого може походити від курд. belg "лист" і семантично близького ray "корінь". В найближчій окрузі розташовані численні села, які містять в своїй назві слово майдан від іран. *maiθana- "місце перебування, житло"(Майдан, Майданек, Майдан-Гурни, Майдан-Вєлькі, Майдан-Сопоцкі, Майдан-Неприскі) розташованих в близькій окрузі на відстані до сорока кілометрів від зазначених вище сіл(про іранське походження слова "майдан" див. Іранська топонімія).

Непогану розшифровку курдською мовою має назва Бескіди системи хребтів в північній зовнішній смузі Карпат. Вони розташовані на кордоні Польщі зі Словаччиною і Україною, між річкою Моравою на заході і верхів'ями ріки Сан на сході. Схили гір покрити буковими і смерековими лісами, на безлісих вершинах знаходяться альпійські луки. У Бескидах є зручні перевали на висоті 500-1000 метрів, які використовувалися з самої давнини.

В українській мові дуже багато подібних слів з різними, але семантично близькими значеннями. Сама гірська система називається Бескіди, Бещад, Бещади, але є ще й слова зі значеннями «крутість», «прірва», «скеля», «гора», «гірський хребет» – бескед, бескет, бескеда, бешкет, бескеддя та ін. Під впливом української польською ці гори називаються Beskid, Beszczad, але раніше називалися Bieszczad, а польське beskid має значення «гірський хребет, гори, вкриті лісом». Схожі слова в різних варіантах з подібними значеннями є також в словацькій та чеській мовах. Загальноприйнятого етимологічного тлумачення цих слів немає. Частіше вони зв'язуються з алб. (фрак.)bejškе «гірське пасовище», «ряд високих гір», але при цьому залишається незрозумілим формант – (к)ед. Робилися також безуспішні спроби знайти витоки цього слова в германських мовах (див. у Фасмера або Мельничука).

Однак для пояснення слова найкраще підходять слова іранських мов: beš /biš «ліс» і gada/ğada/qät «дерево». Правда, в курдській мовою поки виявлено лише слово beš, але слова gada /ğada/qät є саме у близькоспоріднених з курдського осетинській, ягнобській, пушту і перській мовах, тому воно могло бути і в курдській, але ж зникло. З іншого боку, серед кіммерійців могло бути і невелике афганське плем'я, бо деякі топоніми на Правобережній Україні розшифровуються засобами пушту. Обидва пропонованих для розшифровки слова пов'язані між собою за змістом, але на перший погляд не зовсім підходять для назви гори. Однак, це не так. Одне й те саме слово в близькоспоріднених мовах може означало або ліс, або дерево, або і те, і інше (напр. серб. гора 1. "ліс", 2. "гора", болг. гора «ліс»). Таким чином, д.-курд. *bešqät могло мати значення «гора вкрита деревами», що цілком відповідає за змістом деяким сучасним слов'янським словам з цього семантичного гнізда. Якщо ж слова, спорідненого словами gada/ğada/qät в курдській мові ніколи не існувало, то тоді можна взяти до уваги курд. qad 1. "кордон, межа, кордон", 2. "місце, поле". У такому випадку bešqad означало «лісовий кордон», що навіть краще підходить до ситуації, оскільки по той бік Карпат курдських топонімів немає, тобто курди не зважилися перейти цей лісовий кордон. Відзначимо, що Карпати вкриті лісами і певна частина їх називається Лісисті Карпати. Якщо ж говорити про албанське слово bejškе, то воно могло бути похідним від запозиченого курдського beš в ті часи, коли протокурди і фракійці були сусідами десь поблизу Вінниці чи Жмеринки.

Такі переконливі свідчення про перебування курдів у східній частині Польщі стали мотивуванням пошуків курдських топонімів на великому просторі і вони дали багаті результати. В достатній мірі курдська топонімія в західній частині Польщі і далі в інших країнах Центральної Європи розглядається в розділі Іранська топонімія. Тут же зазначимо, що тільки на території Польщі було виявлено більше семи десятків топонімів, які можуть мати курдське походження. Топоніми розподілені, хоча і нерівномірно по всій території країни. Далі сліди курдів приблизно від району Познані ведуть в Північну Німеччину. Про перебування їх тут свідчать такі топоніми як Гермакере, Гермендорф (курд. germ "теплий"), Гердсхаген, Гердау (курд. gerd "великий"), Варен (курд. war "стоянка, табір") та ін.

Між 350-320 р. до н. е. грек Піфей, але уродженець Массалії (сучасний Марсель), здійснив подорож уздовж берегів Північно-Західної Європи до того місця, де закінчуються кельтські області і починається "земля скіфів"(Магидович И.П., Магидович В.И., 1970, 33). Він залишив докладний звіт про цю подорож. До нашого часу звіт не дійшов, але Піфея цитували багато античних істориків і з цього матеріалу можна зробити висновок, що він відвідав північно-західне узбережжя Німеччини аж до гирла Ельби. Пліній, який повинен був бути знайоми зі звітом Піфея, писав наступне:


Піфей повідомляв, що гвіони, германське плем'я, живуть у мілководній частині моря, званого Метуоніс, яке простягається на 6000 стадій. Звідти можна зробити одноденні плавання на острів Абалус. Навесні хвилі моря вимивають бурштин, який є відкиданням твердого субстрату морської води. Місцеві жителі використовують його в якості палива замість дров і продають його сусіднім тевтонам (HENNING RICHARD. 1944: 156)


Де саме знаходилися країна Метуоніс і острів Абалус, невідомо. Крім того, їхні назви, як і імена місцевих жителів, неможливо переконливо розшифрувати жодною з європейських мов. Таку можливість надає тільки курдська:

Гвіон (Guionen) – курд. xweyî "господар, володар" і an "край, сторона". Це означає, що місцеві жителі представилися мандрівникам як власники країни, що досить логічно.

Метуоніс (Metuonis) – курд. meta "товар, майно", yan "сторона". Оскільки гвіони вважали бурштин товаром, таке пояснення виправдане.

Абалус (Abalus) – курд. evel "перший". Очевидно, було кілька островів, де добували бурштин.


Історія тевтонів і кімврів тісно переплітається, і є підстави вважати кімврів північними сусідами тевтонів. Таке припущення підтверджується розташуванням на півночі Ютландії країни Хіммерланд (Himmerland/Himberland), назва якої розуміється як країна кимвров.


Ліворуч: Країна Гіммерланд
Карта з Вікіпедії


Як виявилося, саме на цій невеликій території є досить багато топонімів, які також розшифровуються за допомогою курдської мови. Також і в інших частинах Данії деякі топоніми можуть мати курдське походження. Нижче даються найбільш переконливі приклади:

Аггер (Agger), місто на північному заході Данії – курд. ax "земля", ger "долина".

Асп (Asp), місто неподалік Холаьебро – курд. hasp "кінь".

Асферг (Asferg), місто на сході області – курд. asê "укріплений", ferq "вершечек" або hasp "кінь", erq "рів".

Геммет, місто в Північній Ютландії – курд. h'îm "основа", mat "гладкий, рівний".

Гобро (Hobro), місто на північний захід від Асфергу – курд. xob "гарний", ro 1. "річка", 2. "сонце".

Гундерстед (Gundersted), Гундеруп (Gunderup) і подібні назви, які містять в собі складову ідентичну з курд. gund "село".

Омунгер (Omunger), історична область – курд. aman "посудина", ger "долина".

Рибе (Ribe), місто в південно-східній Данії – курд. reb "бог".

Севел (Sevel), місто – курд. sêwel "щеня".

Тандер (Tander), місцевість на сході Данії – курд. tan "основа", der "місце".

Тендер (Tønder), місто – курд. tan "основа", der "місце".

Тим (Tim), місто в західній Даніі – курд. tîm "сторона".


Таким чином, з Північної Німеччини курди потрапили на північ Ютландского півострова і відтоді їх цілком обґрунтовано можна ототожнювати з кімврами. Судячи за збереженими історичними свідченнями, кімври способом життя і поведінкою скорше нагадували кочових степовиків, ніж мешканців багнистої і лісової Ютландії, де не могло бути і достатніх пасовиськ для їх численних стад. Виснаження грунту і зростання чисельності населення змусили їх рушити на пошуки нової землі, придатної для поселення і господарювання традиційним способом. Очевидно вони не припускали, що пошуки розтягнуться на довгі десятиліття

Ці поневіряння кімврів залишили виразні сліди в топоніміці. Очевидно не всі витримували труднощі тривалого похідного життя в кибитках і деякі мігранти вважали за краще мати постійне житло. Ними могли бути постарілі, втомлені, поранені або хворі воїни. Вони могли разом зі своїми сім'ями зупинятися назавжди в зручному для проживання місці, в той час як основна маса ківмврів рухалася далі. Саме ці групи людей давали початок новим поселенням і надавали їм свої назви. Такі поселення утворювали ланцюжки, в яких населені пункти розташовані на відстані тридцять-сорок і більше кілометрів, очевидно, в місцях тривалих зупинок. Певний час мешканці цих поселень підтримували між собою контакт, але неминуче асимілювалися більш численними сусідами. Однак назви поселень проіснували до нашого часу і вони дають нам уявлення про шляхи пересування блукачів. Однак вони не дають уявлення про час їх заснування. Це могли б уточнити археологи.

В останній чверті другого століття до н.е. якесь численне невідоме доти варварське плем'я з'явилося у Центральній Європі і буквально посіяло паніку серед мешканців Римської імперії своєю жорстокою войовничістю:


. У році 113 до РХ до Риму докотилися зловісні чутки. Їх принесли мандрівні купці з дрімучих лісів поміж Одером і Ельбою. Легіонери з північного кордону імперії, передавали їх з вуст в уста… Ніби там на півночі, за альпійськими перевалами, з'явився кочовий народ, у такому величезному числі, якого ще ніхто ніколи не бачив. Один мільйон люду з дітьми і собаками, жінками і худобою волочився на переповнених критих возах, запряжених биками, винищуючи землю на голо, як сарана. Їхнє військо творили 300000 вояків, у більшості білявих і блакитнооких, грізної статури і гігантського зросту аж до шість футів… Перед босоніж вели старші жінки у грубих льняних сорочках, провіщаючи на крові тисяч полонених, яких вони приносили у жертву своїм богам. Бо ніхто не мав шансу в битвах з ними, настільки вони були безстрашні у бою і не боялися смерті… Вони прийшли від Північного моря, де воно змішується з небом, покинувши батьківщину після того, як у своїй варварські наївності не змогли боронити її від загрози повеней мечем. Належали вони до народу кельтів або скіфів, але називали себе кимврами (Fischer-Fabian S. , 1993, 15).


Це були кімври, очевидно, вже в союзі з тевтонами, і їхній рух маркують курдські топоніми, що тягнуться ланцюжком від Північної Німеччини і вздовж відрогів Судет аж до Баварії. Найбільш переконливими прикладами з них можуть бути такі:


Гердау (Gerdau) в землі Нижня Саксонія – курд. gerd "великий", av "вода" (тут і далі в сенсі "річка").

Гановер (Hannover), адміністративний центр землі Нижня Саксонія – курд. hunurwer "майстерний, спритний, вправний".

Дедерштедт (Dederstedt), село в землі Саксонія-Анхальт, район Мансфельд-Зюдгарц – курд. dediri "волоцюга".

Сімільденштрассе (Simildenstraße), вулицz в Лейпцигу – курд. simil "колос", de'n "обмолочене зерно".

Гера (Gera) місто в Тюрінгії – gera "козуля".

Рашау (Raschau) селише в землі Саксонія, район Рудні Гори – курд. reş "чорний", av "вода".

Тіршендоф (Tirschendorf) місцевість в комуні Мюленталь, Саксонія – курд. tirş "кислий".

Хам (Cham), районний центр в Баварії – курд. xam "сирий, необроблений, неораний".


У Баварії також є кілька топонімів курдського походження: Мерхінг (курд. merx "ялина"), Гермерінг, Гермаринген, Гарміш-Партенкирхен (курд. germ/garm "теплий"). Сама назва країни Баварія може бути пояснена за допомогою курд. bawar "надія", що добре відповідає бажанню кімврів знайти вільне місце для поселення. Очевидно і назва Дунаю теж має кімврське походження. Перша частина слова може бути віднесена до д.-ір. *dan- "швидко рухатися, бігим, текти" (д.-інд dhan "бігти, текти", перс. danīdan "спішити, бігти"). До другої частини добре підходить курд. av "вода").

Судячи зі знайдених топонімів, кімври просунулися в Австрію аж до Відня, але потім повернули назад:


Пассау (Passau), місто у Східній Баварії – курд. pas "слідом за", sava "звір".

Штайр (Steyr), місто у федеральній землі Верхня Австрія – курд. steyr "зірка".

Vindobona (латинська назва Відня) – курд. windabûn "загуба, утрата".

Мурау (Murau), місто в Штирії – курд. mûr "колода" (можливо, ліпше mar "змія"), av "вода".


Перейшовши в пошуках вільної землі в Норік, кімври мали намір вторгнутися в Італію через Альпи в найбільш зручному для переходу місці. Незважаючи на те, що в битві при Нореї в 113 р до н.е. вони розбили римське військо, яке намагалося перегородити їм шлях, вторгнення в Італію з невідомих причин не послідувало. Замість цього вони потягнулися до Гельвеції, сьогоднішньої Швейцарії, де вони начебто знову зустрілися з тевтонами і домовилися про спільні дії. Невідомо, де і коли до них долучилися ще і амброни, плем'я суперечливого походження. На плотах ця об'єдна армія переправилася за Рейн і через Бургундію увійшла в долину Рони, населену кельтськими племенами. Допомагаючи деяким з них в міжусобицях і попутно займаючись грабунками, величезне військо обійшло всю південну Францію, але вільної землі для поселення і мирного життя тут не знайшлося. Після декількох років поневірянь було вирішено зробити нову спробу вторгнення до Італії. У цілому варвари рухалися в південному напрямку і через кілька років вишли до давньоримського міста Араузіон в Нарбоннской Галлії, очевидно, з наміром зробити нове вторгнення в Італію. Цей шлях засвідчений наступними топонімами:


Бюсан (Bussang), громада в департаменті Вогези – курд. ice "лід", seng "камінь". Пор. Сарла.

Аспак-ле-О (Aspach-le-Haut), громада в департаменті Лотарингія – курд. hesp "кінь", ax "земля".

Діжон (Dijon), столиця французького департаменту Кот-д'Ор в історичній області Бургундія – курд. dijûn "зло".

Мерен (Meyrin), громада в кантоні Женева, Швейцарія – курд. mey "очерет", rijîn "лити, литися".

Виши (Vichy), місто і громада в департаменті Альє регіону Овернь, Франція – курд. wehşî "дикість, безлюддя".

Сарла (Sarlat), курортна місцевість в департаменті Коррез, Франція – курд. sar "холодний", lat "скеля".

Сарла-ла-Канеда (Sarlat-la-Canéda), громада в департаменті Дордонь, Франція – курд. sar "холодний", lat "скеля".

Нажак (Najac), адмінистративний центр кантону в департаменті Аверон, Франція – курд. neçak "недобрий, поганий".

Мерюе (Meyrueis), громада в департаменті Лозер, Франція – курд. mey "очерет", rua "звір".

Алес (Alès), місто в департаменті Гар, Франція – курд. aleş "хмиз".


Римська розвідка працювала добре і назустріч варварам завчасно було надіслано дві римські армії, які знову були розбиті в жовтні 105 р до. н.е на березі Рони поблизу Араузіона. Об'єднаними силами наступаючих командував кімвр на наймення Бойорих (Boiorix). Це ім'я розшифровується досить добре за допомогою курдської мови приблизно як "швидкий іноходець"(курд. bayi "швидкий, як вітер", orxe "рись, інохідь"). І знову варвари не використали перемогу, тевтони рушили в Північну Францію, а кімври в Іспанію, але незабаром тим же шляхом повернули назад.


Походи кімврів, тевтонів і амбронів між 120 і 101 рр. до н.е.
Карта складена на основі наведеної в книзі "Deutsche Geschichte" (Herrmann Joachim. 1982, 115)

Показані на мапі шляхи руху кімврів, тевтонів і амбронів частково збігаються з розташуванням знайдених в Центральній Європі топонімів, які можуть бути розшифровані курдською мовою. Однак доказів тому, що кімври дійшли до позначеного на мапі Тевтобургія (Teutoburgium), це лише припущення на підставі назви цієї римської фортеці.

Зустрівшись після грабіжницьких походів у Бельгію, кімври і тевтони, знову зібралися в похід на Рим. На цей раз було вирішено не брати з собою весь обоз, щоб швидким маршем захопити Італію зненацька. Однак Рим використовував наданий перепочинок і підготувався до навали. У першу чергу була проведена реформа армії, ініціатором і організатором якої був Гай Марій. Проведення реформи і дві нищівні перемоги Марія над варварами докладно описав відомий римський історик (Плутарх. 1987, 518-531). Половина тевтонів і кімврів загинули в боях, інша половина була взята в полон. До залишених в Бельгії сімей практично ніхто не повернувся. Однак там перед походом для охорони було залишено невелике військо з шести тисяч воїнів, тому історія кімврів на цьому не закінчилася.

Приблизно через 30 років після цих подій кімври проявили себе в повстанні рабів 73-71 гг. е., серед яких вони були у більшості. Ймовірно, і керівник повстання Спартак був кімвром, якщо взяти до уваги курд. spartin "поручати" та -ak -суфікс іменника. А вже за часів Цезаря кімври, змішавшись у Бельгії з племенем Адаутуків, могли виставити проти нього військо числі 19 тисяч вояків. (Fischer-Fabian S., 1993, 49).


Скупчення курдських топонімів в Бельгії і сусідньому Саарі в Німеччині дозволяє припускати, що залишки кимвров зберігали свою мову ще досить довгий час. Назва землі Саар може бути пояснено за допомогою курд. se "собака", ar "вогонь". Іншими з найбільш переконливи з моєливих кімврскіх топонімів в цих місцях можуть бути такі:

Берзгаузен (Berzhausen), громада в районі Алтенкірхен, земля Рейнланд-Пфальц – курд. berz "високий", hewş "двір, ділянка".

Гундерат (Gunderath), громада в районі Фульканайфель, земля Рейнланд-Пфальц – курд. gund "село", êretî "недбалість, необережність, необачність".

Мерхінґен (Merchingen), частина міста Мерціг в землі Саар, частина міста Рафенштайн в землі Баден-Вюртемберг та інші топоніми того самого кореня – курд. merx "ялина, смерека".

Мерциг (Merzig), центр району Мерціг-Вадерн в землі Саар – курд. merziq "багно, болото".

Mol, громада в провінції Антверпен, Бельгія – курд. mal "дом, родина".

Неккар (Neckar), ріка, пп Рейну – курд. niqar "срібло".

Спа (Spa), місто в провінції Льєж, Бельгія – курд. spî "білий", spahî "чистота, красота".

Свою назву країна Німеччина також могла отримати від кімврів. Вони вважали її теплішою, ніж Ютландія і тому називали її germanî, тобто "тепла (країна)", де курд. -anî суфікс прикметника до germ "тепло". Для фахівців етимологія етноніма germānī досі залишається загадковою і серед безлічі варіантів існує також гіпотеза про походження цього слова від і.-е. кореня *ger- зі значенням "теплий" з розширювачем m, але друга частина слова залишається без пояснення (Кузьменко Ю.К. 2011, 15 ). Таким чином, таке визначення могло стосуватися місцевості, а не її населення і лише пізніше отримало значення також і етноніма:


Можливо, мав рацію Фейст, який вважав, що поняття Germani у античних авторів спочатку було не етнічним, а географічним і позначало племена, що жили на правому березі нижнього і середнього Рейну (там же, 143).


Крім топонімії, кімври могли залишити і інші сліди сліди свого тривалого перебування в Бельгії. З 5-го століття цю країну заселяли салічні франки. Одним з їх легендарних королів був Меровей, засновник королівської династії Меровінгів у Франції. Його ім'я вельми загадкове, але може бути пояснене за допомогою курд. merovî "людяність, спорідненість" від merov "людина".

Свою назву Бельгія отримала від імені племені белгів. У германських мовах корінь belg не виявлений, але його легко знайти в курдській, де він означає "лист (рослини)". У Етимологічному словнику курдської мови це слово не розглядається (Цаболов Р.Л . 2001. Том I), але воно не повинно бути запозиченим, тому що вживається в поширених словосполученнях, а подібні слова означають плоскі предмети. Чому це або подібне слово могло вибрати для самоназви якесь кіммерійське плем'я, залишається загадкою.
Племена белгов и их ближайшие соседи во время Галльской войны.
(Карта из Википедии).


Перші відомості про белгів знаходимо у Цезаря в його "Записках про галльську війну". Його інформатори говорили про своїх сусідів наступне:


… більша частина бельгів – за походженням германці, які давно перейшли через Рейн і влаштувалися там внаслідок родючості землі, а колишніх мешканців – галлів – вигнали; на пам'яті наших батьків, під час спустошення всієї Галлії, вони одні не дали вторгнутися в свою країну тевтонам і кімврам; як наслідок спогади про цю подію вони привласнюють собі великий авторитет в справах війни і дуже цим пишаються (Цезарь Гай Юлий. 1993: II, 4)


В "Записках" можна знайти інші згадки про кімврів, але всі вони відносяться до минулого часу, що може говорити про їхню відсутність серед белгів. Однак назви деяких бельійскіх племен можуть бути інтерпретовані за допомогою курдської мови. У згадуваному повідомленні інформаторів Цезаря йдеться про те, що серед белгів перше місце за хоробростю, впливом і чисельністю посідають белловаки, і цю назву можна тлумачити так: курд. bel "що стирчить, що стоїть", lawik "молода людина". Назви інших племен белгів за допомогою курдської мови можна інтерпретувати так:

Атребати– курд. ar "вогонь", tabet "терпіння, витримка, витривалість".

Ебурони – курд. ebûr "честь", onî "стовп, балка".

При відсутності згадки Цезарем кімврів серед племен Бельгії звертає на себе увагу наявности подібного назви в Британії. В даний час валлійці називають себе Кимр (Cymry), а свою страну Кимру (Cymru). Вважається, що в основі цих назв лежить бретонське kombrogi "співвітчизники" (Davies John. 1994. A History of Wales. Penguin). Перетворення вельми сумнівне, а випадкова подібність назв народів "кімри" і "кімври" здається малоймовірною. Якась зв'язок між обома етнонімами повинна бути. Те, що кімри і кіммерійці говорили на різних мовах, не має великого значення, адже перенесення назви від одного народу до іншого має місце в історії.


Крім того, звертає на себе увагу подібність курд. dirūd "благословенний" і кельт. druid "жрець"). Спроби розшифрувати кельтське слово ведуться з часів Плінія, але загальноприйнятого пояснення йому нема (Botheroyd Sylvia and Paul F., 1999, 118-119). Логічно припустити, що у відповідності зі значенням слова, в ньому може бути присутнім ім'я бога. Найбільш близьким є спільне найменування бога у булгар і германців Тур/Тор. Булгари, як відомо, є предками чувашів, а курди, довгий час заселяли Поділля, були сусідами і булгар, і германців. Для другої частини слова нічого кращого, ніж чув. йыт "пес" знайдене не було. В чуваської міфології вовки називаються турă йытти "божі собаки" і представляються слугами пророка Піхампара (Скворцов М.И., 1995, 129). Можливо люди так здавна називали служителів культу при розумінні собаки в значенні вірного слуги або надійного вартового. Це припущення знаходить підтвердженням в трактуванні ордена домініканців як "пси Господні"(лат. Domini canes). Тобто нічого незвичайного в назві жерців "божими псами" нема. Булгарською праформою такої назви могло бути *turyt, дериватом котрого стало курд. dirūd і це слово запозичили кельти, перетворивши його в брет. drouiz, вал. derwydd, гел. draoidh. З цього випливає, що кімври стояли на більш висом рівні розвитку, ніж кельти. У зв'язку з цим, кімври ставилися до кельтів зверхньо і могли дати їм пейоративну назву "зизоокі"(пор. курд. kelte "зизоокий"). Кельти вперше згадуються в історії в кінці VI ст. до н.е:


Найперша документальна згадка кельтів була зроблена грецьким письменником Гекатеєм Милетским в 6-м ст. до н. е., коли він використовував це ім'я для позначення народів, що живуть на території нинішньої південної Франції, в районі грецької колонії Массалия. У 5-му ст. до н.е. Геродот повідомляє нам, що кельти живуть в західній частині Європи, а річка Дунай бере свій початок в їх країні. Починаючи з 4-го ст. д.е.н., грецькі посилання на кельтів стають частішими, і це ім'я використовується для позначення народів всієї Західної і Центральної Європи (Freeman 1996). Історики і археологи використовували ці тексти, щоб зробити висновок про те, що народи під ім'ям кельтів населяли Західну і Центральну Європу в той час, коли ці грецькі письменники писали свої роботи, тобто, починаючи з шостого століття до нашої ери (Milisauskas Sarunas. 2002: 363).


З цього можна зробити висновок, що кіммерійці-кімври в 6-м в. до н.е були вже в Західній Європі і вступили в прямий контакт з місцевими народами і назвали їх кельтами. Таким чином, припущення М.І. Артамонова, що населення Поділля, яке ми пов'язуємо з предками сучасних курдів, повинно було залишити свою країну ще до середини 5-го ст. до н.е, залишається в силі.


Можна припускати, що кіммерійці-кімври в якийсь час перетнули Ламанш і оселилися в Британії. В цьому не було проблеми. Між жителями Британії та європейського континенту відносини здавна були тісними. Під час війни Цезаря в Галлії британські кельти здійснювали суттєву допомогу своїм побратимам на континенті, про що Цезар не раз згадував у своїх "Записках про галльську війну". Освоївшись у новій країні, кімври рушили у напрямку до сучасного Уельсу. На можливому шляху їх слідування були проведені пошуки топонімів, які можуть бути розшифрованими за допомогою курдської мови. Результати пошуку представлені нижче:

Лілль (Lille), місто, центр региону О-де-Франс в департаменті Нор, Франція – курд. lîl "болото, трясовина".

Кале (Calais), місто біля протоки Па-де-Кале в однойменному департаменті, Франція – курд. kela, kalā "фортеця".


Дувр (Dover), місто в графстві Кент, центр однойменного району, Великобританія – курд. dar, д.-іран. dwara "ворота". Місто розташоване в гирлі річки Даур (Dour). Крейдяні скелі по берегах річки виглядають як би воротами в її долину (див. фото зліва).


Крейдяні скелі при вході в бухту Дувру
(вид з річки Даур)
Фото з Вікіпедії.


Фейвешем (Faversham), містечко в графстві Кент, Англія – курд. feware "водойма".

Темза (Thames), річка – курд. temiz "чистий". Це слово присутнє в інших іранських мовах і в тюркських, але походження його не тюркське і не арабське.

Лондон (лат. Londinium) – курд. law "син" + ên – показник ізафета, dîn "віра"; улица Харли стрит (Harley Street) в Лондоні – курд. har "бурний, грізний", leyî "потік"; пагорб Тауэр (Tower), – курд. tawêr "скеля, камінь".

Дальнейшие пути кимров в Уэльс отображаются двумя цепочками топонимов. В частности, северную из них формируют такие:

Бреклі (Brackley), місто в графстві Нортгемптоншир, Англія – курд. berek "широкий", leyî "поток".

Давентри (Daventry), місто в графстві Нортгемптоншир – курд. dawên "край, рубець", terî "сирість, вологість".

Килсби (Kilsby), село в районі Девентри, Нортгемптоншир – курд. kils "вапно, крейда", "листяне дерево, тополя".

Ковентри (Kilsby), місто в графстві Вест-Мідлендс, Англія – курд. kovan "зігнутий", terî "сирість, вологість".

Бірмінгем (Birmingham ), місто в графстві Вест-Мідлендс – курд. bermîn основа дієслова bermayîn "лишатися", hemî "цілком, повністю".

Дадли (Dudley), місто в графстві Вест-Мідлендс – курд. dud "дим", leyî "потік".

На південному шляху кімври залишили такі топоніми:

Свіндон (Swindon), місто в графстві Вілтшир – курд. swind "клятва".

Берклі (Berkeley, місто в графстві Глостершир – курд. berek "широкий", leyî "потік".

Кумбран (Cwmbran), місто в окрузі Торвайн, Вельс.

Абердер (Aberdare), місто у Вельсі -курд ab "вода", ard "земля".

Кармартен (Carmanthen), центр графства Кармартеншир, Вельс – курд. kermanî "шляхетнийй, почесний", den "звір", ten "тіло".

Можна також припускати, що назву країни (тепер графство) Кент було надано кімврами. У багатьох іранських мовах є слова, що походять від. д-іран.*kanϑa "місто, селище, село", похідні від якого використовуються також для назви областей (Эдельман Д.И. 2011, 347). У курдській мові подібного слова немає, але є слово kend «крута скеля», «скеля», яке могло бути використане для назви країни, що лежить над стрімкими берегами (пор. Дувр). Усі знайдені топоніми гаданого кімврського походження наносяться на карту Google My Maps (див. нижче).
Місця поселень кімврів у Європі та шляхи їх міграцій засвідчені топонімами.

На мапі червоними зірочками позначені топоніми, які розшифровуються за допомогою курдської мови. Також позначені місця боїв кимвров з римлянами при Норейї і Араузіоні.

Як бачимо, список досить великий і він може бути розширений. Дуже сумнівно, що всі ці топоніми, іноді відповідні особливостям місцевості і утворюють чітко виражений ланцюжок, можуть мати відповідності в курдських словах абсолютно випадково. Звичайно, деякі з них можуть мати інше прісхожденію. Скажімо, топоніми, що мають закінчення на ley, можуть відповідати д.-англ. leah "поле, луг, ліс". Тим не менш, якщо їх видалити зі списку, ланцюжок збережеться. Як відомо, шила в мішку не сховаєш, так і істина – її свідчення будуть вилізати тут і там, але на них не завжди звертається увага. Однак якщо пошукати їх доцільно, то можна знайти. Скажімо, Зигмунд Фейст стверджував, що за часів Цезаря існувала якась етнічна спільнота, що розділяла кельтів і германців (Mees B.К. 2011, 20), але у нього не було достатніх аргументів, щоб захищати цю думку. Тепер вони є.


Підведемо короткий підсумок. Пракурдської етнос сформувався в ареалі між Десною, Сеймом і верхів'ями Оки приблизно в середині 2-го тис. До н.е. Одночасно з іншими іранськими племенами курди залишили свою прабатьківщину, спустившись по Десні до Дніпра. Перейшовши Дніпро, вони попрямували в сторону Поділля і оселилися там надовго, очевидно, серед булгар, які населяли цю місцевість. Можливо, булгари були в меншості або були погано організовані, але поступово вони були асимільовані прибульцями. Про це говорить переважання на Поділлі курдської топонімії. В кінці першої половини 1-го тис. до н.е. почалося нове переселення, причиною якого була загроза скіфського вторгнення, про що писав Геродот. Згідно переказу, кіммерійці розділилися на дві частини, котрі розійшлися в різних напрямках. Одна частина курдів рушила в причорноморські степи, і саме їх як кіммерійців скіфи витіснили в Закавказзя. Друга частина кинулася на захід, але в Галичині курди знову розділилися. Вивчення топонімії дає підставу говорити про групу курдів-кіммерійців, які перейшовши Карпати, через Угорщину і Балкани перебралися у Малу Азію. Курди, Осташ в Галичині, довго там не затримувалися і через територію сучасної Польщі продовжили міграцію в західному напрямку. В 4-му ст. до н.е. курди вже були в Ютландії, що випливає з самоназви місцевих жителів, яке інтерпретується за допомогою курдської мови як "господарі країни".

У Ютландії кімври проживали компактно, проте чимало їх розселилося на широкому просторі серед кельтів. Про це говорить поширення їх назви, присвоєного їм кімврами. Також і інша назва кельтів "галли", яка вживалася римлянами, має кімврское походження – пор. курд. gal/gel "народ" і law "дитина". Довготривале тісне спільне проживання пояснює запозичення кельтами кимрської назви жерця, але безсумнівно є і інші запозичення. Однак матеріалу для відповіді на питання про час переселення кимвров до Британії поки не виявлено.

Відновлення передісторії курдів має великі перспективи і велике значення для науки. В даний час курди, які нараховують кілька десятків мільйонів чоловік, не мають власної держави, але є факти, які говорять про їх особливу життєвої активності, яка стояла, наприклад, біля витоків державності Литви. За їх передісторією криються відповіді на питання про необхідні умови виникнення і розвитку нових держав. Це матеріал для дослідження істориків і соціологів, результати яких можуть бути використані країнами, що розвиваються. Архаїчність курського мови, засвідчена в топонімії, повинна стати матеріалом для історичної лінгвістики. Не мало можуть дати і цілеспрямовані пошуки курдсько-валлійських мовних відповідностей. Як бачимо, поле для досліджень дуже широке і можна сподіватися що передісторія курдів більше зацікавить вчених.