Начальная страница

Валентин Стецюк (Львов)

Персональный сайт

?

Polska strona. Początek.


Lingwistyka matematyczna, geografia, archeologia, mitologia, onomastyka, etnografia – wszystkie te dyscypliny połączone w ramach projektu «Alternatywna Lingwistyka historyczna» jako interdyscyplinarne podejście do badań problemów etnogenezy w czasach prehistorycznych. Lingwistyka została nazwana «alternatywną» dlatego, że wyniki uzyskane w ciągu badań doprowadziły do silnego zderzenia z ogólnie przyjętymi teoriami, a nie dlatego, że takie podejście jest alternatywą dla obecnie istniejących metod. Wykonane badania wychodzą poza sztywne zakresy indoktrynacji nauki akademickiej, często kerowanej interesami, które zniekształcają moralną tkankę społeczeństwa. Badania oparte na heurystyczne podejścia do zjawisk prehistorycznych, a ich głównym instrumentem był szczególny sposób graficzno-analityczny, który zapewnia geometryczną interpretację danych leksykalno-statystycznych. Umożliwia otrzymanie modelu graficznego języków pokrewnych w ramach rodzin językowych i grup. Modele powiąza się z strefami etnoformującymi, na których twotzyły sie dialekty podstawowych ze wspólnego przodka. Wyniki badań zgadzają się z danymi z archeologii, nazewnictwa, mitologii, etnografii. Ogólnie to zbadano około dziewięćdzisięciu języków, a łączno słownictwo zaangażowane do budowy modeli graficznych składaja się z około 56.000 słów.


Rozsiedlenie ludów nostratyckich w Europie WschodniejNa mapie powyżej oznaczone szlaky wędrówek ludów nostratyckich z Kaukazu, gdzie znajdowała się ich praojczyzna, do Europy Wschodniej, a obszar ich osiedli z oznaczonymi miejscami powstawania odrębnych języków.

Konwencje na mapie:

A-A – obszar języków abchasko-adygejskich, Dag – Dagestan (obszar języków północno-wschodniokaukaskich), I-eur – Indoeuropejczycy, Kar – Kartwelczycy, PC – hipotetyczny obszar formowania języków północnokaukaskich, S-Ch – obszar prajęzyka afroazjatyckiego (ludów semickich i Chamickych), Tur – przodkowie ludów tureckich, Ur – przodkowie ludów uralskich (ugrofińskie i samodyjskie).
Prajęzyki indoeuropejskie: Słow – słowiański, Bał – Bałtycki, Toch – toсharski, Ind – indo-aryański, Iran – irański, Germ – germański, Celt – celtycki, Ilir – iliryjski, Ital – italski, Fryg – frygijski, Orn – ormiański, Trac – tracki.
Prajęzyki ugrofińskie:- Lap – Sami (Lapończycki), Fin – fiński, Est – estoński, Weps – wepski, Mord – mordwiński (przodek współczesnych erzja i moksza), Mary – Maryjski, Węgrzy – Węgierski, Udm – udmurcki, Chant – chantyjski, Mans – mansyjski.
Prajęzyki tureckie: Bulg – bułgarski (przodek chazarskiego i czuwaskiego), Seldż – seldżucki (przodek tureckiego i azerbejdżańskiego), Trkm – turkmeński, Tat – tatarski.


Indoeuropejczycy a ich języki


Powyżej: Graficzny model pokrewieństwa języków indoeuropejskich. Z prawa: Terytorium rozsiedlenia Indoeuropejczyków w Europie Wschodniej z określonymy zakresami tworzenia odrębnych języków.


Ludy tureckie a ich języki


Powyżej: Graficzny model pokrewieństwa języków tureckich.
Z prawa: Terytorium rozsiedlenia ludów tureckich w Europie Wschodniej z określonymy zakresami tworzenia odrębnych języków.
Konwencje: Bulg – język bułgarski (przodek chazarskiego i czuwaskiego), Seldż – język seldżucki (przodek tureckiego i azerbejdżańskiego), Trkm – język przodków współczesnych Turkmenów, Oguz – język oguzki (przodek gagauskiego i innych języków z tej grupy), Kipcz – język kipczacki (przodek krymsko-tatarkiego, bałkarskiego, kumyckiego, karaczajskiego), Tat – język Tatarski jako przodek współczesnego tatarskiego a baszkirskiego, Alt – język przodków współczesnych południowych Ałtajców, Karl język karlucki (przodek uzbeckiego i nowoujgurskiego), Nog – język nogajski (przodek współczesnych kazachskiego i nogajskiego), Chak – język chakaski jako przodek współczesnych chakaskiego, kamasinskiego, szorskiego, sary-ujgurskiego, języka czulymskich Tatarów), Kirg język przodków współczesnych Kirgizów, Jak – język przodków współczesnych Jakutów.
Na mapie zaznaczone są także terytorium trypilskiej a maikopskej kultur.


Ludy ugrofińskie a ich języki


Prajęzyki ugrofińskie:- Lap – Sami (Lapończycki), Fin – fiński, Est – estoński, Weps – wepski, Mord – mordwiński (przodek współczesnych erzja i moksza), Mary – Maryjski, Węgrzy – Węgierski, Udm – udmurcki, Chant – chantyjski, Mans – Mansyjski.


Ludy germańkie a ich języki