Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Англосакська топонімія в Азії


В процесі пошуків давньої англосаксонської топонімії було встановлено, що велика її частина знаходиться в Східній Європі і при цьому одне з її скупчень доводиться на територію колишнього Ростово-Суздальського князівства і в найближчому сусідстві (див. карту Google нижче). Цей та інші факти дають підстави припускати, що в середині I тис. н.е. англосакси заклали основи российскої державності. Однак жодних згадок в літописах про присутність в князівстві народу, який значно відрізняється мовою від решти населення князівства, не було. Звичайно, англосаксів було не багато, вони становили лише правлячу верхівку племінного союзу відомого в історії під назвою мурома. Там не менше, важко припустити, що вони безслідно розчинилися серед місцевих фінно-угрів і слов'ян, які прибули сюди пізніше. Не роблячи певних припущень, а лише продовжуючи пошуки англосаксонської топонімії, я помітив, що деякі назви населених пунктів мають дублети в Сибіру і на Далекому Сході. Після розширення області пошуків за Урал, виявилося що це не випадковість, а певна закономірність. Виявлені нові англосаксонські топоніми розтягнулися вузькою смугою від Уралу до Примор'я. Про причини, які змусили англосаксів покинути насиджені місця, можна тільки припускати, оскільки невідомо початок їх руху за Урал і далі на схід.

Англосаксонская топонимия в Восточной Европе


Напрямок пошуку топонімів позначили назви у Східній Європі, вже визнані англосаксонськими, такі як Марково (сім випадків), Маркова (п'ять випадків), Фірсове (чотири випадки), Охтирка, Фірстово, Фофонове, Чурилове (див. The Complete List of Anglo-Saxon Place Names in Continental Europe). В цілому у Сибіру та Далекому Сході на січень 2024 року було виявлено 145 топонімів, які можуть бути інтерпретовані за допомогою давньоанглійської мови. Таке кількість дає підставу припускати, що і сама назва Сибіру була дана англосаксами: др.-англ. sibb "спорідненість", "рід", "любов". "дружба", "мир", "щастя". Загалом найбільш впевнено можна говорити про наступні у напрямку із заходу на схід:

Верхний та Нижний Тагил на ріці Тагіл в Свердловській області – д.-англ. tægel "хвіст".

Нев'янск, місто в Свердловській області – д.-англ. neowe "новий", ġien "знову, ще".

Маркова, три села в Пригородному, Слободо-Туринському районах, Талицькому міському окрузі Свердловської області, село в Упоровському районі Тюменьської області і село в Иркутськоиу райні Иркутської області – д.-англ. mearc "границая, кінець, район", "знак", mearca "значена область".

Фирсове, село в Туринському міському окрузі Свердловської області, села в Первомайському районі Алтайського краю, Сретенскому районі Забайкальського краю, в Долинскому міському окрузі Сахалинської області – д.-англ. fyrs "дрік".

Четкарино, село в Пишминському міському окрузі Свердловської області – д.-англ. ciete "халупа, хижаа" carr "камінь, скеля".

Миасс, город в Челябинской области – др.-англ. meos "болото, трясина".

Марково, деревня в Увельском районе Челябинской области, село в Заводоуковском районе Тюменской области, деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области, бывшая деревня на берегу Енисея, ныне урочище в Туруханском районе Красноярского края, села в Усть-Кутском районе, Иркутской области, Благовещенском районе Амурской области, Лесозаводском городском округе Приморского края – др.-англ. mearc "граница, конец, район", "знак", mearca "обозначенная область".

Чурилово, деревня в Красноармейском районе Челябинской области – др.-англ. ceorl "мужчина, муж, крестьянин".

Харино, села в Красноармейском районе Челябинской области, Омском районе Омской области, деревня в Искитимском районе Новосибирской области – др.-англ. hara "заяц".

Искитим, город Новосибирской области – др.-англ. ieska, geoxian "рыдать", team "род, семья".

Большая Рига, село в Шумихинском районе Курганской области – др.-англ. ryge "рожь".

Шадринск, город в Курганской области – др.-англ. *sceader "Защитник" из sceade "защита, охрана".

Тюмень, обласний центр – д.-англ. Tīw, германський бог війни, mænan "означати", "поєднувати".

Вагіна, село у сільському поселенні Юрмінське Тюменської області – д.-англ. wagian "рухатись, трястись".

Резанова, село в Викуловському районі Тюменської обл. – д.-англ. rāsian "досліджувати, розвідувати", racian "керувати, вести".

Фірстове, село в Большеуковському районі Омської області – д.-англ. fyrst "перший".

Атрачі, село на березі озера тої ж назви в Тюкалинському районі Омькой області – д.-англ. ātor, ætrig "яд, токсин", cio "галка".

Ингали, село в Большеріченському районі Омської області – д.-англ. Ing им'я бога, āl "вогонь".

Ахтирка, село у Венгеровському районі Новосибірської області – д.-англ. æfter "позаду, після, через", -gē "округ, район".

Верх-Ірмень, село в Ординськосу районі Новосибірської області – д.-англ. iermen "великий, сильний".

Шадрине, село в Іскітимському районі Новосибірської області, села в Калманському і Целінному районах Алтайського краю, в Єнисейському та Ідринському районах, село в Козульському районе Красноярського краю, – др.-англ. *sceader з sceader "захищати, запобігати".

Тогучин, місто, адміністративний центр Тогучинського району Новосибирської обл. – д.-англ. toga "вождь", cynn, "сім'я, рід, народ.

Салаїр, місто в складі Гур'євського муніципального району Кемеровської області – д.-англ. sala "продаж", iere, ōra "руда". У місті є гірничо-збагачувальний комбінат, видобуває та випускає золото, срібло, цинк, свинець.

Шанда, село в Гур'євському районі Кемеровської обл. – д.-англ. сором, ганьба.


Справа: Зображення сови. Млюнок з сайту Babyblog.


Барнаул, адміністративный центр Алтайського краю – д.-англ. byrne "кольчуга", ūle "сова". Оперення сови нагадує кольчугу (див. на малюнку праворуч). Очевидно, у місті виготовлялися кольчуги типу "сова".

Туїм, село в Ширинському районі Хакасії – д.-англ. twinn "подвійний, двійники".

Большая Ирба, селище міського типу в Курагинському районі Красноярського краю – д.-англ. ierfa, нім. Erbe "спадок".

Агинське, село в Красноярському краї, селище міського типу в Агинського Бурятського округу в Забайкальськом краї – д.-англ. āgen "власний".

Шилка, річки, права притока Єнисею, ліва складова Амуру, місто в Забайкальському краї – д.-англ. scielga "плотва".

Гагуль, село Єрмаківського району Красноярського краю – д.-англ. gāgul "горло".

Брянка, селище в Північно-Єнісейському районі Красноярського краю – д.-англ. berian, "голий, непокритий" – "округ, район".

Вангаш, селище в Північно-Єнісейському районі Красноярського краю – д.-англ. wang, "рівнй, плаский", asce "пил, попіл".

Кодинск, місто, адміністративний центр Кежемського району Красноярського края – д.-англ. codd "стручок, торба".

Бадарма, посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области – др.-англ. bād "дань", earm "бедный, скудный".

Седаново, селище в Усть-Ілімському районі Іркутської області – д.-англ. seddan "насичувати".

Зіма, місто, адміністративний центр Зіминського району Іркутської області. – д.-англ. sīma "стрічка, ланцюг".

Інга, село в Черемховському районі Іркутської області – д.-англ. Ing "им'я бога", æ "закон, релігія" .

Мандагай, дільниця (населений пункт) у Черемховсбкому районі Іркутської области – д.-англ. mann "людина, чоловік", deag "гідний, відповідний".

Орлик, село, адміністративний центр Окинського району Бурятії – д.-англ. orlege "битва, війна".

Тунка, село в Тункинському районі Бурятії – д.-англ. tunga "чорноголовй щегол".

Іркут, річка, ліва притока Ангари, Іркут, місто – д.-англ. ear "хвиля", cuđ "вірний, певний", "дружній".

Джида, село в Джидинському районі Бурятії – д.-англ. giedd "спів, декламація".

Селенга, село на березі річки тої ж назви в Тарбагатайському районі Бурятії – д.-англ. selen "данина, подаруноок", - "округ".

Усть-Брянь, село в Заїграївському районі Бурятії – д.-англ. bryne "вогонь".

Фофоново, село в Кабанському районеі Бурятії – д.-англ. "кольоровийй, пістрявий", "тканина".

Кижинга, село, адміністративний центр Кижинзького району Бурятії – д.-англ. *cieging "покликаний" від ciegan "кликати".

Даурія, історико-географічкий регіон в межах сучасних Республіки Бурятія, Забайкальського краю і Амурської області (Забайкалля і захід Приамурря) – д.-англ. deor "звір", англ. deer "олень".Даурський заповідник. Дзерани. Фото Е. Кокухина.


Хилок, місто в Забайкальському краї – д.-англ. *hillock від hill "горб", англ. hillock "горбок".

Наровлин, місто в Монголії – д.-англ.nearu "вузький", lane "прохід".

Іргень, село і озеро в Читінському районі Забайкальського краю – д.-англ. earg "жалюгідний, нікчемний".

Інгода, річка і селище в Читінському районі Забайкальського краю – д.-англ. Ing – ім'я бога, ād "вогонь", eode "пройшов".

Чіта, місто, адміністративний центр Забайкальського краю – д.-англ. ciete "халупа, хижа".

Бургень, село и озеро в Читинском районе Забайкальского краю – др.-англ. burg "бург, город".

Дульдурга, село в Дульдургинському районі Бурятського округу Забайкальського краю – д.-англ. đylđ "терпіти", wœrig "втома".

Бирка, село в Приаргунському районі і селище при станції в Олов'янинському районі Забайкальского краю – д.-англ. byrga "порука".

Нерчинськ, місто у Забайкаллю – д.-англ. near "близький", cynn "рід".

Олдонда, село в Борзинському районі Забайкальського краю – д.-англ. eald "старий", eonde "спосіб, звичай".

Селінда, село в Приаргунському районі Забайкальського краю – д.-англ. sielen "пастистя", "сарна".

Горда, село в Приаргунськом районі Забайкальського краю – д.-англ. geard "подвірря, житло".

Мангидай, села в Сретенськом районі Забайкальського краю і Александрівськ-Сахалинском районе Сахалинскої області – д.-англ. mangian "торгувати", dæġ "день".

Давенда, селище міського типу в Могочинському районі Забайкальского краю – д.-англ. deaw "роса", deaf "глухий, пустий, неплідний", ende "кінець".

Чалданка, залізнична станція Владивостоцького відділення Далекосхідної залізниці, Чалдонка, село в Могочинському районі Забайкальського краю, гора на хребті Великі Чурки в Єврейській автономній області – д.-англ. ceald "холодний", ān "самітній, окремий".

Тинда, місто в Амурській області – д.-англ. tind "верхівка, вістря", tinde "розтягнутий".

Магдагачи, селище міського типу в Амурській області – д.-англ. mægden "дівчина, служниця", mægđ "сім'я, рід", mægđa "ромашка", geac "зозуля".

Тигда, село в Магдагачинському районі Амурської області – д.-англ. tigde "піклувальник, співчувак".

Зеньківка, село в Константинівському районі Амурської області – д.-англ. sencan, sincan "опускати, знижувати, падати".

Гассі, село і озеро в Нанайському районі Хабаровського краю – д.-англ. hæs "лісиста місцевість", "озеро".

Дада, село в Нанайському районі Хабаровського краю – д.-англ. dæda "діяч, виконавець".

Лідога, село в Нанайському районі Хабаровського краю – д.-англ. lida "моряк", oga "страх, жах".

Джонка, селище сельского типу в Нанайському районі Хабаровського краю – д.-англ. ġeong "молодий".

Ухта, село в Ульчському районе Хабаровського краю – д.-англ. uht(a) "приcмерк".

Джаоре, село на західному узбкркжжі Амурського лиману, поблизу впадіння річки Джаоре в лиман і мис, Николаєвський район, Хабаровский край – д.-англ. ġear "захист", ġeare, ġearwe "добрий, достатній, дієвий".


Нижнє Пронге, село на мисі Пронге в Николаєвському районі Хабаровського краю – д.-англ. preon "шило, голка", – "область, місцевість". Мис Пронге видається в морі на зразок голки (див. на карті праворуч). Подекуди можна прочитати, що назва мису походить від нівхського п’ро "дрібна корюшка", але мотивація такої назви та фонетична відповідність сумнівні.


Праворуч: Мис Пронге.


Трамбаус, село в Александрівськ-Сахалінському районі – д.-англ. đrymm "множина", beaw "гедзь" (мн. beaws).

Танги, село в Александрівськ-Сахалінському районі – д.-англ. tang(e) "щипці, кліщі".

Мангидай, село в міському окрузі Александрівськ-Сахалінського району – д.-англ. mangian "торгувати", dæġ, англ. day "день".

Ноглики, селище міського типу в Сахалінскої області – д.-англ. "не, ні", glīg "задоволення, радість".

Тунгор, село в Охинському міському окрузі Сахалінскої області – д.-англ. đung "тоя, аконіт" (рослина родини жовтецевих), ōra "берег".