Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Північногерманська топонімія у Білорусі, Прибалтиці і Росії


Очевидно північногерманська топонімія в Східній Європі ще не вивчена в достатній мірі, якщо існує думка, нібито вона тут практично не збереглася:


Яскрава матеріальна культура північного вигляду, що відображає притому всі аспекти життя суспільства (міські та сільські поселення, поховальні пам'ятки, скарби), існує в ономастического вакуумі. Східна Європа не зберегла масової топоніміки скандинавського походження (Толочко Алексей, 2015, 170).


Така точка зору неминуче веде дослідника хибним шляхом при відновленні характеру скандинавської колонізації Східної Європи, оскільки північногерманська топонімія все-таки тут збереглася в достатній кількості, і цей факт повинен потягти за собою зовсім інші міркування.


Прабатьківщина північних германців, визначена графоаналітичним методом, була розташована в етноформуючому ареалі обмеженому Дніпром, Прип'яттю, Березинною і Случчю (лп Прип'яті).

Праворуч: Територія формувань германських мов в ІІ тис. до н.е.


Саме тут, а також неподалік було виявлене невелике скупчення топонімів, які можуть мати північногерманське походження. Розшифровка явно не слов'янських назв велася головно за допомогою словника давньоісландської мови, яка вважається "класичною мовою скандинавської раси" (An Icelandic-English Dictionary. Preface. Для уточнення значень слів і фонологічних закономірностей германських мов використовувалися етимологічні словники англійської і німецької мов (Holthausen F., 1974, Kluge F. 1989), а також Online Ethomologic Dictionary. Пошуки топонімії германського походження велися на можливому шляху міграції північних германців зі своєї прабатьківщини в Скандинавію.


Попереднє зауваження з фонології


Звук f був відсутній у слов'янських мовах, а в ісландській в деяких випадках він розвинувся з прагерманского b через w, тому в слов'янських запозиченнях з ісландським f такого типу він відповідає слов'янському б. Питомий германськийf, зберігся в ісландській, рефлектувався в слов'янських в хв. Пізніше звук f завдяки запозиченням з'являється в слов'янських мовах і вимова хв тепер вважається простонародною, тому в деяких випадках відбулося повернення до первісного f (ф).

Існує думка, що будь-яку географічну назву можна розшифрувати кількома мовами. Це можливо для коротких назв, а для довгих добра фонетична відповідність в декількох мовах трапляється досить рідко. Але у проведених дослідженнях розшифровка топонімів на є самоціллю, вона лише служить підтвердженням того, що в певному місці в певний час перебувало населення, що говорило на тій мові, яка дозволяє розшифровувати досить велику кількість топонімів цієї місцевості. При цьому доказову силу мають лише скупчення топонімів або їх ланцюжки, в той час як будь-які ізольовані назви прийматися до уваги не повинні. Крім того, більше довіри викликають такі пояснення топонімів, які відповідають особливостям найближчої місцевості або складаються з двох логічно пов'язаних частин.

До теперішнього часу знайдено близько сотні топонімів можливого північногерманського походження. Повний список постійно доповнюється новими даними, зроблені розшифровки уточнюються, виявлені помилкові видаляються, але в цілому такий великий набір не може бути випадковим. Нижче подані деякі приклади розшифровок топонімів засобами давньоісландської мови:


Беркав, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. björk "береза".

Бонда, хутір Вишневської сільради Сморгонського району Гродненської обл. – д.-ісл. bóndi "землероб" bónda-fólk "землероби".

Бринев, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. brynja "броня".

Валдай, місто в Новгородській области, Валдайська височина, Росія – д.-ісл. vald "міць, влада, авторитет" і āi "прадід" (в сенсі предок).

Вітебськ, місто в Білорусі – д.-ісл. hvit, шв. vit "білий" і д.-ісл. efja, шв. äbb "мул, болото".

Гаўлі, село в Буда-Кошелёвскому районі Гомельської обл., Білорусь – д.-ісл. gafl "кінець", шв. gavel, "кінець", норв. gavl "фронтон".

Гелін, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. gjalla, gella "кричати" (особливо про звірів).

Гомель, місто в Білорусі – д.-ісл. humli, шв. humle, д.-анг. hymele ”хміль”.

Західна Двина (Даугава), річка – д.-ісл. dvina "слабнути, щезати". Фасмер вважав таке пояснення назви неймовірним, "оскільки гирло Зах. Двини закінчується численними рукавами і болотами" (Фасмер Макс, 1964, 488). Однак ріка "зникає" не при гирлі, а біля свого витоку, який був встановлений геоморфологами досить недавно.

Доўск, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. döv, нор. døve "глухий".

Дрибін, село в Могилівській обл, Білорусь – д.-ісл. drīfa "гнати, поганяти".

Невель (очевидно, спочатку важке для вимови Небль), озеро біля россійско-білоруського кордону – д.-ісл. nifl, нім. Nebel "туман".

Норфіно, село в Тверській обл. Росія – ісл. norf, д.-ісл. norđ-r "північ".

Онезьке, озеро – д.-ісл. ánægja "задоволення".

Ордово, озеро поблизу Невеля – шв. ort "язь". У ісландській такої назви риби поки не знайдено.

Рандовка, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. rønd «край, границя, обід», шв. rand «границя, край».

Ректа, село в Могилівській обл., Білорусь – д.-ісл. rækta «піклуватися, вирощувати».

Сведскае, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. svæđi "відкрите місце".

Свир, річка між Онезьким і Ладозьким озермаи – д.-ісл. svíri "шия". В Західній Україні є річка Свірж, лп Дністра, але походження її назви не північногерманське, а англосаксонське від спорідненого д.-анг. swiera "шия", "яр".

Свирка, село в Тверській обл. Росія – д.-ісл. svíri "шия".

Сегла, село в Ленінградсбкій обл., Росія – д.-ісл. segl "вітрило".

Селеєво, село в Новгородській обл., Росія – д.-ісл. selja "верба".


Селігер, система озер на межі Тверської і Новгородської обл., Росія – д.-ісл. séligr, sjáligr "показний, гарний". Те, що озеро, дійсно, гарне, підтверджує назва бази відпочинку "Красота", розташована на березі одного з цих озер.
Ліворуч:Озеро Селігер. Автор фото невідомий.


Скепня, село в Гомельській обл., Білорусь – д.-ісл. skepna "образ, вид, форма".

Подані приклади підтверджують розташування прабатьківщини північних германців і одночасно намічають можливий шлях їх міграції до Скандинавії. Судячи з топонімії, північні германці дісталися до Скандинавії не через Фінляндію, а перепливли Балтійське море приблизно від гирла Західної Двіни. Топоніми уздовж берегів цієї річки можуть маркувати їх шлях. При цьому до Західної Двіни скандинави рухалися двома шляхами. Один йшов через Мінськ, а інший вздовж Дніпра. На наведеній нижче карті GoogleMap ці шляхи видно виразно.

Північногерманська топонімія в Східній Європі.


На мапі населені пункти скандинавського походження позначені червоними зірочками.
Готські топоніми – зірочки помаранчові.
Жовтими зірочками позначені сумнівні випадки.
Гідроніми позначені синіми кружечками і лініями.
Шляхи "з варяг у греки" – бордові лінії вздовж річок.


Путь через Мінськ маркують наступні топоніми:

Греськ, селище в Слуцькому районі Мінської області – д.-ісл hress "здоровий, бадьорий", hressa "освіжати, бадьорити".

Мінськ (первісно Менськ), столиця Белорусі – д.-ісл mennska "людяність", mennskr "людськийкий".

Молодечно, місто в Мінській обл. – д.-ісл mold "плімнява, земля", ögn "полова". В першій частині назви має місце східнослов'янське повноголосся, а в другій первинне g чергується з č (через k).

Смаргонь, місто в Гродненській обл. – д.-ісл smar "маленький", göng "прохід, і", "кошара".

Римдзюни, село Астровецького району Гродненської обл. – д.-ісл. rúm "місце, простір", đjóna "служити, годитися".

Гервяти, селище Астровецького району Гродненської обл. – д.-ісл. görva, gerva "рухоме майно, спорядження", "путь, дорога".

Варняни (Ворняни?), селище Астровецького району Гродненської обл. – д.-ісл. varnan "попередження", vörn "захист".

Свир, село і озеро в Мядельському районі Мінської обл. – д.-ісл. svíri "шия".

Швакшти, Мінської обл. – д.-ісл. Мінської обл. – д.-ісл. skvakka "видавати звук".

Свіркос (Svirkos), село в Швенченськом районі Литви – д.-ісл. svíri "шия".

Опса, село і озеро в Бралавському районі Вітебської обл. – д.-ісл. wōps "шалений".

Румище, село в Міорському районі Вітебської обл. – д.-ісл. rúm "місце, простір".

Мьори, місто у Вітебській обл. – д.-ісл. mjór "тонкий, вузький".


Щільність топонімів на цьому напрямку значно більша, ніж по Дніпру. Очевидно, більша частина мігрантів рухалася цим шляхом. Досягнувши Західної Двіни, вони могли рухатися по ній в обох напрямках. Уздовж цієї річки лежать такі топоніми:

Беркава, село в Вітебській обл., Білорусь – д.-ісл. björk "береза".

Витебськ, місто в Білорусі – д.-ісл. hvit efja "біла багнюка".

Фаринава, село у Вітебській обл. Білорусь – д.-ісл. far "рух, мандри", ana "рушати в путь". Закінчення -ва – словянський суфікс.

Шайтарава, село у Вітебській обл. Білорусь – д.-ісл. skai "допомагати, підтримувати", tara "війна, битва".

Краслава (Krāslava), адміністративний центр району в Латвії – д.-ісл. krás "лігуміна", ісл. krasla "делікатеси".

Вандані (Vandāni), місто у Єкабпилському районі, Латвія – д.-ісл. vanda "виконувати творчу роботу".

Ґравас (Gravas), місцевість у Єкабпиському районі, д.-ісл. grafa "копати".

Урґас (Urgas), місто в Кокнеському районі – д.-ісл. urga "ремінь, смуга".

Оґре (Ogre), місто в Ікшкільському районі, Латвія – д.-ісл. uggr "страх, передчуття".

Рига, столиця Латвії – д.-ісл. riga "нерівна місцевість".


Діставшись до берегів Балтійського моря, скандинави поселилися на його узбережжі, про що може свідчити топонімія. Однак топонімів германського походження у Східній Прибалтиці має бути багато, оскільки з ХІІІ ст. сюди починають прибувати німецькі колоністи на запрошення заснованих тут духовно-рицарських орденів. В зв'язку з цим виділити топоніми північно-германського походження дуже складно. Більш-менш впевнено можна говорити про наступні:

Валмієра (Valmiera), адміністративний центр району у Латвії – д.-ісл. Valmær, одне з найменувань валькірій, персонажів скандинавської міфології.

Рауна (Rauna), адміністративний центр району у Латвії – д.-ісл. raun "проба, досвід".

Слока (Sloka), озеро в Юрмалі і місто тої самої назви неподалік – д.-ісл. sloka "розливати".

До них можна долучити міста Ґравас у Відземському і Курземському районах і Урґу, місто в Алойському районі Латвії, єтимологія яких була розглянута вище.


На закінчення слід сказати, що якась частина з наведених топонімів може відноситися до історичного часу, коли діяли "шлях із варягів у греки" по Дніпру і "шлях з варяг у араби" по Волзі. З часом, після детального аналізу списку, їх можна буде вулучити.