Початкова сторінка

Валентин Стецюк (Львів)

Персональний сайт

?

Англосаксонська топонімія в Росії


Після випадкового виявлення топонімів України, які розшифровуються за допомогою давньоанглійської мови двадцять років тому (Стецюк Валентин. 2002), було здійснено спробу пошуку нових даних, яка обернулася абсолютно непередбачуваними наслідками. Як виявилося, столиця Росії Москва, так само, як і багато інших історичних міст цієї країни, такі як Рязань, Твер, Суздаль, Муром були засновані англосаксами. Топонімів гаданого англосаксонського походження виявилося так багато, що це змусило суттєво змінити уявлення про відомі історичні процеси, що мало в результаті необхідність розгляду нових історичних тем (див. "Англосакси в Східній Європі", "Етнічний склад населення Великої Скіфії за даними топонімії", "Англосакси біля джерел російської державності", "Англосакська топонімія в Азії"), та змін усталених уявлень про етнічну належність деяких народів античних часів (см. "Алани – Англи – Сакси", "Хозари"). Дуже сумно, що академічна наука повністю ігнорує мої дослідження. У приватному листуванні визнані авторитети заявляли мені, що мої докази є непереконливими. Я не знаю, які факти, які говорять про присутність англосаксів у Східній Європі, можуть бути ще переконливішими, ніж розшифрування назви семи сіл Бібірево в Росії за допомогою д.-англ. by: "група хат" в топонімах (Holthausen F. 1974, 39), і by:re "хлів", "хатинка", "халупа" (там же, 40).

Не менш переконливою є назви села Дидилдіно, у складі міського поселення Видне Ленінського району Московської області при залученні д.-анг. dead «мертвий», ielde «люди». Сенс назви "мертві люди" добре підходить до факту існування тут місця поховання людей з давніх часів. Поблизу села є курганні могильники імовірно давньоруського часу. У писцових книгах з 1627 року в селі значиться церква в ім'я Іллі Пророка, старість якої була відзначена вже на той час. За переказами, на початку XV ст. тут була заснована жіноча обитель дружиною Дмитра Донського Євдокією Дмитрівною. При церкві є діючий на даний час відомий у Москві Дидилдинський цвинтар, про який знайдені такі відомості:


Ще за часів засновниці обителі соборний Вознесенський храм став місцем упокоєння осіб жіночої статі з царської родини. У соборі були могили великих княгинь, дружин царя Івана Грозного, починаючи від Анастасії Романівни і закінчуючи Марією Федорівною – матір'ю вбитого в Угличі царевича Дмитра. Тут же були могили цариць, дружин царів із дому Романових. Останнє поховання датовано 1731 р. Тоді в ньому поховали племінницю Петра Великого (дочка зведеного брата царя Івана Олексійовича) Парасковію Іванівну (Историческая справка на Официальном сайте администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального района)


Для російських лінгвістів тема англосаксонської топонімії мала бути найближчою і цікавою, але у Росії до моїх досліджень сформувалося найбільш упереджене ставлення. Проте пошуки англосаксонської топонімії продовжуються досі і поступово область пошуку була розширена на всю континентальну Європу. На даний момент на карту GoogleMyMap внесено майже 1500 топонімічних одиниць гаданого англосаксонського походження. З них приблизно одна третина знаходиться у Росії. Як побічний матеріал, англосаксонська топонімія використовується в розділах згаданих вище, але тільки її невелика частина. Найбільше про неї йдеться у зв'язку зі встановленням російської державності на основі Великого князівства Володимирського. Проте в районі Новгорода та Пскова англосаксонських топонімів не менше. При цьому впадає в око, що вони формують ланцюжок від Новгорода до Києва, чітко виражений на мапі. Його можна пов'язувати з шляхом "з варяг у греки". Частина топонімів у цьому ланцюжку, так само, як і в інших місцях, може бути розшифрована за допомогою словника давньоісландської мови, який вважається "класичною мовою скандинавської раси" (An Icelandic-English Dictionary. Preface). Розділити їх складно навіть германістам, але перевага надається давньоанглійській мові з різних причин, у тому числі й тому, що північногерманська топонімія розглядається окремо і не пов'язується з варягами. Висновок про скандинавську колонізацію на території Стародавньої Русі є хибним, бо «жоден з давньоруських великих міських центрів немає назви, яка бпояснювалося відповідним чином; жоден з них не був заснований скандинавськими прибульцями» (Рыдзевская Е. А. 1978, 136). До того ж, як показав аналіз, багато російських топоніми фонетично завжди краще відповідають давньоанглійським словам, ніж давньоісландським у випадках, коли між ними є відмінність. Наприклад, для розшифрування назви Чурилова фонетично краще підходить др.-анг. ceorl, ніж др.-ісл. karl, оскільки похідне від останнього мало б мати форму Карлово. Також є досить багато германських топонімів, які взагалі не піддаються розшифровці за допомогою давньоісландського. Та й аналіз історичних документів показує, що варяги не мали причин заснувати власні поселення:


Немає жодних вказівок на заняття заморськими прибульцями незаселених територій, на розчищення та обробку не заторкнутих культурою земель, освоєння їх природних багатств тощо. Що стосується районів заселених, то й тут їх цікавило інше: спочатку грабунок і данина, а надалі ті торгові відносини, які пов'язували їх з місцевими торговими центрами. Метою не менш важливої та привабливої для їх найманої служби на Русі було не придбання земельних володінь, а платня та видобуток (васалітет без ленних відносин К. Маркс). Безперечно, що вони не тільки часто бували в нашій країні в IX-XI ст., а й оселялися там в окремих випадках; так, наприклад, було в Ладозі, Новгороді, Києві, в смоленському Гніздові. (там же, 135).


Таким чином, є вагомі підстави вважати, що ланцюжок топонімів від Новгорода до Києва залишений англосаксами. Ось із нього найбільш переконливі приклади у напрямку з півночі на південь:

Фарафоново, село в Новгородсткому районі Новгородської обл. – д.-англ. faru “поїздка”, fōn «брати, починати, підприймати»,що добре підходить для назви початку шляху.

Шимськ, адміністративний центр Шимського муніципального району Новгородської області – д.-англ. scima “промінь, світ, сяйво”.

Марково, село в Староруському муніципальному районі Новгородської обл. – д.-англ. mearc, mearca "кордон", "знак", "округ", "позначений простір". Загалом у Росії населених пунктів з такою і подібною назвою є понад сто. Дуже сумнівно, щоб усі вони походили від малопоширеного імені Марк.

Марково, село в Белебьолковському сільському поселенні Поддорського району Новгородської обл. – див. вище.

Гриньово, село в Поддорському районі Новгородської обл. – д.-англ. grien "пісок, гравій".

Селеево, село в Поддорсьеому районі Новгородської обл. – д.-англ. sele "дім, житло".

Феньово, село в Андреапольському районі Тверської обл. – д.-англ. fenn "болото, трясовина".

Москва, село в Пеновському районі Тверської обл. – д.-англ. mos "болото", cofa "халупа, хлів".

Фішово, село в Андреапольсьеому районі Тверської обл. – д.-англ. fisc "риба".

Фофаново, село в Західнодвинському районі Тверської обл. – д.-англ. "пістрявий", fana "тканина, хіста".

Берково, село в Жарковському районі Тверської обл. – д.-англ. beorc "береза".

Болдино, село в Духовщинському районі Смоленської обл. – д.-англ. bold "дім, житло".

Марково, село в Духовщинському районі Смоленської обл. – див. вище.

Болдино, село в Кардимовському районі Смоленської обл. – див. вище.

Синьково, село в Смоленському районі Смоленської обл. – д.-англ. sink "скарб, багатство".

Рязаново, село в Хохловському сільському поселенні Смоленського району – д.-англ. rāsian "вивчати, випробовувати".

Левково, село в Монастирщинському районі Смоленской обл. – д.-англ. lēf "слабий", cofa "халупа, хлів".

Далі ланцюжок англосаксонських топонімів продовжується на території Білорусі та України. У Росії треба відзначити скупчення англосаксонських топонімів у районі древнього міста Боровичі Новгородської області. Воно відоме тим, що там було знайдено скарб куфічних дирхемів. Англосакси брали участь у торгівлі з Сходом по волзькому шляху і могли в цих місцях запасатися товарами, скуповуючи у місцевого населення хутра, мед, віск і оплачуючи все це дирхемами. У самому місті є вулиця Пуцита, назву якої можна пов'язувати з англ. pucian "повзти". Таку саму назву має невелика притока Дністра приблизно в тому місці, де на карті Птолемея розташоване місто Трифулум. Припускається, що тут на початку нової ери існувало певне псевдо-державне утворення англосаксів (див. Етнічний склад населення Великої Скіфії даним топонімії). Поблизу Боровичів на площі дванадцяти тисяч гектарів тісно розташовані такі населені пункти англосаксонського походження:

Вельгія – д.-англ. welig "верба".

Єгла – д.-англ. egle "набридливий".

Коремера – д.-англ. coren "обраний", mera "інкуб".

Круппа – д.-англ. cropp(a) "пук, пучок".

Маркове – д.-англ. mearc "границя, кінець, ділянка".

Путлине – д.-англ. pyttel "сокіл".

Шиботове – др.-англ. scippan "творити".

Щільно розташовані топоніми гаданого англосаксонського походження у Псковській області. Їхня кількість перевищує чотири десятки одиниць, з яких 11 називаються Марковим. З інших можна назвати такі назви як Болдіно, Вельє, Гриньове, Левкове, Феневе, походження яких було розглянуто вище. Ось ще кілька прикладів:

Гаврове, села в Дновському і Опочецькому районах – д.-англ. gearwe "добрий, достатній, повний".

Голдине, село в Псковському районі – д.-англ. gold "золото".

Фатьянове, село в Новоржевському районі. – д.-англ. fatian "отримувати, діставати, досягати".

Фофонково, село в Краснопрудькій волості Псковського району – див. Фофаново.

Чертове, село в Себезькому районі – д.-англ. ceart "пустище, необроблена громадська земля". Назви, пов'язані з нечистою силою населених пунктів не даються.

Чурилове, села в Пустошкинському і Усвятському районах – д.-англ. ceorl churl "селянин, чоловік". Пор. Курлове.


На території європейської Росії найчастіше зустрічаються такі топоніми як уже згадувані Марково (95 випадків), Чурилово (27), Левково (24), Рязаново (22), Фатьяново (18), Болдіно (13), Синьково (11) і Шадріно ( 16) знайти тлумачення назви якого дуже складно. Всього в Росії є 25 сіл та сіл з такою назвою. Частина може походити від диал. шадра "віспа", але поширеність цього топоніму викликає сумнів у такому тлумаченні для переважної кількості випадків. Зазвичай, назви з негативним змістом дуже рідкісні. М. Фасмер походження цього слова не розглядає, тому можна припускати його походження від д.-англ. *sceader від scead "тінь, захист, охорона". Таке припущення обумовлено існуванням слова шатер, яке вважається запозиченням з тюркських, першоджерелом яких нібито є перс. čadr за угорським посередництвом (Фасмер М. 1973, том IV, 413). Угорці ніколи не були в Азії, тому слід вважати, що тюрки запозичили гадане давньоанглійське слово у англосаксів після того, як вони з'явилися в Азії. Інакше пояснити походження топоніма Шадріно неможливо.

Из других топонимов России англосаксонского происхождения можно отметить следующие:

Брянськ (літописна Бринь – за Татищевим) – д.-англ. bryne „вогонь”; назва могла бути дана за часів підсічно-вогневого землеробства.

Валдай, місто в Новгородській області, села у Сегезькому та Пудозькому районах Карелії – д.-англ. weald "ліс", ā "вічнийй".

Велье, сім озер у різних областях Росії – д.-англ. wel "добрий", ea "вода".

Волфа, річка, лп Сейму на границі Сумської і Курської областей – д.-англ. wulf, англ. wolf "вовк”. Наводячи назви Волхова, Волфи для інших річок (притока Хмості, пп Дніпра та притока Случі лп Прип'яті), визнані фахівці відзначають їх як темні (Топоров В.Н., Трубачев О.Н. 1962, 223)

Волхов, місто, селище і річка в Ленинградській обл. – д.-англ. wulf "вовк".

Витебеть, річка, лп Жиздри, пп Оки – д.-англ. wid(e "широкий", bedd "русло".

Вятка, річка, пп Ками – д.-англ. wæt "вологий", -gê "район, місцевість".

Китай-город, історичний район у Москві – д.-англ. ciete "халупа, хатинка".

Котлас, місто в Архангельській обл. – д.-анг. cot "хижа, буда", læs "пасовище".

Курлово, місто і село в Гусь-Хрустальному районі Владимирської області, село в Малмизькому районі Кіровсбкої обл. – ceorl «чоловік, селянин». Ср. Чурилове.

Луковець, давнє поселення в Новгородській землі, затоплене Рибинським водосховищем, селище та село в Орловській обл., село в Псковській обл. – д.-англ. loca "замикання на замок", "блокада", wīċ "житло, дім".

Онега, місто і річка в Архангельській обл., Онезькое озеро – д.-англ. on-œgan "боятися".

Ромодан, село в Алексеївськом районі Татарстану – д.-англ. rūma "простір, площа", dān "сире, вологе місце".

Ромоданово, два села в Рязанській обл., село в Смоленській обл., частина міста Калуги, селище в Мордовії – як Ромодан.

Рязань, місто і п'ять сіл в Архангельській, Вологодській, Московській і Смоленській областях – д.-англ. rāsian "вивчати, випробовувати".

Селігер, озера в Тверській і Новгорордській областях – д.-англ. sælig "благословенний", ār "посланець".

Синькове, чотири села деревни в Московській, обл., по два села в Смоленській и Тверській обл., села в Брянській обл. і в Ярославській обл. – д.-англ. sinc "скарб, багатство".Англосаксонська топонімія у Східній Європі

На карті населені пункти англосаксонського походження позначені бордовими цятками. Гідроніми позначені синім кольором. Окремо фіолетовим кольором є населені пункти типу Марково/Маркіно.

Прабатьківщина англосаксів пофарбована червоним кольором, блакитним – територія сосницької культури, зеленим – територія Ростово-Суздальського князівства.


Безсумнівна присутність англосаксів у Східній Європі і особливо їх зв'язок з шляхом з "варягів у греки" з усією гостротою ставить питання про їхні стосунки з варягами. Топонімія неспроможна дати відповідь це питання, треба залучати інші джерела. Насамперед слід почати з того, що варяги самі себе цим ім'ям не називали, та й відповідного слова у північнонімецьких мовах нема:


Заперечує скандинавське походження цього слова і відомий радянський лінгвіст П.Я. Черних. Він переконливо, строго науково довів, що етимологія "варяги < vaeringiar" не витримує критики ні з семантичної, ні з хронологічної точки зору. Оскільки, за норманською теорією, батьківщиною варягів вважається Швеція (точніше — східне узбережжя цієї країни), важливо зазначити, що в писемних пам'ятках давньошведської мови не виявляється називного відмінка ні однини, ні множини або будь-якої іншої еквівалентної власне шведської форми з тієї ж самої основою. Це означає, що в цій мові цікаве для нас слово не може бути споконвічним (Акашев Юрий. 2013).


Варягами могли називати інноплемінників інші народи. Переконливого тлумачення слова за допомогою слов'янських мов нема, незважаючи на численні спроби це зробити, тому можна припускати, що варяги отримали свою назву від англосаксів. У давньоаксонській мові було слово war(a)g "злочинець", якому у давньоанглійській мові відповідає wearg "відхилений", "проклятий", "злочинець". На час прибуття варягів до Києва в місті правили князі Дір і Аскольд, які, судячи з імен, були англосаксами: Дыр – д.-анг. diere "дорогий, цыннийй, шляхетний", Аскольд – д.-анг. āscian "просити, вимагати", "закликати, обирати" та ealdor "князь, пан", тобто "обраний князь". Враховуючи напружені відносини між англосаксами та варягами, що склалися після підступного вбивства Олегом київських князів, пропоноване тлумачення слова "варяг" цілком правдоподібне (докладніше див. "Англосакси в Східній Європі").

Найбільша щільність англосаксонських топонімів спостерігається на території колишнього Володимиро-Суздальського князівства і особливо навколо Москви (див. Давня англосаксонська топонімія в континентальній Європі.). Споконвіку в цих місцях проживали фінно-угорські племена, а слов'яни просунулися сюди лише наприкінці першого тисячоліття н.е., але ще до їхнього приходу тут вже існували міста Ростов, Суздаль, Муром, Рязань. Назви цих міст не піддаються розшифровці ні фінно-угорськими, ні слов'янськими мовами і питання їх засновників залишається відкритим.Англосаксонська топонімія на території Володимиро-Суздальського князівстваБеркіне, села в Московській і Іваніввській обл., Беркове, село у Владимирській обл. – д.-анг. berc «береза».

Лінда, село в міському окрузі Ніжегородської обл., Лінди, село в Іванівській обл., село Ліндіне в Тверській обл. – д.-анг. lind «липа».

Москва (в летопису Московъ або Московь), столиця Росії, села в Тверскій і Новгородській областях – д.-анг. mos «болото», cofa «халупа, хижа».

Муром, місто во Владимірській обл. – д.-анг. mūr «стстінка», ōm "червоний", "іржа".

Неро, озеро в Ярославській області, на берегах якого розташований Ростов – д.-анг neru «порятунок, провіант».

Пенза, обласний центр – первісну назву місту подібну до лат. penso, -āre "зважувати", "оцінювати", "платити" були дали італіки, які мігрували на схід (див. Давні греки та італіки на території України і Росії), англосакси дещо змінили її звучання відповідно до д.-анг pæneg "гроші". Пор. уг. pénz "гроші".

Ростов, два міста в Росії, але є ще одне село Ростов в Сумській області – д.-анг rūst "червоний", "іржа". Можливе слов'янське походження, але порівн. Муром (див.)

Суздаль, місто во Владимірській обл. – д.-анг. swæs «гарний, приємний, улюблений» dale «долина».

Твер, (в летописах Тхверь, Тферь і под.), обласний центр – д.-англ. đwǣre «слухняний, приємний, щасливий».

Фірстове, два села в Нижегородській і одне в Московській обл. – д.-анг. fyrst «перший».

Фундрикове, село в Нижегородській обл. – д.-анг. fundian «прагнути», ric «влада, багатство».

Фурсове, сім сіл в Калузькій, Рязанській, Тульській і Кировській областях – д.-анг. fyrs «дрок» (рослина Genísta).

Юрлове, три села в Московській обл. і одне в Псковській – д.-анг. eorl "шляхетна людина, воїн", "ерл" в середньовіччя.

Особливо багато гаданих англосаксонських населених пунктів є біля Москви й у найближчих околицях. Їх щільність така, що є сенс показати їхнє розташування на окремій карті (див. нижче)


Деяким назвам на карті розшифровки були дані вище, а для інших пропонуються такі:

Ахтирка – д.-анг. eaht «рада, міркування», rice «влада, уряд».

Белій Раст – д.-анг. ræst «відпочинок, спокій».

Дарна – д.-сакс. darno, д.-анг. darnunga «таємний, прихований».

Деденеве – д.-анг. dead «мертвий», eanian «ягнитися, котитися».

Картине – д.-анг. ceart «пустище, необроблена громадська земля».

Картмазово – д.-анг. ceart «пустище, необроблена громадська земля», māg «поганий».

Китайгород – д.-анг. ciete «халупа, буда"

Кунцеве – д.-анг. cynca «зв'язка, пучок».

Ладога – д.-анг. lāđ «небезпечний, ворожий», -gē, д.-сак. -gā, д.-анг. -gē «місцевість».

Литкарине – д.-анг. lyt «маленький», carr «камінь, скеля».

Мамири – д.-анг. mamor(a) «глибокий сон».

Миуси, історичний район Москви – д.-анг. mēos «мох, болото».

Оболдине – як Болдино.

Пенягине – д.-анг. pæneg «монета, гроші».

Реутов – д.-анг. reotan «плакать, жаловаться».

Синькове – д.-анг. sinc «скарб, багатство».

Фофанове – д.-анг. «пістрявий», fana «тканина, хуста».

Чертанове – д.-анг. ceart «пустище, необроблена громадська земля».


До цих ойконімів можна додати назви московських річок Неглінна та Яуза. Для першої фонетично добре підходить д.-анг. nægl «цвях, кілочок». Зафіксовано також похідне від нього nægling (назва меча), але залишається неясним мотивування такої назви річки. Назву Яузи можна знайти в літописах у формі Ауза, тому для розшифрок також добре підходить др.-анг. eage «око, отвір» (д.-ісл. auga), хоча і в цьому випадку мотивація залишається не зовсім ясною тим більше, що таку ж назву мають праві притоки річок Лами та Гжаті.


Розглянута топонімія переважно залишена англосаксами після їхньої міграції з Північного Причорномор'я, звідки вони почали виходти з початком гуннського вторгнення наприкінці IV ст. н.е. Невелика частина топонімії відноситься до часу існування сосницької культури, творцями якої були англосакси, що прийшли з берегів Дніпра на територію Курської та Брянської областей ще півтори тисячі років до того. У скіфо-сарматський час на Донбасі розпочався великий шлях сходження англосаксів у світовій історії.

Як показує скупчення топонімів навколо мідної копальні Картамиш на північ від Дебальцевого, англосакси поселилися тут у тісному сусідстві зі скіфами. Взявши під свій контроль міднорудну промисловість і металообробку, вони досягли економічної переваги над іншомовним населенням Північного Причорномор'я і, як наслідок, політичного панування:


Нові археологічні матеріали дозволяють з упевненістю говорити про те, що в Донбасі принаймні в епоху пізньої бронзи існував великий гірничо-металургійний центр, де не тільки добували руди, плавили мідь, а й постачали виготовлені знаряддя, метал і руду сусідні у території. Як слушно зазначав Є.Н. Черних, локалізація мідних родовищ дозволила племенам, що їх розробляли, отримати нове потужне джерело збагачення, і завдяки власному металу гірничо-металургійні центри підкорили своєму впливу величезні території (Татаринов С.И. 1977, 206).


Fleeing from the Huns, the Anglo-Saxon-Alans of Donbas en masse went to Western Europe, but a small group of them found refuge in the North Caucasus and there is evidence of this in local toponymy (see map below).Праворуч: Англосаксонська топонімія в Приазов'ї та на Північному Кавказі.


Топонімія маркує шлях руху англосаксів з Донбасу до передгір'я Кавказу та їхнього поселення в Кавказькій Аланії. Найбільш переконливими прикладами є такі:


Єя, річка, що впадає в Азовське море і похідні від цієї назви – д.-анг. ea "вода, річка".

Сандата, річка, лп Егорлика, лп Манича, лп Дону і село на цій річці – д.-анг. sand "пісок", ate "бур'ян".

Великий і Малий Гок, річки, пп Егорлика, лп Манича, лп Дону – д.-анг. hōk "гак".

Сенгілеївсьее, село в Шпаковському районі Ставропольського краю – д.-англ. sengan "палити", leah "поле".

Гузерипль, селище в Майкопськом муніципальному районі Республіки Адигея – д.-анг. hūs "дім", "місце для дома", rippel "подлісок".

Баксан, річка і мсто в Кабардино-Балкарії – д.-англ. bæc "ротік", sæne "повілний".

Эльбрус, гірська вершина в Кабардино-Балкарії – д.-англ. äl "шило", brecan "розломити", bryce "розлом, тріщина", др.-сакс. bruki "тие саме", к чергується з с. Ельбрус має дві верщини розділені сідловиною.


Эльбрус
Фото автора очерка "Мой поход на Эльбрус"


Продовжуючи відігравати провідну роль у політичному житті Причорномор'я, англосакси об'єднали в одній державному утворенні все населення Північного Кавказу, що дало початок Хозарському Каганату (див. Хозари). Ім'я одного з правителів держави, що виникла, Саросія (512?—596), піддається розшифровці за допомогою д.-англ. searo "майстерність".

Завершальна фаза історії перебування англосаксів у Росії також відображена в топонімії (див. "Освоєння Сибіру і Далекого Сходу англосаксами"). У секретних державних архівах Росії повинні зберегтися документи часів Кримської війни (1853-56), які можуть підтвердити зроблені припущення про події Далекого Сходу в середині 19-го століття. Їхнє опублікування може стати серйозним поштовхом для вивчення англосаксонської топонімії на вищому рівні.


Повнй список англосакських топонімів английською мовою